Cereal
fertilization guide

Plan đubrenja žitarica

Žitarica Letak

Žitarice se lako prilagođavaju različitim tipovima zemljišta.

Na dubokim i plodnim zemljištima sa dobrom drenažom, hranljive materije i vlaga su dostupni pšenici što dovodi do postizanja visokih prinosa.

Ječmu, koji karakteriše kratak biološki ciklus i otpornost na visoke temperature i sušu, pogoduju plitka zemljišta u suvim područjima.

Biljke koje se gaje na zemljištima koja su zasićena vodom pate od raznih bolesti i karakteriše ih smanjenje prinosa. Usled toga ove tipove zemljišta treba izbegavati prilikom gajenja žitarica.

U pogledu kiselosti zemljišta, žitarice se normalno razvijaju i postižu visoke prinose u opsegu pH vrednosti od 5,5 do 7,5. Pšenici i ječmu više pogoduju alkalna dok raži i ovsu više odgovaraju kiselija zemljišta.

Moderne sorte ozimih žitarica zahtevaju povoljne uslove klime i zemljišta i adekvatnu količinu hranljivih materija radi postizanja svog punog proizvodnog potencijala. Da bi postigle visok prinos zrna i održale plodnost zemljišta, u zavisnosti od vrste biljke i količine padavina, žitarice imaju sledeće zahteve u pogledu primene đubriva:

Jedinice gnojidbe (kg/hektaru)
Tip N P2O5 K2O*
Meka pšenica 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Tvrda durum pšenica 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ječam 80 – 120 40 – 50 40 – 50

Kod žitarica, snažan porast biljne mase i postizanje visokih prinosa zrna zahtevaju optimalno snabdevanje useva azotom i fosforom. Adekvatno snabdevanje biljaka ovim elementima u određenim fazama razvoja predstavlja odlučujući faktor za kvalitet i kvantitet krajnje proizvodnje:

 • ● Od sjetve do početka bokovanja, dušik i fosfor pogoduju razvoju bogatog korijenskog sistema i podstiču apsorpciju vode i hranjivih tvari , kao i zrnato punjenje u kasnijim fazama razvoja. Osnovno đubrenje useva ovim elementima je preduslov za dobro uspostavljanje useva i rast vegetativnih organa.
 • ● U fazi bokovanja, dušik i fosfor pospješuju formiranje produktivnih plodova, povećavaju broj klipova i ukupnu površinu lista po hektara i stvaraju uslove za visoku produktivnost useva.
 • ● U fazi izduženja kulme, dovoljno azota pomaže oranicama da prežive, povećava broj klasova po hektaru i broj zrna po klipu, produžava život biljke i povećava proizvodnju plodova.
 • ● U fazi nicanja klipa, azot produžava aktivnost i život lista, povećava masu zrna i sadržaj proteina u njemu i poboljšava kvaliteta proizvodnje, posebno durum pšenice.

Osnovno đubrenje je neophodno jer je uzgoj pšenice i postizanje visokih prinosa na zemljištima niske plodnosti nemoguće bez dovoljne količine hranljivih materija. Prilikom razmatranja količina primene i tipa đubriva koje treba primeniti, mora se uzeti u obzir struktura zemljišta kao i količina i distribucija padavina tokom godine u određenom području.

Primena ukupne količine fosfora koja je neophodna (30-60kg/ha) i 1/2 ili 1/3 (50-80 kg/ha) od ukupne količine azota, omogućava formiranje organa (list – koren), osigurava snažan porast biljke tokom zime i podstiče formiranje izdanaka u sledećoj fazi razvoja.

Because the rate of uptake of nutrients in the initial stages of crop development is slow, it is recommended to apply fertilizers rich in Ammoniacal or Stabilized Ammoniacal Nitrogen (Opera – Omega fert – NutrActive), in order to avoid losses due to leaching.


Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

Ωmega fert 15-25-0 (+29)
Ωmega fert 16-20-0 (+32)
Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
Ωmega fert 18-23-0 (+23)
Ωmega fert 20-20-0 (+22)
NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
NutrActive smart 24-12-0 (+20)
Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)

Osnovno đubrenje

(sowing)

 
 
250 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Površinskim đubrenjem se unosi preostala količina neophodnog azota u jednoj ili dve aplikacije, u zavisnosti od tipa useva. U mekoj pšenici, preporučuje se primena u jednoj aplikaciji tokom faze bokorenja, dok se u usevima tvrde pšenice može primeniti i u vidu dodatne aplikacije pre pojave klasova u cilju povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta zrna.

Potrebe za azotom i tačno vreme primene zavise od gustine biljaka po kvadratnom metru (m²).2).

