Vinova loza
fertilization guide

Plan đubrenja vinove loze

Vinove loze Letak

Vinova loza se lako prilagođava različitim uslovima i dobro uspeva i daje solidan prinos na većini tipova zemljišta. Najviše joj odgovara zemljište lagane do srednje teksture, sa dobrom drenažom i povoljnim uslovima za rast korenovog sistema i stabla koje će proizvoditi grožđe visokog kvaliteta. Stone sorte vinove loze imaju viši i kvalitetniji prinos na zemljištima srednje teksture i plodnosti, na dubokim i vlažnim zemljištima ravnica i priobalnih područja.

Vinova loza gajena na veoma plodnim, glinovitim zemljištima koja su bogata organskim materijama postiže visok prinos koji sazereva kasnije i lošijeg je kvaliteta. Na ovakvim zemljištima u mnogim slučajevima dolazi do opadanja cvetova i smanjenog zametanja plodova usled jake konkurencije u vidu razvoja vegetativne mase.

U pogledu hemijskih karakteristika, vinovoj lozi odgovaraju zemljišta neutralne reakcije, sa pH 6,5 do 7,5, mada uspeva u širokom spektru pH vrednosti od 4,5 do 8,5.

Korenov sistem vinove loze je veoma razvijen i aktivan je od ranog proleća do kasne jeseni što je sasvim dovoljno vremena za usvajanje svih neophodnih hranljivih elemenata. Hranljive materije iz zemljišta se troše prilikom proizvodnje i intenzivne eksploatacije vinove loze i usled toga upotreba đubriva je neophodna za kvalitativno i kvantitativno poboljšanje proizvodnje.

U zavisnosti od tipa zemljišta i klimatskih uslova, kao i od tipa, starosti i planirane godišnje proizvodnje vinograda, moguće je izračunati biljne potrebe za oderđenim hranljivim elementima i rezultate iskazati u vidu tabela koje se koriste za preporuku primene đubriva na godišnjem nivou.

Godišnji nutrijent potrebe u kg / ha
Tip (N) (P2O5) (K2O) (CaO) (MgO)
Vinska sorta vinove loze 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Sorte vinove loze za sušenje 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Stona sorta vinove loze 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

Od otvaranja pupoljaka do zametanja plodova

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Tokom ove faze razvoja stopa usvajanja hranljivih materija korenom i kapacitet razvoja lisne mase nisu dovoljni da u potpunosti ispune biljne potrebe.

U ovoj fazi, razvoj biljke se oslanja jedino na migraciju rezervnih materija iz starijih organa – koren i stablo, i na količinu hranljivh materija koja je uneta u zemljište tokom zime osnovnim đubrenjem vinograda.

Za vreme ranih faza razvoja izdanaka, azot ima ključnu ulogu za normalan razvoj biljke. Postepeno sa primicanjem faze cvetanja, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju i osim azota potrebni su joj i fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca). Mikroelementi gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn) su takođe važni u ovoj fazi jer aktivno učestvuju u svim procesima metabolizma.

Od zametanja plodova do početka zrenja

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Ova faza započinje odmah posle oprašivanja sa formiranjem mlade bobice koja se brzo razvija i povećava veličinu i težinu i završava se početkom zrenja i pojavom boje kod obojenih sorti ili pojavom sjaja kod belih sorti.

Stanje čokota vinove loze ima značajan uticaj na finalnu proizvodnju jer je stopa usvajanja hranljivih materija u ovoj fazi maksimalna.

Potrebe za azotom u ovoj fazi su veće nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Potrebe za kalijumom (K) su visoke i progresivno rastu sa rastom bobica, kao i potrebe za gvožđem.

Snabdevanje azotom, fosforom i kalijumom po zametanju plodova je neophodno za postizanje visokiih prinosa sorti koje služe za sušenje kao i stonih sorti, usled velikog opterećenja i dodatnih potreba nastalih usled upotrebe regulatora rasta.

Od početka sazrevanja do završetka zrenja

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

Za vreme ove faze, prestaje izduživanje lastara, bobice udvostručuju svoju težinu, kiseline se konvertuju u šećere i javlja se boja koja je karekteristična za sortu.

