Ukupno
fertilization guide

Plan đubrenja kukuruza

Kukuruza Letak

Kukuruz uspeva na različitim tipovima zemljišta. Idealni tipovi zemljišta za gajenje kukuruza su ona sa finom teksturom, duboka i plodna praškasta ilovača i glinasta ilovača sa obiljem organske materije. Na ovim tipovima zemljišta kukuruz može maksimalno da iskoristi hranljive materije i vlagu iz zemljišta radi dobijanja visokih prinosa.

Teška zemljišta koja zadržavaju vodu i veoma zaslanjena zemljišta nisu pogodna za gajenje kukuruza.

Lagana, peskovita zemljišta ne zadržavaju dovoljno vlage, tako da se na takvim tipovima zemljišta dobijaju niski prinosi i usevi zahtevaju povećan intenzitet đubrenja i navodnjavanja.

U pogledu kiselosti, kukuruzu pogoduje pH vrednost u opsegu od 5 do 8, idealna vrednost je 6,2-6,8.

Kukuruz ima visoke zahteve prema hranljivim materijama usled velike produktivnosti i brzog porasta useva i to u kratkom vremenskom period. Ovo znači da je kukuruz tip useva koji iscrpljuje zalihe iz zemljišta i usled toga treba im obezbediti dovoljno hranljivih materija koje su neophodne za dobijanje visokih prinosa dobrog kvaliteta:

Potreban unos hranljivih materija radi proizvodnje 16t plodova (kg/ha)
Tip (N) (P2O5) (K2O) (S) (Zn)
Ukupno 286 104 193 31 5,1

Ukupan azot (N)

Azot je neophodan za zdrav i brz rast mladih biljaka, fotosintetičku aktivnost u lišću i proizvodnju proteina i ugljikohidrata koji će biljci biti potrebni u svakoj fazi rasta.

Fosfor (P)

Fosfor podstiče razvoj korijenskog sistema, doprinosi snažnom uspostavljanju usjeva, povećava unos nutrijenata i vode, povećava plodnost polena i obezbjeđuje potrebnu energiju za sve metaboličke procese rasta i proizvodnje.

Kalijum (K)

Kalijum favors the mechanical support of the frame of the plants, boosts root and leaf growth, regulates the utilization of water, and boosts resistance against diseases and adverse weather conditions. It is a necessary element for the production of carbohydrates in the leaves and their migration to the fruits during the “filling” phase.

Cink (Zn)

Cink podstiče nicanje i rast korijena i listova, povećava visinu biljaka i veličinu lisne površine, pojačava oprašivanje i učestvuje kao katalizator u formiranju mnogih važnih enzima.

Početni porast (od nicanja do pojave šestog lista)

U početku, rast biljaka je zasnovan na materijama koje se nalaze uskladištene u semenu, a delimično i uz pomoć korenčića iz kotiledona – radikula koji snabdeva mladu biljku vodom i hranljivim materijama iz zemljišta.

Po pojavi drugog lista, biljke postaju samostalne i pravi koren zamenjuje radikule i preuzima ulogu snabdevanja biljke dok lišće počinje sa fotosintezom.

Pri kraju ove faze rasta (pojava 3-6 lista), formiraju se kolenca iz kojih će se razviti muška cvast (metlica), klipovi i određuje se broj redova zrna koji će se nalaziti na klipovima.

Iako su zahtjevi usjeva u ovoj fazi mali, ograničen korijenski sistem biljaka otežava korištenje hranjivih tvari u tlu.

Zbog toga snabdevanje neophodnim hranljivim materijama kroz osnovno đubrenje rano i blizu korena igra odlučujuću ulogu u kasnijem rastu i prinosu useva.

Brz vegetativni rast – cvjetanje (6-8 list)

U ovoj fazi ubrzava se rast korijenskog sistema, formiranje novih korijena, izduživanje stabljike i nicanje novih listova. Biljke dostižu svoju konačnu visinu, a formiranje njihovih reproduktivnih organa odvija se iznutra, što će odrediti prinose usjeva.

Između 7. i 12. lista, na pazušcima listova pojavljuju se klipni izdanci, a dva gornja klipa razvijaju se u klasove za berbu. Do 12. lista određuje se broj redova na kojima će zrna rasti, a na redovima se formiraju sjemenke.

Do 17. lista postavlja se najveći mogući broj zrna koje biljka može proizvesti i konačna veličina koju će svaki klip dostići, čime se nepovratno oblikuje proizvodni potencijal kulture.

Vegetativna faza je završena potpunim izbijanjem rese na vrhu biljke i početkom cvatnje.

Tokom ovog perioda brzog rasta, potrebe usjeva za vodom i hranjivim tvarima su maksimizirane. Preko 2/3 azota (N), 3/4 του kalijuma (K) i 50% fosfora (P) je bilo apsorbira se početkom cvjetanja.

