Иновативни торове с нано-полимери

Свържете се е нас!

Цялостното подхранване на растенията и развитието на химическите торове представлява ядрото на съвременното земеделие и са неразривно свързани с повишените добиви от културите и едно по-добро качество на храната.

Въпреки това, степента, в която се използват химическите торове, не зависи изцяло от растенията. Свойствата на почвата има определящ ефект върху използването на химически торове и големите загуби на хранителни вещества намалява ефективността на торенето.

Над 40-50% от азота (N) се изпаряват в атмосферата и се просмукват в по-дълбоките слоеве на почвата, като по този начин съществено се намалява използването му от растенията. Само за кратък период от време, фосфорът (P) създава слабо-разтворими смеси, стабилизира се в почвата, и едва 15-25% от използваното количество остава на разположение на растенията. Калият (Κ) се просмуква в по-дълбоките слоеве в песъчливи почви, докато в тежки глинести почви се свързва с филосиликатни минерали и става недостъпен за растенията през периоди, в които растенията има голяма нужда от него.

Развитието на нови технологии – като инхибитори на нитрификацията, хелати, различни полимери, осмотични и полианйонни утайки, и нанотехнологията са в сърцевината на съвременните научни изследвания за целите на увеличаването на използването на химически торове от растенията и постигането на цялостно подхранване на растенията и по-високи добиви. Химическите торове от ново поколение Ωmega fert са основани на всички най-скорошни данни от земеделските изследвания в областта на подхранването на културите и са разработени, за да променят по един решителен начин поведението на хранителните вещества в системата почва-растение.

Чрез ΝHET нанотехнологията, която е внедрена във всяка гранула, тези химически торове възпрепятстват обездвижването на хранителните вещества в почвата и свеждат до минимум загубите в околната среда, като по този начин увеличават разполагаемостта на хранителни вещества за растенията, повишават максимално ефективността на наторяването и осигуряват достатъчност на хранителните вещества за растенията за продължителен период от време.

Уникалната способност на химическите торове Ωmega fert да подават на растенията усвоими форми на хранителни вещества подобрява подхранването на културите и играе решаваща роля при увеличаването на добивите и подобряването на качеството на земеделските продукти.

Ωmega 26N 26-0-0 (29)

Ωmega 26N е азотен тор, създаден по модерна технология, специално проектирана да осигури пълноценно и ефективно хранене на културите и в двете усвоими форми на азот и сяра.

В своя производствен процес NHET нанотехнологията е включена във всяка гранула, която умножава хранителната стойност на тора, увеличава ефективността на торовете и използването на хранителните вещества в културите.

Специалното съотношение (3:1) между амониева (NH4) и нитратна (NO3) форма осигурява адекватно и постепенно хранене на растенията с двете форми на азот. Азотният азот се абсорбира директно от корените и покрива краткосрочните нужди от растеж, докато амониевият азот се задържа в почвата и удължава доставката на реколтата за по-дълъг период.

Наличието на сяра (S) увеличава усвояването и използването на азота от растенията, пряко влияе върху развитието на кореновата система и стимулира синтеза на азотни съединения, които увеличават добивите и качествените характеристики на продукцията.

Идеалната комбинация от хранителни вещества с нанополимерна технология NHET правят Ωmega 26N най-иновативният азотен тор в съвременното земеделие и най-добрият избор за подхранване на торенето на всички култури във всички видове почви.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)

Ωmega 26N solub е усъвършенстван по нова технология азотен тор, напълно водоразтворим, който съчетава в специално съотношение (3: 1) амониевата (NH4) и нитратната (NO3) форма на азот, със сярата и иновативната технология на нанополимер NHET .

Азотният азот се абсорбира бързо от корените и осигурява необходимата енергия за бързия растеж на корените и надземната част на растенията, докато азотът снабдява културата с хранителни вещества за по-дълъг период от време.

Съдържащата се сяра (S) се усвоява от растенията, незабавно влияе върху растежа на кореновата система и увеличава усвояването на азота от посевите при навлизане в метаболизма.