U ovoj fazi, potrebe biljke za azotom se naglo smanjuju dok se potrebe za kalijumom (K) znatno povećavaju što rezultira razvojem simptoma privremenog nedostatka u godinama hiperprodukcije usled kretanja velikih količina kalijuma (K) iz listova u bobice i njegove uloge u sintezi rezervnih materija.

U vinogradima u kojima se primenjuje navodnjavanje čiji je cilj visok prinos gajenih stonih sorti sa visokom koncentracijum šećera, primena đubriva koja sadrže kalijum treba da bude standardna mera u ovoj fazi razvoja.

Cilj osnovnog đubrenja je ispunjavanje povećanih potreba za hranljivim materijama, kako u ranim fazama naglog porasta lastara i formiranja cvetova, tako i u kasnijim fazama, za vreme brzog porasta i sazrevanja bobica.

Kvalitet i odnos hranljivih materija koje se unose osnovnim đubrenjem zavise od tipa zemljišta i njegovih karakteristika, kao i od starosti i namene vinograda.

 • ● U nenavodnjavanim vinogradima koji proizvode visokokvalitetna vina, puna količina đubriva se obezbeđuje preko osnovno đubrenje, a potrebe useva u N, P, K i Mg su u potpunosti pokrivene. Istovremeno se ispravljaju svi nedostaci elemenata u tragovima, jer prihrana nije izvodljiva.
 •  ● Ιrrigated vineyards and high productivity table varieties and grapes that are destined to be dried are provided during the winter with:
  • ● 2/3 of the total required amount of Nitrogen (N) and Potassium (Κ)
  • ● 3/4 of Phosphorous (P) and Magnesium (Mg)

Tačno vreme primene đubriva zavisi od tipa i karakteristika zemljišta i od meteoroloških uslova koji vladaju na određenom području.

 • ● Na teškim, glinovitim zemljištima u područjima sa niskom vlagom, elemente koji su sporo pokretni (P i K) treba integrisati početkom zime (Dec. – Jan.) da bi bili izloženi zimskim padavinama koje podstiču njihovo kretanje kroz zemljište, dok azot (N) treba primeniti krajem zime ili početkom proleća da bi se izbeglo ispiranje i da bi se biljke obezbedile ovim neophodnim elementom za vreme perioda naglog porasta lastara.
 • ● Na laganim peskovitim zemljištima i na područjima sa velikim padavinama sva đubrenja treba da se izvrše u kasnu zimu (februar) ili rano proleće (početak marta), kako bi se gubici sveli na najmanju moguću meru i kako bi bili na vreme dostupni biljkama.

Depending on the type and characteristics of the soil, it is recommended either to apply complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and increase their availability in the crop for a long time, or stabilized fertilizers (NutrActive), which allow for basic fertilizing to be done all at once in mid-winter, ensuring adequate rainfall for the movement of P and K in the soil, as well as the protection of nitrogen from leaching.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn NutrActive triple-S 15-15-15 (+25) Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE Ωmega fert 14-18-14 (+27) Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Osnovno đubrenje (December – February)

600 -1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

The dry vineyards for the production of higher quality wines, due to their low load and quality
orientation, do not receive surface fertilization but only foliar applications of Phosphorus and
Trace Elements at the same time as plant protection sprays.

In highly productive irrigated vineyards, surface fertilization is imperative to cover the
increased needs of Nitrogen, Phosphorus and Potassium, so that the vines can cope with the
rapid growth and ripening of the grapes and favor the earliness and quality characteristics of the
production.

 • ● Immediately after fruit set, the remaining 1/3 of the total annual amount of Nitrogen, as
  well as 1/4 of the total Phosphorus, are applied.
 • ● 1/3 of the remaining Potassium is applied in two to three doses, with the first
  application occurring immediately after fruit set, together with Nitrogen and
  Phosphorus and the rest following during the period from polishing to ripening of the
  grapes.

