Технически данни

Амониев сулфат нитрат

Амониевият сулфат нитрат (ASN) е най-ефективният изкуствен тор в съвременното земеделие, който води до най-големи добиви. Създаден да осигурява целенасочено подхранване и високи добиви, той съчетава в идеално съотношение (3:1) удължената разполагаемост на амониев (ΝΗ4) и бързото действие на нитратен азот (ΝΟ3) с многобройните ползи в земеделието на сярата.

  • нитратният азот (NO3) се абсорбира бързо от зърнената култура, увеличава производството на братя по време на етапа на братене и допринася за създаването на устойчиво растение по време на етапа на удължаване на стъблото.
  • амониевият азот (NH4) стимулира растежа на корените и е директен източник на азот за културата, тъй като зърнените култури абсорбират големи количества амониев азот в ранните етапи на растеж, докато част от него се преобразува в нитратен азот, който осигурява подхранването на растенията до по-късните етапи на развитие.
  • сярата (S) е едно от най-важните хранителни вещества за зърнени култури. Тя бързо се поема и подпомага растежа на кореновата система и приема на фосфор и микроелементи. Тя увеличава производството на протеин и има решаващо въздействие върху продуктивността на културата и върху качествените характеристики на продукцията.

Съставът, като елементи, на Амониевия сулфат нитрат, го прави един от най-подходящите изкуствени торове, който може да бъде третиран с инхибитор на нитрификацията.

Амониевият сулфат нитрат (ASN) е най-ефективният изкуствен тор в съвременното земеделие, който води до най-големи добиви. Създаден да осигурява целенасочено подхранване и високи добиви, той съчетава в идеално съотношение (3:1) удължената разполагаемост на амониев (ΝΗ4) и бързото действие на нитратен азот (ΝΟ3) с многобройните ползи в земеделието на сярата.

  • нитратният азот (NO3) се абсорбира бързо от зърнената култура, увеличава производството на братя по време на етапа на братене и допринася за създаването на устойчиво растение по време на етапа на удължаване на стъблото.
  • амониевият азот (NH4) стимулира растежа на корените и е директен източник на азот за културата, тъй като зърнените култури абсорбират големи количества амониев азот в ранните етапи на растеж, докато част от него се преобразува в нитратен азот, който осигурява подхранването на растенията до по-късните етапи на развитие.
  • сярата (S) е едно от най-важните хранителни вещества за зърнени култури. Тя бързо се поема и подпомага растежа на кореновата система и приема на фосфор и микроелементи. Тя увеличава производството на протеин и има решаващо въздействие върху продуктивността на културата и върху качествените характеристики на продукцията.
Съставът, като елементи, на Амониевия сулфат нитрат, го прави един от най-подходящите изкуствени торове, който може да бъде третиран с инхибитор на нитрификацията.

Торовете на база на стабилизиран амониев сулфат нитрат са първокачествени повърхностни торове за зърнените култури, които съчетава бързото действие на нитратния азот и трайността на „стабилизирания” амониев азот в една гранула, като има уникалната способност да отговори на непосредствените и дългосрочните нужди на културите.

● Високото съдържание на сяра, освен че осигурява директно подаване на културите, защитава азота от изпаряване и увеличава количеството от него, което е на разположение на растенията.

● Дълготрайният амониев азот формира силни връзки с почвата и свежда до минимум загубите поради просмукване, осигурявайки максимално използване на тора от културата.

Чрез този механизъм, в противовес на голямото изпарение и просмукване на обикновената уреа, стабилизираният амониев сулфат нитрат (NutrActive 27N, NutrActive 26N Boro-plus) свежда до минимум загубите – както към атмосферата, така и към по-дълбоките слоеве на почвата.

Независимо дали в обикновена (Fertammon) или стабилизирана (NutrActive) форма, Амониевият сулфат нитрат е най-ефективният азотен тор за повърхностното наторяване на зърнено-житни култури по време на етапа на братене до първите етапи на удължаване на стъблото.

Те адекватно подават на растенията и двете необходими форми на азота, постигат пълно подхранване на културата съобразни нейните нужди, увеличават в максимална степен ефективността на наторяването и значително повишават добивите и количеството продукция. От гледна точка на момента на прилагане, стабилизираният амониев сулфат нитрат (NutrActive) проявява своя максимален потенциал за културите, когато се прилага преди и по време на етапа на братене, докато използването на обикновения амониев сулфат нитрат (Fertammon), в зависимост от растежа на културата, се препоръча от началото на братенето до първите етапи на удължаването на стъблото.