Нанополимерната технология на NHET увеличава използването на азот и осигурява постепенно и пълноценно подхранване на културите с напълно усвоим азот до последен етап на прибиране на реколтата.

Чрез специализиран производствен процес гранулите Ωmega 26N solub 26-0-0 (29) са напълно водоразтворими, което им позволява да се използват при торене, проведено както с торачка, така и чрез системи за капково напояване.

Ωmega 26N solub е най-иновативният азотен тор в съвременното земеделие и е най-добрият избор за подхранване на торенето на всички култури, във всички системи за отглеждане (на открито – оранжерия).

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega favorite 24-0-0 (32) +2MgO +0,3B

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) + 2MgO + 0,3B е азотен тор по усъвършенствана нанополимерна технология NHET, с която е създаден за отлично и ефективно хранене на култури с азот и сяра и за задоволяване на техните нужди от магнезий и бор.

Идеалното съотношение между амониев (2/3) и нитратен (1/3) азот, високото съдържание на сяра и присъствието на магнезий и бор, в комбинация с модерната технология на нанополимерни макромолекули NHET, напълно покрива хранителните нужди на растенията, във всички критични етапи на развитие, увеличава максимално ефективността на торенето и допринася значително за повишаване на ефективността и качеството на крайното производство.

Наличието на NHET нанополимерна технология, увеличава използването на азота от растенията, намалява загубите му в периоди на суша и насърчава безпроблемното хранене на култури с азот, както във вегетативната фаза, така и в развитието на плодовете.

Съдържащите се в него магнезий (Mg) и бор (B) подобряват фотосинтезата и производството на хранителни вещества в листата, които са необходими за растежа на здрава растителност, постигането на добро оплождане на цветята и увеличаването на размера, теглото и качествени характеристики на плодовете.

Допълнителното обогатяване със сяра (S) подпомага усвояването на азота, благоприятства приема на фосфор и микроелементи и същевременно участва в образуването на протеини и ароматни съединения, които подобряват размера и органолептичните характеристики на произведените плодове.

Ωmega favorite 24-0-0 е най-добрият избор за подхранване на маслини, зеленчуци, лозя, цитрусови плодове и други овощни дървета, при всички видове почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
24%
18%
6%
-
-
2%
32%
0,3%
-
-

Ωmega fert 15-25-0 (29)

Ωmega fert 15-25-0 (+29) е иновативен азотно-фосфорен тор, който включва нанотехнологията NHET и е разработен, за да предложи висококачествено хранене на всички култури с високи изисквания към фосфор, като есенните зърнени култури, фуражите и полски култури.

Наличието на NHET нанополимер предотвратява обездвижването на фосфор (P) в почвата и го прави достъпен и лесно използваем от растенията за дълъг период, активно допринасяйки за развитието на здрава коренова система и листна маса, за плавен преход на растенията към репродуктивната фаза и увеличаване на плододобива.

Той съдържа целия азот (N) в амониева форма, която е високоенергийна храна за растенията и за предпочитане азотната форма в ранните етапи на отглеждане.

Сярата (S) допринася за усвояването на азота, влияе пряко върху растежа на кореновата система, подобрява приема на фосфор и микроелементи и участва в синтеза на протеини и ароматни съединения, които подобряват качествените и вкусовите характеристики на продукцията.

Комбинацията от амониев азот, фосфор и сяра с технологията NHET създава синергии между хранителните вещества, насърчава тяхното използване от растенията и увеличава ефективността на торенето. Ωmega fert 15-25-0 (+29) е идеален избор за основно торене на есенните зърнени култури, фуражни и полски култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
15%
15%
-
25%
-
-
29%
-
-
-

Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu

Ωmega fert 18-18-0 е модерна технология NP тор, богат на сяра и обогатен с мед, специално проектиран да отговори на изискванията на зимните и пролетните зърнени култури, бобови растения и зеленчуци.

Наличието на NHET нанополимерни макромолекули във всяка гранула, предотвратява обездвижването на фосфор в почвата и го прави активен и усвоим чрез култивиране за дълго време. Продължителното използване на фосфор, насърчава доброто установяване на растенията в почвата и ранния растеж на кореновата система и играе ключова роля в плодородието на цветята и оформянето на плодовете в по-късните етапи, увеличавайки техния размер и тегло.