 • ● Na poljima sa niskom gustinom biljaka potrebno je rano prihranjivanje gnojivom (prije ili na početku kultiviranja) s visokim nivoom dušika u kako bi se povećao broj freze.
 • ● Na poljima sa visokom gustinom biljaka potrebna je kasnija prihrana gnojivom (nakon srednjeg kultiviranja) i konzervativni nivoi dušika kako bi se izbjeglo podložnost bolestima i smještaju.

It is recommended to use Nutrammon and Nitrocan fertilizers that have a balanced relationship between Ammoniacal and Nitric Nitrogen and ensure both immediate and long-term nutrition of the crop. Especially, prior to and during the tillering stage, it is recommended to use the NutrActive and Omega 26N fertilizers, which provide adequate nutrition to plants even in the last critical stages of ear emergence and filling of grains, significantly increasing production.

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Prihrana

(U fazi bokorenja)

 
200 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Basic fertilizers

 • NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
 • NutrActive smart 24-12-0 (+20)
 • Ωmega fert 15-25-0 (+29)
 • Ωmega fert 16-20-0 (+32)
 • Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
 • Ωmega fert 18-23-0 (+23)
 • Ωmega fert 20-20-0 (+22)
 • Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
 • Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
 • Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon 33,5-0-0
 • Nitrocan 26-0-0
Nutrammon Nutrammon Nutrammon

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva zahvaljujući azotu koji se sporo oslobađa.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama useva tokom svih faza razvoja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Snažan razvoj korenovog sistema i poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost ranije primene površinskog đubrenja u suvim ili vlažnim područjima bez rizika od gubitka đubriva.
 • ● Ušteda u pogledu troškova i utrošenih radnih sati usled smanjenog broja aplikacija.

(Basic – Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to cereals.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the cereals.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen and Phosphorus.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Prihrana)

 • ● Snabdevanje useva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljkama. Obezbeđuje biljci energiju koja je neophodna za brz porast.
 • ● Njihov hemijski sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče plodonošenje i doprinosi povećanju proizvodnje.
 • ● Imaju zanemarljiv efekat na kiselost zemljišta i male zahteve za vodom u poređenju sa ostalim azotnim đubrivima.
 • ● Utiče na povećanje prinosa i sadržaja proteina u zrnu i poboljšanje žitarica.

Žitarice se lako prilagođavaju različitim tipovima zemljišta.

Na dubokim i plodnim zemljištima sa dobrom drenažom, hranljive materije i vlaga su dostupni pšenici što dovodi do postizanja visokih prinosa.

Ječmu, koji karakteriše kratak biološki ciklus i otpornost na visoke temperature i sušu, pogoduju plitka zemljišta u suvim područjima.

Biljke koje se gaje na zemljištima koja su zasićena vodom pate od raznih bolesti i karakteriše ih smanjenje prinosa. Usled toga ove tipove zemljišta treba izbegavati prilikom gajenja žitarica.

U pogledu kiselosti zemljišta, žitarice se normalno razvijaju i postižu visoke prinose u opsegu pH vrednosti od 5,5 do 7,5. Pšenici i ječmu više pogoduju alkalna dok raži i ovsu više odgovaraju kiselija zemljišta.

Moderne sorte ozimih žitarica zahtevaju povoljne uslove klime i zemljišta i adekvatnu količinu hranljivih materija radi postizanja svog punog proizvodnog potencijala. Da bi postigle visok prinos zrna i održale plodnost zemljišta, u zavisnosti od vrste biljke i količine padavina, žitarice imaju sledeće zahteve u pogledu primene đubriva:

Jedinice gnojidbe (kg/hektaru)
Tip N P2O5 K2O*
Meka pšenica 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Tvrda durum pšenica 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ječam 80 – 120 40 – 50 40 – 50

Kod žitarica, snažan porast biljne mase i postizanje visokih prinosa zrna zahtevaju optimalno snabdevanje useva azotom i fosforom. Adekvatno snabdevanje biljaka ovim elementima u određenim fazama razvoja predstavlja odlučujući faktor za kvalitet i kvantitet krajnje proizvodnje:

 • ● Od sjetve do početka bokovanja, dušik i fosfor pogoduju razvoju bogatog korijenskog sistema i podstiču apsorpciju vode i hranjivih tvari , kao i zrnato punjenje u kasnijim fazama razvoja. Osnovno đubrenje useva ovim elementima je preduslov za dobro uspostavljanje useva i rast vegetativnih organa.
 • ● U fazi bokovanja, dušik i fosfor pospješuju formiranje produktivnih plodova, povećavaju broj klipova i ukupnu površinu lista po hektara i stvaraju uslove za visoku produktivnost useva.
 • ● U fazi izduženja kulme, dovoljno azota pomaže oranicama da prežive, povećava broj klasova po hektaru i broj zrna po klipu, produžava život biljke i povećava proizvodnju plodova.
 • ● U fazi nicanja klipa, azot produžava aktivnost i život lista, povećava masu zrna i sadržaj proteina u njemu i poboljšava kvaliteta proizvodnje, posebno durum pšenice.

