Tehničko Znanje

Amonijumski sulfatni nitrat

Amonijumski sulfatni nitrat je najefikasnije đubrivo koje se koristi u modernoj poljoprivredi i koje proizvodi najveći prinos. Obezbeđuje ciljanu ishranu useva i visok prinos. Sadrži idealan odnos (3:1) amonijačnog oblika azota (NH4) sa produženim dejstvom i nitratni oblik azota (NO3) sa trenutnim dejstvom u kombinaciji sa sumporom koji ima brojne prednosti.

  • Žitarice brzo usvajaju nitratni oblik azota (NO3) koji podstiče nastanak izdanaka tokom faze bokorenja i doprinosi razvoju snažne biljke tokom faze izduživanja stabljike.
  • Amonijačni oblik azota (NH4) stimuliše rast korena i predstavlja direktan izvor azota za biljke. Žitarice u početnim fazama razvoja usvajaju velike količine amonijačnog azota dok se deo transformiše u nitratni oblik koji biljke kosiste u ishrani tokom kasnijih faza razvoja.
  • Sumpor (S) je jedan od najvažnijih hranljivih elemenata u ishrani žitarica. Brzo se usvaja i podstiče rast korenovog sistema i usvajanje fosfora i mikroelemenata. Povećava proizvodnju proteina i ima odlučujući uticaj na produktivnost useva kao i na kvalitet proizvoda.

Elementarni sastav amonijum sulfat nitrata čini ga jednim od najpogodnijih đubriva koje se može tretirati inhibitorom nitrifikacije.

Amonijumski sulfatni nitrat je najefikasnije đubrivo koje se koristi u modernoj poljoprivredi i koje proizvodi najveći prinos. Obezbeđuje ciljanu ishranu useva i visok prinos. Sadrži idealan odnos (3:1) amonijačnog oblika azota (NH4) sa produženim dejstvom i nitratni oblik azota (NO3) sa trenutnim dejstvom u kombinaciji sa sumporom koji ima brojne prednosti.

  • Žitarice brzo usvajaju nitratni oblik azota (NO3) koji podstiče nastanak izdanaka tokom faze bokorenja i doprinosi razvoju snažne biljke tokom faze izduživanja stabljike.
  • Amonijačni oblik azota (NH4) stimuliše rast korena i predstavlja direktan izvor azota za biljke. Žitarice u početnim fazama razvoja usvajaju velike količine amonijačnog azota dok se deo
  • Sumpor (S) je jedan od najvažnijih hranljivih elemenata u ishrani žitarica. Brzo se usvaja i podstiče rast korenovog sistema i usvajanje fosfora i mikroelemenata. Povećava proizvodnju proteina i ima odlučujući uticaj na produktivnost useva kao i na kvalitet proizvoda.
Elementarni sastav amonijum sulfat nitrata čini ga jednim od najpogodnijih đubriva koje se može tretirati inhibitorom nitrifikacije.

Stabilizirani amonijev sulfat nitrat su vrhunska gnojiva za prihranu žitarica, koja kombinuju brzo djelovanje dušičnog dušika i izdržljivost „stabiliziranog“ amonijačnog dušika u istoj granuli, s jedinstvenom sposobnošću da zadovolje trenutne i dugoročne potrebe. useva.

● Visok sadržaj sumpora osim što direktno snabdeva biljku, takođe štiti azot od isparavanja i povećava njegovu dostupnost biljkama.

● Amonijačni azot stvara jake veze sa zemljišnim česticama i smanjuje gubitke usled ispiranja na minimum osiguravajući maksimalno iskorišćavanje đubriva od strane useva.

Pomoću ovog mehanizma, za razliku od velikog isparavanja i ispiranja obične uree, stabilizovani amonijumski sulfatni nitrat (NutrActive 27N, NutrActive 26N Boro-plus) smanjuje gubitak azota i u atmosferu i u dublje slojeve zemljišta.

Bilo u običnom ili stabilizovanom oblik, amonijumski sulfatni nitrat je najefikasnije azotno đubrivo za primenu prilikom prihrane u fazama od bokorenja do početnih faza izduživanja stabljike.

U pogledu vremena primene, stabilizovani amonijumski sulfatni nitrat (NutrActive) imaju maksimalni učinak kada se primenjuju pre i tokom faze bokorenja. Primena običnog amonijumskog sulfatnog nitrata (Fertammon) se, u zavisnosti od porasta useva, preporučuje od početka bokorenja do početnih faza izduživanja stabljike.