Съдържа целия азот в амониева форма (100%), който е високоенергийна храна за растенията и предпочитана форма на азот в ранните етапи на развитие. Балансираната връзка между амониев азот и водоразтворим фосфор (90%) подобрява храненето, насърчава формирането на вегетативни и цветни органи и допринася за плавния преход на културата във фазата на размножаване, осигурявайки богат цъфтеж и увеличено наливане на плодовете.

Технологията NHET хелатира медта (Cu) на тора и го поддържа на разположение за отглеждане по време на голямо търсене. Медта е катализатор за биосинтеза на хлорофил и увеличава фотосинтезата, намалява чувствителността на растенията към накланяне и укрепва защитните им способности при неблагоприятни условия и подобрява формирането на репродуктивните органи и покълването на цветен прашец, осигурявайки оплождането на цветята и растежа на плодовете.

Богат на сяра (S), той подпомага усвояването на амониев азот, увеличава усвояването на фосфор и микроелементи, стимулира растежа на кореновата система и участва в създаването на протеини и ароматни съединения, които подобряват количествените и качествените характеристики на реколтата .

Ωmega fert 18-18-0 е най-добрият избор за основно торене на обработваеми култури, във всички видове почви, но също така и за всички култури, при които медта има значителен ефект върху техния растеж и производителност.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
18%
18%
-
18%
-
-
38%
-
-
0,1%

Ωmega fert 18-23-0 (23)

Ωmega fert 18-23-0 (+23) е съвременна технологична комбинация азотно-фосфорен тор, която включва иновативната NHET нанотехнология и е проектирана да отговори най-добре на високите изисквания на култури за азот, фосфор и сяра във всички видове почви.

Съдържа 92% от азота във високоенергийната форма на амониев азот (NH4), който създава връзка с нанополимера, максимизирайки абсорбцията и усвояването от реколтата.

Високото съдържание на водоразтворим фосфор (P) е защитено от нежелани почвени реакции, остава активно и използваемо за дълъг период и допринася решаващо за прихващане на културата в почвата, за развитието на силна коренова система и здрава растителност и до увеличаване на плододаването и формирането на плодовете.

Сярата (S) е важна за храненето на културите и усвояемостта на хранителните вещества от останалия тор. Увеличава използването на азот, подобрява приема на фосфор и микроелементи, влияе пряко върху растежа на кореновата система и участва в синтеза на протеини и ароматни съединения, които подобряват качествените и вкусовите характеристики на продукцията.

Елементният състав, високата разтворимост и отличната гранулометрия правят Ωmega fert 18-23-0 (+23) подходящ за основното хранене на културите във всички видове почви и особено на есенни и пролетни зърнени култури, както и всички култури с високи нужди от азот и фосфор.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
18%
16,6%
1,4%
23%
-
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 12-8-17 (30) +2MgO +2CaO +TE

Ωmega fert 12-8-17 е калиев сулфатен тор, разработен по модерна технология, която включва NHET нанотехнология. Богат на първични и вторични елементи, той отговаря напълно на хранителните изисквания на повечето култури, при всякакви почвени и климатични условия.

Нанотехнологията NHET предотвратява обездвижването на хранителни вещества в почвата и минимизира загубите за околната среда, поддържайки ги активни и абсорбиращи се от културата за дълго време.

Азотът, заедно с фосфор, бор и цинк, насърчават енергичния растеж на корените и листната маса, постигат богат цъфтеж и осигуряват плавното развитие на цъфтежа и образуването на плодовете. Високата концентрация на калиев сулфат благоприятства равномерното узряване и ранното събиране на плодовете и увеличава количествените и качествените характеристики на производството.

Калцият (Ca), който съдържа, е незабавно наличен в реколтата. В ранните етапи той осигурява създаването на богата коренова система, здрава листна маса и подобрява плодородието на цветовете, докато в по-късните етапи увеличава броя на образуваните плодове, намалява тяхното опадане и допринася значително за подобряването на техните количествени и качествени характеристики.