Предимства

● Специализирано съотношение (1:3) на бързия нитратен азот и удължения амониев азот за максимално абсорбиране от културите.

● Включването на инхибитор на нитрификацията във всяка гранула по време на процеса на производство на тора, за гарантирано стабилизиране на азота.

● Постоянно подаване на нитратен азот и удължен стабилизиран амониев азот към растението за продължителен период от време.

● Повишаване на добива с оглед на регулярното подхранване на та с двете форми на азота.

● Защитава азота в почвата и свежда до минимум загубите му поради просмукване и изпаряване.

● Адаптира подаването на азот към растенията според техните специфични нужди към момента.

● Гъвкавост по отношение на момента на наторяване и гарантирано подаване на азот при всякакви климатични условия..

● Богат на сяра – по-добро използване на азота и повишен прием на фосфор и микроелементи

● Допълнително подаване на желязо и цинк към културите.

● Подходящ за всички растения и всички типове почви.

● Отлична гранулометрия, която гарантира равномерно разпръскване на хранителните вещества при полеви условия.

Торовете на база на стабилизиран амониев сулфат нитрат са първокачествени повърхностни торове за зърнените култури, които съчетава бързото действие на нитратния азот и трайността на „стабилизирания” амониев азот в една гранула, като има уникалната способност да отговори на непосредствените и дългосрочните нужди на културите.

Торовете на база на стабилизиран амониев сулфат нитрат са първокачествени повърхностни торове за зърнените култури, които съчетава бързото действие на нитратния азот и трайността на „стабилизирания” амониев азот в една гранула, като има уникалната способност да отговори на непосредствените и дългосрочните нужди на културите.

● Високото съдържание на сяра, освен че осигурява директно подаване на културите, защитава азота от изпаряване и увеличава количеството от него, което е на разположение на растенията.

● Дълготрайният амониев азот формира силни връзки с почвата и свежда до минимум загубите поради просмукване, осигурявайки максимално използване на тора от културата.

Чрез този механизъм, в противовес на голямото изпарение и просмукване на обикновената уреа, стабилизираният амониев сулфат нитрат (NutrActive 27N, NutrActive 26N Boro-plus) свежда до минимум загубите – както към атмосферата, така и към по-дълбоките слоеве на почвата.

Независимо дали в обикновена (Fertammon) или стабилизирана (NutrActive) форма, Амониевият сулфат нитрат е най-ефективният азотен тор за повърхностното наторяване на зърнено-житни култури по време на етапа на братене до първите етапи на удължаване на стъблото.

Те адекватно подават на растенията и двете необходими форми на азота, постигат пълно подхранване на културата съобразни нейните нужди, увеличават в максимална степен ефективността на наторяването и значително повишават добивите и количеството продукция.

От гледна точка на момента на прилагане, стабилизираният амониев сулфат нитрат (NutrActive) проявява своя максимален потенциал за културите, когато се прилага преди и по време на етапа на братене, докато използването на обикновения амониев сулфат нитрат (Fertammon), в зависимост от растежа на културата, се препоръча от началото на братенето до първите етапи на удължаването на стъблото.

Предимства

● Специализирано съотношение (1:3) на бързия нитратен азот и удължения амониев азот за максимално абсорбиране от културите.

● Включването на инхибитор на нитрификацията във всяка гранула по време на процеса на производство на тора, за гарантирано стабилизиране на азота.

● Постоянно подаване на нитратен азот и удължен стабилизиран амониев азот към растението за продължителен период от време.

● Повишаване на добива с оглед на регулярното подхранване на та с двете форми на азота.

● Защитава азота в почвата и свежда до минимум загубите му поради просмукване и изпаряване.

● Адаптира подаването на азот към растенията според техните специфични нужди към момента.

● Flexibility regarding the time of fertilizing and guaranteed Nitrogen supply in all weather conditions.

● Rich in Sulfur – Better utilization of Nitrogen and increased uptake of Phosphorus and Trace Elements

● Допълнително подаване на желязо и цинк към културите.

● Подходящ за всички растения и всички типове почви.

● Отлична гранулометрия, която гарантира равномерно разпръскване на хранителните вещества при полеви условия.

Продукти

Продукти
Total Nitrogen (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nitrogen Cyanamide
Sulphur (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Продукти

Продукти
Total Nitrogen (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nitrogen Cyanamide
Sulphur (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Виж повече