Технически данни

Калциев амониев нитат

Калциевият амониев нитрат е висококачествен тор, който съчетава в идеално съотношение (50:50) двете усвоими форми на азота с калций.

Нитратният азот (NO3) се абсорбира непосредствено от корените, като задоволява текущите нужди на културите, докато амониевият азот (ΝΗ4) се абсорбира постепенно, предлагайки достатъчно подхранване на растенията по време на следните етапи на развитие.

Съдържаният от тях калций подпомага физикохимичните свойства на почвата, подобрява проветряването и пропускливостта на водата и осигуряват устойчивия и здравословен растеж на културите.

С много общи характеристики с амониевия нитрат и допълнителен калций, калциевият амониев нитрат е сред най-добрите повърхностни торове за зърнени култури.

Специалният му състав гарантира максималното използване на азота от растенията и заедно с амониевия нитрат дава най-малките загуби на азот в резултат на изпаряване в сравнение с всеки друг тор (обикновен или стабилизиран) и прави програмата за фертилизация по-гъвкава.

Азотът от калциевия амониев нитрат се абсорбира лесно и непосредствено, без намесата на каквито и да е външни фактори между растението и тора, както е в случая с уреята и амониевия сулфат.

Калциевият амониев нитрат е висококачествен тор, който съчетава в идеално съотношение (50:50) двете усвоими форми на азота с калций.

Нитратният азот (NO3) се абсорбира непосредствено от корените, като задоволява текущите нужди на културите, докато амониевият азот (ΝΗ4) се абсорбира постепенно, предлагайки достатъчно подхранване на растенията по време на следните етапи на развитие.

Съдържаният от тях калций подпомага физикохимичните свойства на почвата, подобрява проветряването и пропускливостта на водата и осигуряват устойчивия и здравословен растеж на културите.

С много общи характеристики с амониевия нитрат и допълнителен калций, калциевият амониев нитрат е сред най-добрите повърхностни торове за зърнени култури.

Специалният му състав гарантира максималното използване на азота от растенията и заедно с амониевия нитрат дава най-малките загуби на азот в резултат на изпаряване в сравнение с всеки друг тор (обикновен или стабилизиран) и прави програмата за фертилизация по-гъвкава.

Азотът от калциевия амониев нитрат се абсорбира лесно и непосредствено, без намесата на каквито и да е външни фактори между растението и тора, както е в случая с уреята и амониевия сулфат.

Напълно разтворимият във вода и абсорбиращ се азот се предоставя незабавно на културата и предоставя енергията, необходима за бърз растеж на кореновата част и надземната част на растението, докато съставът му подобрява приема на други елементи (K, Ca, Mg), подпомага завързването на плодове и допринася значително за повишаване на продукцията.

За разлика от уреята, калциевият амониев нитрат няма ограничения по отношение на времето на прилагане и реагира добре както при ниски, така и при високи температури на земята.

Минималната влажност на почвата, която се изисква, за да се абсорбира и използва азотът от растенията, прави калциевия амониев нитрат най-добрия избор за повърхностно наторяване на зърнени култури за всички типове почви и всички климатични зони.

В зависимост от нуждите на зърнените култури, той може да се прилага от началото на братенето (слаби почви с ниска гъстота на растенията) до много късен етап по време на удължаването на стъблото (силно плодородни почви с висока гъстота на растенията), като дава отлични резултати в периоди, през които други торове изостават или създават сериозни проблеми за зърнените култури.

Създаден, за да посрещни нуждите на зърнени култури, калциевият амониев нитрат предоставя отлични и пълно подхранване с азот, допринася за устойчивия растеж на културата и увеличава добивите й от зърно и протеин.

Напълно разтворимият във вода и абсорбиращ се азот се предоставя незабавно на културата и предоставя енергията, необходима за бърз растеж на кореновата част и надземната част на растението, докато съставът му подобрява приема на други елементи (K, Ca, Mg), подпомага завързването на плодове и допринася значително за повишаване на продукцията.

За разлика от уреята, калциевият амониев нитрат няма ограничения по отношение на времето на прилагане и реагира добре както при ниски, така и при високи температури на земята.

Минималната влажност на почвата, която се изисква, за да се абсорбира и използва азотът от растенията, прави калциевия амониев нитрат най-добрия избор за повърхностно наторяване на зърнени култури за всички типове почви и всички климатични зони.

В зависимост от нуждите на зърнените култури, той може да се прилага от началото на братенето (слаби почви с ниска гъстота на растенията) до много късен етап по време на удължаването на стъблото (силно плодородни почви с висока гъстота на растенията), като дава отлични резултати в периоди, през които други торове изостават или създават сериозни проблеми за зърнените култури.

Създаден, за да посрещни нуждите на зърнени култури, калциевият амониев нитрат предоставя отлични и пълно подхранване с азот, допринася за устойчивия растеж на културата и увеличава добивите й от зърно и протеин.

Предимства

 • ● Балансирано съотношение (50:50) на бърз амониев ΝΗ4 и удължен нитратен ΝΟ3 абсорбиращ се азот.
 • Непосредствено и средносрочно подхранване, съобразено с нуждите на растенията.
 • ● Целогодишно надеждно снабдяване на растенията. Гъвкави графици за торене.
 • ● Защитата азота в почвата и свежда до минимум загубите му поради просмукване и изпаряване.
 • ● Способност да използва влагата в почвата, което позволява използването му при всякакви климатични условия.
 • ● Снабдява почвата с калций, подобрява стабилността и плодородието.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на вода и хранителни вещества.
 • ● Неутрална реакция в почвата. Подходящ за всички типове почва.
 • ● Допълнително подаван към културите на магнезий и бор (Nitrocan® special).
 • ● Отлична гранулометрия, която гарантира широко разпространение и равномерно разпръскване на азота в почвата.

Предимства

 • ● Балансирано съотношение (50:50) на бърз амониев ΝΗ4 и удължен нитратен ΝΟ3 абсорбиращ се азот.
 • Непосредствено и средносрочно подхранване, съобразено с нуждите на растенията.
 • ● Целогодишно надеждно снабдяване на растенията. Гъвкави графици за торене.
 • ● Защитата азота в почвата и свежда до минимум загубите му поради просмукване и изпаряване.
 • ● Способност да използва влагата в почвата, което позволява използването му при всякакви климатични условия.
 • ● Снабдява почвата с калций, подобрява стабилността и плодородието.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на вода и хранителни вещества.
 • ● Неутрална реакция в почвата. Подходящ за всички типове почва.
 • ● Допълнително подаван към културите на магнезий и бор (Nitrocan® special).
 • ● Отлична гранулометрия, която гарантира широко разпространение и равномерно разпръскване на азота в почвата.

Продукти

Продукти
Total Nitrogen (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Magnesium (MgO)
Boron (B)
Nitrocan 26
26-0-0
26% 13% 13%
Nitrocan special
27-0-0 +5MgO +0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2%

Продукти

Продукти
Total Nitrogen (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Magnesium (MgO)
Boron (B)
Nitrocan 26
26-0-0
26% 13% 13%
Nitrocan special
27-0-0 +5MgO +0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2%

Виж повече