Това е най-добрият избор за основното торене на дървесни култури (маслини, цитрусови плодове), киви, картофи, моркови, зеленчуци и лозарство във всички видове почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Calsium (CaO) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
17%
2%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE

Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn is advanced technology multinutrient fertilizer, specially designed to ideally satisfy the needs of crops in which Potassium exerts a crucial role on the crop’s quantity and quality. It contains all Potassium (K) in the form of fully water-soluble Potassium Sulphate, which easily absorbed by plants and does not burden crop with the toxic for most plants Chlorine.

During its production process, NHET nanotechnology is incorporated into each granule, which prevents the inactivation of fertilizer’ s nutrients in the soil, increases their utilization by the crop and maximizes the efficiency of fertilization.

Ammoniacal Nitrogen (NH4) creates bonds with NHET nanopolymer and ensures maximum availability and absorption by plants, both in the vegetative and reproductive stages of growth.

Potassium Sulphate (K) and Magnesium (Mg) are protected by leaching to sandy soils and by strong bonds in clay soils and are maintained available for a long period. In this way, their supply to the crop is escalating and increase the production of carbohydrates and sugars which are necessary for the development of vegetation and fruit and for improving of quality.

The presence of ΝΗΕΤ, inhibits the immobilization of Phosphorus (P) in the soil and increases its intake and effective utilization by the crop, covering the fully requirements of plants at the main stages of the rooting, flowering and fruit setting, where Phosphorus sufficiency has a decisive effect on evolution and yield of the crop.

The Sulphur (S) increases the absorption of Phosphorus and Trace Elements by the crop, and also contributes to the best utilization of Nitrogen. In combination with Potassium Sulfate, it improves the quality and organoleptic characteristics of the produced fruit.

The ideal ratio of nutrients as well as their high assimilability, the high solubility and the excellent granulometry, make Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn the top choice for basic fertilization in the whole range of arboriculture, viticulture and horticulture in all soil types.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
10,8%
3,2%
8%
18%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-18-14 (27)

Ωmega fert 14-18-14 (+27) is advanced technology chemical fertilizer derived from Potassium Sulphate, rich in Sulphur. It has been development to offer quality and integral nutrition to crops with high requirements in Nitrogen, Phosphorus and Potassium and are sensitivity to Chlorine.

During the production process incorporates NHET nanotechnology, which protects the fertilizer’s nutrients from undesirable interactions, multiplies the nutritional value of the fertilizer and maximizes its utilization from the crop.

The adequate nutrition of the plants with both forms of Nitrogen (N) that offers Ωmega fert 14-18-14 (+27), promotes the development of vigorous and early vegetation and contributes decisively to the rich flowering and increased fruit setting, creating the conditions for high yields and quality production.

The high content of water-soluble Phosphorus (P) is combined with the NHET nanotechnology and remains active and assimilable by the plants for a long period. In this way, it promotes the development of a strong root system and the transition of the crop to the reproductive stage, increasing its fertility and productivity.

All Potassium (K) is contained in the form of fully water-soluble Potassium Sulphate. Protects the crop from undesirable side effects of Chlorine, increases water utilization and enhances the resistance of plants to adverse weather conditions and pathogens. The combination of Potassium and NHET nanotechnology scales the supplying of the crop up to the last stages of growth, increasing the size, weight and organoleptic characteristics of the fruit.

The Sulphur (S), except of a very important nutrient for plants, increases the absorption of Phosphorus and Trace Elements by the crop, and also contributes to the best utilization of Nitrogen. In combination with Potassium Sulfate, it improves the quality and organoleptic characteristics of the produced fruit.