It is recommended to use Nitrogen fertilizers (Ωmega 26N & NutrActive) or complex multi-
nutrient fertilizers, such as Complefert, which offer harmonious and prolonged nutrition of the
vine from the growth phase of the berries to the later stages of ripening.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4

Nutrammon solub 34,5-0-0

(May-June)

Prihrana vinograda koji se navodnjavaju

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

(June-August)

200-300 kg
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE

Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
200-400 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Λήθαργος
Lethargy
Jan.-Feb.
Ταχεία αύξηση Ραγών
Rapid growth of the berries
May-June.
Γυάλισμα
Polishing
June-July
Navodnjavani vinogradi sa stonim sortama NutrActive Ωmega fert Complefert NutrActive Ωmega 26N Novacan stabil Fertammon special Complefert
Navodnjavani vinogradi sa vinskim sortama NutrActive Ωmega fert Complefert NutrActive Ωmega 26N Novacan stabil Fertammon special Complefert
Vinogradi koji se ne navodnjavaju NutrActive Ωmega fert Complefert

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive leader NutrActive 27nNutrActive 27n

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana vinove loze spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Minimalizacija gubitaka usled ispiranja i isparavanja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za primenu na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost jednokratne primene prilikom osnovnog đubrenja sredinom zime, čime se osigurava adekvatna količina padavina koja je neophodna za kretanje P i K kroz zemljište bez rizika od gubitaka azota usled ispiranja.
 • ● Smanjenje troškova usled manjeg broja aplikacija i količne primene đubriva.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to vine.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the vine.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K), sekundarnim (S, Mg) i mikroelementima (B, Zn), obezbeđuju vinovoj lozi kompletnu ishranu svim neophodnim hranljivim materijama.
 • ● Hranljive materije se nalaze u specijalizovanim odnosima i u potpuno usvojivim oblicima koji su prilagođeni potrebama vinove loze.
 • ● Visok sadražaj amonijačnog oblika azota osigurava produženu ishranu biljaka.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, pogodan za postizanje visokih prinosa i boljeg kvaliteta proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora koji ulazi u sastav ovih đubriva, do 90% – za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.
 • ● Godišnje nutritivne potrebe u kg/ha, Tip vinograda, Vinske sorte, Sorte grožđica, Stone sorte.

Vinova loza se lako prilagođava različitim uslovima i dobro uspeva i daje solidan prinos na većini tipova zemljišta. Najviše joj odgovara zemljište lagane do srednje teksture, sa dobrom drenažom i povoljnim uslovima za rast korenovog sistema i stabla koje će proizvoditi grožđe visokog kvaliteta. Stone sorte vinove loze imaju viši i kvalitetniji prinos na zemljištima srednje teksture i plodnosti, na dubokim i vlažnim zemljištima ravnica i priobalnih područja.

Vinova loza gajena na veoma plodnim, glinovitim zemljištima koja su bogata organskim materijama postiže visok prinos koji sazereva kasnije i lošijeg je kvaliteta. Na ovakvim zemljištima u mnogim slučajevima dolazi do opadanja cvetova i smanjenog zametanja plodova usled jake konkurencije u vidu razvoja vegetativne mase.

U pogledu hemijskih karakteristika, vinovoj lozi odgovaraju zemljišta neutralne reakcije, sa pH 6,5 do 7,5, mada uspeva u širokom spektru pH vrednosti od 4,5 do 8,5.

Korenov sistem vinove loze je veoma razvijen i aktivan je od ranog proleća do kasne jeseni što je sasvim dovoljno vremena za usvajanje svih neophodnih hranljivih elemenata. Hranljive materije iz zemljišta se troše prilikom proizvodnje i intenzivne eksploatacije vinove loze i usled toga upotreba đubriva je neophodna za kvalitativno i kvantitativno poboljšanje proizvodnje.

U zavisnosti od tipa zemljišta i klimatskih uslova, kao i od tipa, starosti i planirane godišnje proizvodnje vinograda, moguće je izračunati biljne potrebe za oderđenim hranljivim elementima i rezultate iskazati u vidu tabela koje se koriste za preporuku primene đubriva na godišnjem nivou.