Osnovno đubrenje je neophodno jer je uzgoj pšenice i postizanje visokih prinosa na zemljištima niske plodnosti nemoguće bez dovoljne količine hranljivih materija. Prilikom razmatranja količina primene i tipa đubriva koje treba primeniti, mora se uzeti u obzir struktura zemljišta kao i količina i distribucija padavina tokom godine u određenom području.

Primena ukupne količine fosfora koja je neophodna (30-60kg/ha) i 1/2 ili 1/3 (50-80 kg/ha) od ukupne količine azota, omogućava formiranje organa (list – koren), osigurava snažan porast biljke tokom zime i podstiče formiranje izdanaka u sledećoj fazi razvoja.

Because the rate of uptake of nutrients in the initial stages of crop development is slow, it is recommended to apply fertilizers rich in Ammoniacal or Stabilized Ammoniacal Nitrogen (Opera – Omega fert – NutrActive), in order to avoid losses due to leaching.


Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

Ωmega fert 15-25-0 (+29)
Ωmega fert 16-20-0 (+32)
Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
Ωmega fert 18-23-0 (+23)
Ωmega fert 20-20-0 (+22)
NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
NutrActive smart 24-12-0 (+20)
Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)

Osnovno đubrenje

(sowing)

 
 
250 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Površinskim đubrenjem se unosi preostala količina neophodnog azota u jednoj ili dve aplikacije, u zavisnosti od tipa useva. U mekoj pšenici, preporučuje se primena u jednoj aplikaciji tokom faze bokorenja, dok se u usevima tvrde pšenice može primeniti i u vidu dodatne aplikacije pre pojave klasova u cilju povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta zrna.

Potrebe za azotom i tačno vreme primene zavise od gustine biljaka po kvadratnom metru (m²).2).

 • ● Na poljima sa niskom gustinom biljaka potrebno je rano prihranjivanje gnojivom (prije ili na početku kultiviranja) s visokim nivoom dušika u kako bi se povećao broj freze.
 • ● Na poljima sa visokom gustinom biljaka potrebna je kasnija prihrana gnojivom (nakon srednjeg kultiviranja) i konzervativni nivoi dušika kako bi se izbjeglo podložnost bolestima i smještaju.

It is recommended to use Nutrammon and Nitrocan fertilizers that have a balanced relationship between Ammoniacal and Nitric Nitrogen and ensure both immediate and long-term nutrition of the crop. Especially, prior to and during the tillering stage, it is recommended to use the NutrActive and Omega 26N fertilizers, which provide adequate nutrition to plants even in the last critical stages of ear emergence and filling of grains, significantly increasing production.

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Dosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Prihrana

(U fazi bokorenja)

 
200 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Basic fertilizers

 • NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
 • NutrActive smart 24-12-0 (+20)
 • Ωmega fert 15-25-0 (+29)
 • Ωmega fert 16-20-0 (+32)
 • Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
 • Ωmega fert 18-23-0 (+23)
 • Ωmega fert 20-20-0 (+22)
 • Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
 • Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
 • Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon 33,5-0-0
 • Nitrocan 26-0-0
Nutrammon Nutrammon Nutrammon

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva zahvaljujući azotu koji se sporo oslobađa.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama useva tokom svih faza razvoja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Snažan razvoj korenovog sistema i poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost ranije primene površinskog đubrenja u suvim ili vlažnim područjima bez rizika od gubitka đubriva.
 • ● Ušteda u pogledu troškova i utrošenih radnih sati usled smanjenog broja aplikacija.

(Basic – Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to cereals.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the cereals.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen and Phosphorus.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Prihrana)

 • ● Snabdevanje useva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljkama. Obezbeđuje biljci energiju koja je neophodna za brz porast.
 • ● Njihov hemijski sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče plodonošenje i doprinosi povećanju proizvodnje.
 • ● Imaju zanemarljiv efekat na kiselost zemljišta i male zahteve za vodom u poređenju sa ostalim azotnim đubrivima.
 • ● Utiče na povećanje prinosa i sadržaja proteina u zrnu i poboljšanje žitarica.