Ωmega fert 14-18-14 (+27) combines the completeness and high assimilability of nutrients with the high solubility, the excellent granulometry and innovative NHET nanotechnology. It is a top choice for the basic fertilization of all crops, and especially of intensives exploitations of arboriculture, viticulture and outdoor and greenhouse horticulture, which are aimed at high yields and quality production.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
12,6%
1,4%
18%
14%
-
27%
-
-
-

Ωmega fert 14-14-14 (23)

Ωmega fert 14-14-14 (+23) is advanced technology multinutrient fertilizer, specially designed for the rational management of fertilization and to increase yields in modern agriculture. With a balanced ratio (1: 1: 1) of primary nutrients and high Sulphur content, it provides complete and efficient nutrition with all the nutrients necessary for the growth and fruiting of crops.

The nano polymer technology NHET which incorporated into each granule, prevents the immobilization of the fertilizer nutrients in the soil, minimizes losses to the environment and increases the availability of nutrients to the plants, maximizing the efficiency of fertilizing and contributing significantly to increased crop yields.

The presence in the soil of both forms of Nitrogen (N) fully covers both the short and long term needs of the crop, ideally supporting vegetation, flowering and fruiting.

Through NHET technology, Phosphorus (P) and Potassium (K) remain active and assimilable for a long time and are consumed in larger quantities by plants. In this way, the application of Ωmega fert 14-14-14 (+23) achieves rich root and vegetation growth, enhances flowering and fruit setting and increases the yield and quality of production.

The additional enrichment with Sulphur (S) improves the absorption of Nitrogen and boosts Phosphorus and Trace element intake, while the presence of Sulphur together with Potassium improves the quantitative and qualitative characteristics of production.

Ωmega fert 14-14-14 (+23) is the best choice for the basic fertilization of all industrial plants and many arboriculture and horticulture with resistant to high conductivity.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
12,6%
1,4%
14%
14%
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 14-22-7 (20) +0,1Β +0,1Zn

Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn is advanced technology multinutrient fertilizer, which have occurred after many years of research and experimentation in the sector of crop nutrition. Combining NHET technology with a high content of water-soluble Phosphorus, 100% Ammoniacal Nitrogen and the Trace Elements Boron and Zinc, it offers complete and prolonged nutrition to all crops that seek high and quality yields.

NHET nanotechnology works in synergy with the nutrients of the fertilizer and keeps them active and assimilable for a long time, increasing their uptake and utilization by the crop.

The 100% Ammoniacal Nitrogen (NH4) increases the efficiency of basic fertilization and fully covers the short- and long- term of crop needs, supporting the vegetation, flowering and fruit setting.

The high water-soluble Phosphorus (P) in combination with nanopolymer technology, improves its availability in the soil, promotes the development of a strong root system and contributes decisively to the fertility and productivity of the crop.

Potassium (K) and Magnesium (Mg) are progressively attributed to plants, increasing the production of carbohydrates and sugars in the leaves, and favoring the formation of robust vegetation in the early stages, and increasing the size, weight and quality characteristics of fruits in the later stages.

The ability of NHET technology to develop chelating properties with the fertilizer’ s Boron (B) and Zinc (Zn), maximizes their availability and uptake by plants. The high utilization of Boron and Zinc, promotes the creation of a strong root system and the development of the leaf area, enhances the flowering and fruit setting and increases the yield of the crop.

Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn is an innovative fertilizer of modern agriculture and has been developed to best meet the requirements of industrial plants (cotton, sunflower, oilseed rape, soybeans ), forage plants, spring crops, arboriculture, horticulture and any crops that seek high yield and quality production.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
14%
-
22%
7%
-
20%
0,1%
0,1%
-

Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B

Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B is advanced technology multinutrient fertilizer which make good use of all the most recent data of agricultural research in the sector of crop nutrition. Rich in macro and secondary elements, it provides complete and effective nutrition in crops with increased demands on Nitrogen, Potassium, Magnesium and Boron.

The use of NHET technology protects the fertilizer’s nutrients from undesirable interactions, maintains them in assimilable form and ensures maximum availability and absorption from the crop.

It prevents the immobilization of Phosphorus (P) in the soil and increases its intake and effective utilization from crop for a long period, satisfying the fully requirements of plants at the main stages of root system development, flowering and fruit setting, where Phosphorus sufficiency has a decisive effect on evolution and yield of the crop.

