Τεχνική Ενημέρωση

Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία

Οι Ασβεστούχες Νιτρικές Αμμωνίες είναι υψηλής ποιότητας επιφανειακά λιπάσματα, που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία (50:50) τις δύο αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες των σιτηρών, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή της λίπανσης ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) απορροφάται σταδιακά εξασφαλίζοντας την επαρκή θρέψη της καλλιέργειας για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης.

Το Ασβέστιο που περιέχουν, προάγει τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και εξασφαλίζει την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Έχοντας πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Νιτρική Αμμωνία και επιπρόσθετα Ασβέστιο, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, επιφανειακό λίπασμα για τα σιτηρά.

Η ειδική της σύνθεση εγγυάται τη μέγιστη αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά και μαζί με την Νιτρική Αμμωνία, παρουσιάζουν τις μικρότερες αέριες απώλειες Αζώτου από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα (απλό ή σταθεροποιημένο) και καθιστούν ευέλικτο τον προγραμματισμό της λίπανσης.

Η απορρόφηση του Αζώτου από την καλλιέργεια γίνεται εύκολα, χωρίς να παρεμβάλλονται εξωγενείς παράγοντες μεταξύ φυτού και λιπάσματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ουρίας και της Θειικής Αμμωνίας.

Οι Ασβεστούχες Νιτρικές Αμμωνίες είναι υψηλής ποιότητας επιφανειακά λιπάσματα, που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία (50:50) τις δύο αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες των σιτηρών, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή της λίπανσης ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) απορροφάται σταδιακά εξασφαλίζοντας την επαρκή θρέψη της καλλιέργειας για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης.

Το Ασβέστιο που περιέχουν, προάγει τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και εξασφαλίζει την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Έχοντας πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Νιτρική Αμμωνία και επιπρόσθετα Ασβέστιο, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, επιφανειακό λίπασμα για τα σιτηρά.

Η ειδική της σύνθεση εγγυάται τη μέγιστη αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά και μαζί με την Νιτρική Αμμωνία, παρουσιάζουν τις μικρότερες αέριες απώλειες Αζώτου από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα (απλό ή σταθεροποιημένο) και καθιστούν ευέλικτο τον προγραμματισμό της λίπανσης.

Η απορρόφηση του Αζώτου από την καλλιέργεια γίνεται εύκολα, χωρίς να παρεμβάλλονται εξωγενείς παράγοντες μεταξύ φυτού και λιπάσματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ουρίας και της Θειικής Αμμωνίας.

Το πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο της, παρέχεται χωρίς καθυστέρηση στην καλλιέργεια και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος, ενώ το Νιτρικό κλάσμα που περιέχει βελτιώνει την πρόσληψη και άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Σε αντίθεση με την Ουρία, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, δεν παρουσιάζει περιορισμούς στην εποχή εφαρμογής και ανταποκρίνεται το ίδιο καλά, τόσο στις χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους.

Η ελάχιστη εδαφική υγρασία που απαιτεί για να απορροφηθεί και να αξιοποιηθεί το Άζωτο της από τα φυτά, την καθιστούν κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών σε ξηροθερμικές περιοχές με χαμηλό όγκο βροχοπτώσεων, σε εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα και σε όψιμες εφαρμογές Αζώτου.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή του αδελφώματος ( αδύναμα χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών ) έως και πολύ όψιμα κατά την διάρκεια του καλαμώματος ( δυνατά γόνιμα χωράφια με μεγάλη πυκνότητα φυτών ) δίνοντας άριστα αποτελέσματα σε περιόδους που άλλα λιπάσματα υστερούν ή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα σιτηρά.

Σχεδιασμένη κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες των σιτηρών, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, ανταποκρίνεται με ιδανικό τρόπο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, ειδικά στο ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας μας. Τους παρέχει άριστη και ολοκληρωμένη θρέψη με Άζωτο, συμβάλει στην εύρωστη ανάπτυξη της καλλιέργειας και αυξάνει τις αποδόσεις τους σε καρπό και πρωτεΐνη.