Godišnji nutrijent potrebe u kg / ha
Tip (N) (P2O5) (K2O) (CaO) (MgO)
Vinska sorta vinove loze 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Sorte vinove loze za sušenje 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Stona sorta vinove loze 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

Od otvaranja pupoljaka do zametanja plodova

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Tokom ove faze razvoja stopa usvajanja hranljivih materija korenom i kapacitet razvoja lisne mase nisu dovoljni da u potpunosti ispune biljne potrebe.

U ovoj fazi, razvoj biljke se oslanja jedino na migraciju rezervnih materija iz starijih organa – koren i stablo, i na količinu hranljivh materija koja je uneta u zemljište tokom zime osnovnim đubrenjem vinograda.

Za vreme ranih faza razvoja izdanaka, azot ima ključnu ulogu za normalan razvoj biljke. Postepeno sa primicanjem faze cvetanja, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju i osim azota potrebni su joj i fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca). Mikroelementi gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn) su takođe važni u ovoj fazi jer aktivno učestvuju u svim procesima metabolizma.

Od zametanja plodova do početka zrenja

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Ova faza započinje odmah posle oprašivanja sa formiranjem mlade bobice koja se brzo razvija i povećava veličinu i težinu i završava se početkom zrenja i pojavom boje kod obojenih sorti ili pojavom sjaja kod belih sorti.

Stanje čokota vinove loze ima značajan uticaj na finalnu proizvodnju jer je stopa usvajanja hranljivih materija u ovoj fazi maksimalna.

Potrebe za azotom u ovoj fazi su veće nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Potrebe za kalijumom (K) su visoke i progresivno rastu sa rastom bobica, kao i potrebe za gvožđem.

Snabdevanje azotom, fosforom i kalijumom po zametanju plodova je neophodno za postizanje visokiih prinosa sorti koje služe za sušenje kao i stonih sorti, usled velikog opterećenja i dodatnih potreba nastalih usled upotrebe regulatora rasta.

Od početka sazrevanja do završetka zrenja

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

Za vreme ove faze, prestaje izduživanje lastara, bobice udvostručuju svoju težinu, kiseline se konvertuju u šećere i javlja se boja koja je karekteristična za sortu.

U ovoj fazi, potrebe biljke za azotom se naglo smanjuju dok se potrebe za kalijumom (K) znatno povećavaju što rezultira razvojem simptoma privremenog nedostatka u godinama hiperprodukcije usled kretanja velikih količina kalijuma (K) iz listova u bobice i njegove uloge u sintezi rezervnih materija.

U vinogradima u kojima se primenjuje navodnjavanje čiji je cilj visok prinos gajenih stonih sorti sa visokom koncentracijum šećera, primena đubriva koja sadrže kalijum treba da bude standardna mera u ovoj fazi razvoja.

Cilj osnovnog đubrenja je ispunjavanje povećanih potreba za hranljivim materijama, kako u ranim fazama naglog porasta lastara i formiranja cvetova, tako i u kasnijim fazama, za vreme brzog porasta i sazrevanja bobica.

Kvalitet i odnos hranljivih materija koje se unose osnovnim đubrenjem zavise od tipa zemljišta i njegovih karakteristika, kao i od starosti i namene vinograda.

 • ● U nenavodnjavanim vinogradima koji proizvode visokokvalitetna vina, puna količina đubriva se obezbeđuje preko osnovno đubrenje, a potrebe useva u N, P, K i Mg su u potpunosti pokrivene. Istovremeno se ispravljaju svi nedostaci elemenata u tragovima, jer prihrana nije izvodljiva.
 •  ● Ιrrigated vineyards and high productivity table varieties and grapes that are destined to be dried are provided during the winter with:
  • ● 2/3 of the total required amount of Nitrogen (N) and Potassium (Κ)
  • ● 3/4 of Phosphorous (P) and Magnesium (Mg)

Tačno vreme primene đubriva zavisi od tipa i karakteristika zemljišta i od meteoroloških uslova koji vladaju na određenom području.