Ammoniacal Nitrogen (NH4), Potassium (K) and Boron (B) create bonds with the NHET nanopolymer, remain active and assimilable, are more easily absorbed by plant and ensure the optimal nutrition during the stage of vegetation and the growth of fruits.

The ideal combination of nutrients, the high solubility and availability and the excellent granulation, make Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B the most innovative fertilizer for basic fertilization of olives, fruit trees, beet, sunflower and any borophyll crop.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
18%
12,5%
5,5%
8%
14%
2%
14%
0,3%
-
-

Ωmega fert 20-6-12 (14) +2MgO +0,3B +0,1Zn

Ωmega fert 20-6-12 is an advanced technology Potassium Sulfate fertilizer, specially designed to provide quality nutrition to crops that have increased needs for Nitrogen, Potassium, Boron and Zinc, and are sensitive to Chlorine.

Each granule incorporates the technology of NHET nanopolymer macromolecules, which prevents the reaction of the fertilizer nutrients with the soil components, increases their absorption by the crop and maximizes the efficiency of fertilization.

The supply of plants with both forms of Nitrogen (N), ensures the smooth and integrated nutrition of the crop, both in the vegetative and in the reproductive phase, ideally supporting the formation of robust vegetation, rich flowering and high fruit setting.

Potassium Sulfate (K) and Magnesium, are adsorbed on the surface of the nanopolymer, are delivered in stages to the crop and remain available to plants until the last stages of harvest. Adequacy of Potassium and Magnesium, stimulates vegetative growth, enhances photosynthesis and promotes the synthesis of carbohydrates in the leaves and their transport to the growing fruits, increasing their size, weight and quality.

The ability of NHET technology to chelate Zinc (Zn) and Boron (B), prevents their precipitation in the soil and contributes to their high utilization by the crop. The exploitation of Zinc and Boron by plants, promotes the development of the root system and leaves, ensures good flowering and fruit setting and increases crop productivity.

Sulfur (S), excluding the crucial contribution to plant nutrition, favors the absorption of Nitrogen, maximizes the uptake of Phosphorus and Trace Elements, while its combination with Potassium Sulfate improves the quality and quantity characteristics of the final products.

Ωmega fert 20-6-12 is a top choice for the fertilization of olives, vegetables, citrus and other fruit trees, as well as all borophilic crops, in all soil types.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
11,4%
8,6%
6%
12%
2%
14%
0,3%
0,1%
-

Ωmega fert 20-10-5 (21)

Ωmega fert 20-10-5 (+21) is innovative complex multi-nutrient fertilizer that incorporates NHET nanopolymer technology. It protects the fertilizer’s nutrients from inactivating them on the soil, increases their availability and uptake by the plants and adequately covers the supply of the crop at crucial stages of its development.

Nitric Nitrogen is directly absorbed by the plants and provides the required energy for the rapid growth of the root and vegetation, while the adsorption of Ammoniacal Nitrogen on the surface of the nanopolymer reduces vaporization and increases its utilization from crop at later stages of growth.

NHET technology protects the high content of water-soluble Phosphorus (P) by inactivation and maintains it active and assimilable from crop for a long period, ensuring the creation a strong root system, rich flowering and high fruit setting.

Potassium (K) is adsorbed on the surface of the nanopolymer, is supplied by scaling to crop and made available to plants at high demand period, significantly increasing the vegetation, fruiting and productivity of crop.

The additional enrichment with Sulphur (S) improves the absorption of Nitrogen and boosts Phosphorus and Trace element intake, while the presence of Sulphur together with Potassium improves the quantitative and qualitative characteristics of production.

The combination of the above characteristics, make Ωmega fert 20-10-5 (+21) ideal for the basic fertilization of winter cereals, cotton, as well as a wide range of crops with high demand on Nitrogen.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
14,8%
5,2%
10%
5%
-
21%
-
-
-

Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn is advanced technology multinutrient fertilizer which has been designed to efficiently supply of the crops which exhibit rich and rapid growth of leaf area in a short time, such as corn.