Prednosti

● Specijalizovani odnos (1:3) nitratnog i amonijačnog oblika azota za maksimalno usvajanje od strane useva.

● Integracija inhibitora nitrifikacije u svaku granulu tokom procesa proizvodnje đubriva za garantovanu stabilizaciju azota.

● Kontinuirano snabdevanje useva na duži vremenski period nitratnim oblikom i stabilizovanim amonijačnim oblikom azota.

● Povećanje prinosa usled redovne ishrane biljaka sa oba oblika azota.

● Zaštita azota u zemljištu i minimalni gubici usled isparavanja i ispiranja.

● Snabdevanje biljaka azotom u skladu sa njihovim specifičnim potrebama.

● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima..

● Bogat sadržaj sumpora – bolje iskorišćavanje azota i povećano usvajanje fosfora i mikroelemenata.

● Dodatno snabdevanje useva gvožđem i cinkom.

● Pogodno za primenu u svim vrstama useva na svim tipovima zemljišta.

● Odličan granulometrijski sastav koji omogućava ujednačenu disperziju hranljivih materija u polju.

Stabilizirani amonijev sulfat nitrat su vrhunska gnojiva za prihranu žitarica, koja kombinuju brzo djelovanje dušičnog dušika i izdržljivost „stabiliziranog“ amonijačnog dušika u istoj granuli, s jedinstvenom sposobnošću da zadovolje trenutne i dugoročne potrebe. useva.

Stabilizirani amonijev sulfat nitrat su vrhunska gnojiva za prihranu žitarica, koja kombinuju brzo djelovanje dušičnog dušika i izdržljivost „stabiliziranog“ amonijačnog dušika u istoj granuli, s jedinstvenom sposobnošću da zadovolje trenutne i dugoročne potrebe. useva.

● Visok sadržaj sumpora osim što direktno snabdeva biljku, takođe štiti azot od isparavanja i povećava njegovu dostupnost biljkama.

● Amonijačni azot stvara jake veze sa zemljišnim česticama i smanjuje gubitke usled ispiranja na minimum osiguravajući maksimalno iskorišćavanje đubriva od strane useva.

Pomoću ovog mehanizma, za razliku od velikog isparavanja i ispiranja obične uree, stabilizovani amonijumski sulfatni nitrat (NutrActive 27N, NutrActive 26N Boro-plus) smanjuje gubitak azota i u atmosferu i u dublje slojeve zemljišta.

Bilo u običnom ili stabilizovanom oblik, amonijumski sulfatni nitrat je najefikasnije azotno đubrivo za primenu prilikom prihrane u fazama od bokorenja do početnih faza izduživanja stabljike.

They adequately supply plants with both necessary forms of Nitrogen, achieve complete nutrition of the crop according to its requirements, maximize the efficiency of fertilization and significantly increase the yields and the quality of the production.

In terms of application time, the stabilized Ammonium Sulphate Nitrate (NutrActive) give their maximum crop potential when applied before and throughout the tillering stage, while the use of simple Ammonium Sulphate Nitrate (Fertammon), depending on crop growth, is recommended from the beginning of tillering up to the first stages of the culm elongation.

Prednosti

● Specijalizovani odnos (1:3) nitratnog i amonijačnog oblika azota za maksimalno usvajanje od strane useva.

● Integracija inhibitora nitrifikacije u svaku granulu tokom procesa proizvodnje đubriva za garantovanu stabilizaciju azota.

● Kontinuirano snabdevanje useva na duži vremenski period nitratnim oblikom i stabilizovanim amonijačnim oblikom azota.

● Povećanje prinosa usled redovne ishrane biljaka sa oba oblika azota.

● Zaštita azota u zemljištu i minimalni gubici usled isparavanja i ispiranja.

● Snabdevanje biljaka azotom u skladu sa njihovim specifičnim potrebama.

● Flexibility regarding the time of fertilizing and guaranteed Nitrogen supply in all weather conditions.

● Rich in Sulfur – Better utilization of Nitrogen and increased uptake of Phosphorus and Trace Elements

● Dodatno snabdevanje useva gvožđem i cinkom.

● Pogodno za primenu u svim vrstama useva na svim tipovima zemljišta.

● Odličan granulometrijski sastav koji omogućava ujednačenu disperziju hranljivih materija u polju.

Proizvodi

Proizvodi
Ukupan Azot (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nitrogen Cyanamide
Sumpor (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Proizvodi

Proizvodi
Ukupan Azot (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nitrogen Cyanamide
Sumpor (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Vidi više