 • ● Na teškim, glinovitim zemljištima u područjima sa niskom vlagom, elemente koji su sporo pokretni (P i K) treba integrisati početkom zime (Dec. – Jan.) da bi bili izloženi zimskim padavinama koje podstiču njihovo kretanje kroz zemljište, dok azot (N) treba primeniti krajem zime ili početkom proleća da bi se izbeglo ispiranje i da bi se biljke obezbedile ovim neophodnim elementom za vreme perioda naglog porasta lastara.
 • ● Na laganim peskovitim zemljištima i na područjima sa velikim padavinama sva đubrenja treba da se izvrše u kasnu zimu (februar) ili rano proleće (početak marta), kako bi se gubici sveli na najmanju moguću meru i kako bi bili na vreme dostupni biljkama.

Depending on the type and characteristics of the soil, it is recommended either to apply complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and increase their availability in the crop for a long time, or stabilized fertilizers (NutrActive), which allow for basic fertilizing to be done all at once in mid-winter, ensuring adequate rainfall for the movement of P and K in the soil, as well as the protection of nitrogen from leaching.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn NutrActive triple-S 15-15-15 (+25) Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE Ωmega fert 14-18-14 (+27) Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Osnovno đubrenje (December – February)

600 -1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

The dry vineyards for the production of higher quality wines, due to their low load and quality
orientation, do not receive surface fertilization but only foliar applications of Phosphorus and
Trace Elements at the same time as plant protection sprays.

In highly productive irrigated vineyards, surface fertilization is imperative to cover the
increased needs of Nitrogen, Phosphorus and Potassium, so that the vines can cope with the
rapid growth and ripening of the grapes and favor the earliness and quality characteristics of the
production.

 • ● Immediately after fruit set, the remaining 1/3 of the total annual amount of Nitrogen, as
  well as 1/4 of the total Phosphorus, are applied.
 • ● 1/3 of the remaining Potassium is applied in two to three doses, with the first
  application occurring immediately after fruit set, together with Nitrogen and
  Phosphorus and the rest following during the period from polishing to ripening of the
  grapes.

It is recommended to use Nitrogen fertilizers (Ωmega 26N & NutrActive) or complex multi-
nutrient fertilizers, such as Complefert, which offer harmonious and prolonged nutrition of the
vine from the growth phase of the berries to the later stages of ripening.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4

Nutrammon solub 34,5-0-0

(May-June)

Prihrana vinograda koji se navodnjavaju

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

(June-August)

200-300 kg
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE

Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
200-400 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 Λήθαργος
Lethargy

Jan.-Feb.
Ταχεία αύξηση Ραγών
Rapid growth of the berries

May-June.
Γυάλισμα
Polishing

June-July
Navodnjavani vinogradi sa stonim sortamaNutrActive
Ωmega fert
Complefert
NutrActive
Ωmega 26N
Novacan stabil
Fertammon special
Complefert
Navodnjavani vinogradi sa vinskim sortamaNutrActive
Ωmega fert
Complefert
NutrActive
Ωmega 26N
Novacan stabil
Fertammon special
Complefert
Vinogradi koji se ne navodnjavajuNutrActive
Ωmega fert
Complefert
  

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive leader NutrActive 27nNutrActive 27n

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana vinove loze spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Minimalizacija gubitaka usled ispiranja i isparavanja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za primenu na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost jednokratne primene prilikom osnovnog đubrenja sredinom zime, čime se osigurava adekvatna količina padavina koja je neophodna za kretanje P i K kroz zemljište bez rizika od gubitaka azota usled ispiranja.
 • ● Smanjenje troškova usled manjeg broja aplikacija i količne primene đubriva.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to vine.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the vine.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K), sekundarnim (S, Mg) i mikroelementima (B, Zn), obezbeđuju vinovoj lozi kompletnu ishranu svim neophodnim hranljivim materijama.
 • ● Hranljive materije se nalaze u specijalizovanim odnosima i u potpuno usvojivim oblicima koji su prilagođeni potrebama vinove loze.
 • ● Visok sadražaj amonijačnog oblika azota osigurava produženu ishranu biljaka.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, pogodan za postizanje visokih prinosa i boljeg kvaliteta proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora koji ulazi u sastav ovih đubriva, do 90% – za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.
 • ● Godišnje nutritivne potrebe u kg/ha, Tip vinograda, Vinske sorte, Sorte grožđica, Stone sorte.