Το πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο της, παρέχεται χωρίς καθυστέρηση στην καλλιέργεια και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος, ενώ το Νιτρικό κλάσμα που περιέχει βελτιώνει την πρόσληψη και άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Σε αντίθεση με την Ουρία, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, δεν παρουσιάζει περιορισμούς στην εποχή εφαρμογής και ανταποκρίνεται το ίδιο καλά, τόσο στις χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους.

Η ελάχιστη εδαφική υγρασία που απαιτεί για να απορροφηθεί και να αξιοποιηθεί το Άζωτο της από τα φυτά, την καθιστούν κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών σε ξηροθερμικές περιοχές με χαμηλό όγκο βροχοπτώσεων, σε εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα και σε όψιμες εφαρμογές Αζώτου.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή του αδελφώματος ( αδύναμα χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών ) έως και πολύ όψιμα κατά την διάρκεια του καλαμώματος ( δυνατά γόνιμα χωράφια με μεγάλη πυκνότητα φυτών ) δίνοντας άριστα αποτελέσματα σε περιόδους που άλλα λιπάσματα υστερούν ή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα σιτηρά.

Σχεδιασμένη κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες των σιτηρών, η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, ανταποκρίνεται με ιδανικό τρόπο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, ειδικά στο ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας μας. Τους παρέχει άριστη και ολοκληρωμένη θρέψη με Άζωτο, συμβάλει στην εύρωστη ανάπτυξη της καλλιέργειας και αυξάνει τις αποδόσεις τους σε καρπό και πρωτεΐνη.

Πλεονεκτήματα

 • Ισορροπημένη αναλογία (50:50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
 • Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σιτηρών.
 • Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.
 • Προστασία του Αζώτου από αέριες απώλειες.
 • Ικανότητα αξιοποίησης ακόμη και ελάχιστης εδαφικής υγρασίας που δίνει τη δυνατότητα χρήσης σε ξηροθερμικές περιοχές.
 • Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο. Βελτίωση της γονιμότητας.
 • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βελτιωμένη πρόσληψη νερού και θρεπτικών συστατικών.
 • Ουδέτερη αντίδραση στο έδαφος. Κατάλληλα για όλους τους τύπους των εδαφών.
 • Επιπλέον παροχή μαγνησίου και βορίου σε καλλιέργειες (Nitrocan special).
 • Άριστη κοκκομετρία, που εγγυάται μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο έδαφος.

Πλεονεκτήματα

 • Ισορροπημένη αναλογία (50:50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
 • Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σιτηρών.
 • Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.
 • Προστασία του Αζώτου από αέριες απώλειες.
 • Ικανότητα αξιοποίησης ακόμη και ελάχιστης εδαφικής υγρασίας που δίνει τη δυνατότητα χρήσης σε ξηροθερμικές περιοχές.
 • Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο. Βελτίωση της γονιμότητας.
 • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βελτιωμένη πρόσληψη νερού και θρεπτικών συστατικών.
 • Ουδέτερη αντίδραση στο έδαφος. Κατάλληλα για όλους τους τύπους των εδαφών.
 • Επιπλέον παροχή μαγνησίου και βορίου σε καλλιέργειες (Nitrocan special).
 • Άριστη κοκκομετρία, που εγγυάται μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο έδαφος.

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Μαγνήσιο (MgO)
Βόριο (B)
Nitrocan 26
26-0-0
26% 13% 13%
Nitrocan special
27-0-0 +5MgO +0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2%

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Μαγνήσιο (MgO)
Βόριο (B)
Nitrocan 26
26-0-0
26% 13% 13%
Nitrocan special
27-0-0 +5MgO +0,2B
27% 13,5% 13,5% 5% 0,2%

Δείτε περισσότερα