By incorporating NHET nanopolymer technology, it protects nutrients from undesirable reactions to the soil, increases their availability in the crop, minimizes losses to environment and maximizes the efficiency of fertilization, ensuring complete plant nutrition.

It perfectly covers the increased demands of Nitrogenous crops by providing the required Nitrogen to develop a strong root and rich vegetation, while at the same time ensuring Nitrogen sufficiency for the creation of flower induction and the success of flowering and fruit setting.

Phosphorus (P) and Potassium (K) contained in fertilizer, remain active and assimilable for a long period, are more easily absorbed by the plants and thus contribute to the formation of the flower meristems, enhancing the flowering and fruit setting of the crop.

The ability of the NHET technology to chelate Zinc (Zn) promotes auxin production, boosts root and leaf growth and improves flowering and fruit setting, increasing the number and size of the fruit.

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn has been developed to offer complete nutrition and to best meet the demands of fast-growing crops. It is a top choice for the basic fertilization of corn and all spring crops with high demands on Nitrogen and Zinc.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
24%
14%
10%
8%
8%
-
7%
-
0,3%
-

Здравословното развитие и високата продуктивност на растенията зависят от способността на растенията да използват водата и основно от способността им да поемат хранителните вещества, подавани им чрез наторяване, с лекота и без загуби.

Химическите торове Ωmega fert не позволяват на хранителните вещества в тях да реагират с компонентите на почвата, защитават ги от обездвижване и свеждат до минимум загубите, които се дължат на просмукване и изпаряване, като по този начин увеличават разполагаемостта им за растенията.

Техният начин на действие се дължи на капацитета на мощния обмен на катиони (CEC = 650 meq/100gr) и хелатните свойства на NHET нанотехнологията, която присъства във всяка гранула от химическия тор.

Поради силния си отрицателен електрически заряд, NHET нанополимерът абсорбира в своята повърхност всички катиони в почвата (Ca, Mg, Fe, Al,), които реагират с фосфора. По този начин, той предотвратява формирането на слабо-разтворими фосфати и поддържа фосфора свободен и лесно усвоим от растенията за дълъг период от време.

В допълнение към абсорбирането на катионите в почвата, ΝΗΕΤ технологията функционира и като „колектор” на всички хранителни вещества с положителен заряд, които са добавени към растенията чрез изкуствен тор (Κ, ΜgO, NH4, Ca, Fe, Zn, B, Mn, Cu).

Той събира калия и магнезия в тора, като не им позволява да се просмучат в песъчливи почви да формират силни връзки в глинести почви. Същевременно, той формира връзки с амониевия азот (ΝΗ4), като по този начин не му позволява да се превърне в свободен амоняк, което води до загуби на азот през периоди на суша.

Микрохранителните вещества (Fe, Zn, B, Mn, Cu) са защитени както чрез абсорбиране на йоните на повърхността на нанополимера, така и чрез мощните хелатни свойства на последния.

Като формира стабилни комплекси с микрохранителни вещества, NHET технологията възпрепятства тяхното оксидиране, намаляване и утаяване в почвата и ги поддържа активни, като по този начин гарантира, че растенията разполагат с достатъчно подхранване през целия си биологичен цикъл.

Химическите торове Ωmega fert има тройно защитно действие. Те възпрепятстват обездвижването на фосфора, като увеличават приема му от растенията, свеждат до минимум загубите на останалите хранителни вещества, като повишават подаването им към растенията, и формират хелатни връзки с микрохранителните вещества, като така ги поддържат активи и достъпни за дълъг период от време.

Растенията, наторявани с Ωmega fert показват повишен прием на хранителни вещества и вода, развиват устойчива коренова система и здрава листна маса и постигат богат цъфтеж и високи добиви.

Увеличено използване на хранителните вещества в химическия тор


При торене на култури с обикновени торове съдържащият се в тях фосфор бързо се обездвижва, калият е силно свързан в тежки почви и лесно се измива в песъчливи почви, докато микроелементите образуват неусвоими съединения в зависимост от физико-химичните свойства на почвата. Тези преобразувания пречат на културите да използват по-голямата част от хранителните вещества и намаляват ефективността на тора.

Торовете Ωmega fert образуват „щит“, който предпазва хранителните вещества и предотвратява процеса на обездвижване на тора в почвата, като по този начин увеличава усвояването му от културите и максимизира ефективността на торенето.

Хранителните вещества в почвата са защитени от нежелани взаимодействия, остават активни и усвоими за по-дълъг период от време и се усвояват от растенията по-лесно и в по-големи количества.

Повишеното усвояване на хранителните вещества от тора и продължителното подхранване на посевите засилват вегетативния растеж и плододаването и значително повишават добивите.

Използване на хранителните вещества, свързани в почвата

Високият капацитет за обмен на катиони (CEC = 650 meq/100gr) на NHET нанополимера му позволява да функционира като колектор на катиони и да абсорбира на повърхността си всички хранителни вещества в почвата с положителен електрически заряд.

Абсорбирането на излишния калций и магнезий в алкални почви и на свободния алуминий и желязо в киселинни почви освобождава количества фосфор, които вече са били в почвата, но са били свързани с горепосочените елементи. Тези количества става достъпни за растенията още веднъж, като по този начин подават на растенията повече фосфор от почвата в допълнение към подавания чрез наторяване.

Същевременно, количеството катиони, абсорбирани на повърхността на NHET полимера от почвата, постепенно се подава на растенията, като така създава излишък от хранителни вещества в ризосферата на растенията, който е по-голям от количеството, предоставяно чрез наторяване.

Накрая, капацитетът на NHET технологията да развива хелатни свойства активира обездвижените микрохранителни вещества в почвата (Fe, Zn, Mn, Cu) и ги връща в усвоима форма, като им позволява да бъдат поети от растенията.

Начинът на действие на химическите торове Ωmega fert позволява на растенията to използват хранителните вещества, които са обездвижени в почвата, в допълнение към тези в химическия тор, както и всякакви остатъчни елементи от предишно наторяване, като по този начин подобрява подхранването на растенията и повишава техните добиви.

По-лесен прием на вода и хранителни вещества

Наличието на влага/вода в почвата е от решаващо значение за храненето на културите. Хранителните вещества се придвижват към корените на растенията през водата, докато самите корени също растат към онези части в почвата, където има по-голяма влага.

Благодарение на своите абсорбиращи свойства, технологията NHET абсорбира в повърхността си молекулите на почвената вода заедно с хранителните вещества, като по този начин увеличава тяхната концентрация в средата на кореновата система.

Наличието както на вода, така и на хранителни вещества в една и съща част от почвата засилва растежа на корените към хранителните вещества и увеличава усвояването на последните от културите.

В същото време повишеното усвояване на фосфор насърчава растежа на здрава коренова система. Растенията оползотворяват по-голям обем почва, абсорбират по-големи количества хранителни вещества и вода и постигат по-високи добиви с по-добро качество.

Химическите торове Ωmega fert са създадени по напреднала технология химически торове, които използват добре всички най-нови данни от земеделски научни изследвания в полеви условия на подхранването на културите.

По време на техния производствен процес, във всяка гранула се внедрява NHET технологията, която защитава хранителните вещества от нежелани взаимодействия, запазва подвижността им за продължителен период от време и улеснява приема им от растенията.

Имайки капацитета да предотвратят процеса на обездвижване на хранителните вещества в почвата, химическите торове Ωmega fert подават на растенията лесно усвоими хранителни вещества, мултиплицират хранителната стойност на химическия тор, повишават в максимална степен използването й от растенията и постигат високи добиви.

Създадени за да предоставят цялостно и ефективно подхранване, те са създадени и предоставени под формата на химически торове с азотен фосфат (ΝΡ) и мултихранителни вещества (ΝΡΚ), подходящи за основното наторяване на всички растения.

Тяхната отлична гранулометрия, висока разтворимост, и уникална способност да увеличават ефективността на наторяването, правят Ωmega fert водещите химически торове за цялостно подхранване на растенията и увеличени добиви, по-специално в слабо плодородни и изчерпани поради постоянно култивиране почви.