Nakon što nikne 8. list, nedostatak vode i bilo kojeg od tri navedena nutrijenata – posebno dušika – zaustavlja rast biljke, ograničava broj listova i površinu lista, kao i veličinu klipa i broj zrna, i dramatično smanjuje proizvodnju.

Vrhunsko đubrenje dušikom u fazi između 5. i 7. lista je apsolutno neophodno i predstavlja jedan od najvažnijih uzgojnih postupaka za prinos usjeva.

Od cvjetanja do punjenja zrna

Reproduktivna faza počinje oslobađanjem polena iz rese i pojavom svile na bočnim stranama klipa, a završava se nakon oprašivanja, s početkom rasta zrna u veličini i težini.

Kada je oprašivanje završeno, svi organi biljke rade kako bi "ispunili" rastuće jezgre, brzo povećavajući njihovu veličinu i težinu. Najprije velike količine šećera i bjelančevina migriraju iz listova i akumuliraju se u zrnu, a zatim se pretvaraju u škrob, koji se postepeno stvrdnjava tokom rasta jezgre.

Čak i prije nego što je resica u potpunosti iznikla, za vrijeme cvatnje i u ranim fazama rasta zrna, potrebe biljaka za hranjivim tvarima i vodom su velike.

Od cvatnje do zrelosti, biljke nastavljaju da apsorbuju 1/3 azota (N) i cinka (Zn) i preko 1/2 fosfora (P) , što im je potrebno tokom cijelog ciklusa rasta.

U fazama cvjetanja i zametanja plodova nedostatak vode će dovesti do isušivanja polena, odloženog svilanja, manjkavog oprašivanja i manjeg broja zrna, što će zauzvrat dovesti do značajnog smanjenja prinosa (do 50%).

Nakon zametanja ploda, posebno u ranim fazama rasta plodova, nedostatak hranljivih materija i vode dovodi do smanjenja veličine i težine zrna, a često i do njihovog osipanja, što značajno smanjuje prinose.

Potrebe za fosforom (P) i cinkom (Zn) u ovom periodu treba adekvatno pokriti rezervama iz osnovnog đubrenja, dok potrebe za azotom (N) treba pokriti gornjim đubrenjem u fazi između 5. i 7. lista.

Usjeve treba redovno navodnjavati do neposredno prije nego što zrna očvrsnu.

Sazrevanje

Slijedi zrelost kukuruza, a zrna postaju suva i tvrda. Znak normalne zrelosti je formiranje crnog sloja na vrhu svake jezgre, gdje ćelije umiru i sprječavaju daljnje nakupljanje škroba u jezgri.

Osnovno đubrenje ima odlučujući uticaj na prinose useva. Opskrbljuje biljke hranjivim tvarima koje su neophodne za rast korijenskog sistema, vegetativni rast i cvjetanje. Ono što je najvažnije, stvara rezerve koje će biljkama trebati u kasnijim ključnim fazama plodonošenja, posebno u fosforu i kalijumu.

Dosage:

 • ● 1/3 – 1/2 Azota (Ν)
 • ● Puna količina fosfora (P)
 • ● Puna količina Kalija (Κ)

Azot koji se nalazi u osnovnom đubrenju mora biti u obliku amonijaka, bilo da je jednostavan ili stabiliziran, tako da ne prodire u dublje slojeve tla i da je uvijek dostupan usjevima kako bi se osiguralo snažan i brz rast korijena, mladih biljaka i listova.

Lokalizirana linearna primjena količine (8-14 kg) početnog đubriva (NutrActive FerroZinc), zajedno sa sjemenom, povećava apsorpciju fosfora i >Kalijumu ranim fazama formiranja, jer korijenski sistem još nije u potpunosti razvijen i ima poteškoća u adekvatnom snabdijevanju usjeva zbog niskih temperatura u tlu.

The remaining amount of basic fertilizing should be integrated throughout the field. The use of complex stabilized fertilizers (NutrActive), which protect Ammoniacal Nitrogen or specific fertilizers with nanopolymer technology, which prevent the interaction of the nutrient elements of the fertilizer with the components of the soil, minimize losses and ensure in a short period of time the good establishment of plants in the soil and the early and rapid development of shoots and leaves, is recommended.

Primena đubriva u kukuruza
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive plus 24-6-7 (+12) +0,3Zn
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (+15)
Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Nutrifert N-max 26-7-5 (+6) +0,5Zn
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Osnovno đubrenje

600 – 800 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

Cilj je obezbediti biljci neophodne hranljive materije koje su potrebne za vegetativni rast, formiranje vegetativnih organa, cvetanje, plodonošenje i nalivanje zrna.

Vreme primene je ključno za razoj useva; prihranu uvek treba obaviti pre pojave 8. lista, idealno vreme je između 5 i 7 razvijenih listova.

Dosage:

 • ● 1/2 – 2/3 of Ukupan azot (N)

Upotreba azotnih đubriva, koja pospešuju vegetativni rast i povećavaju prinose, i azotnih đubriva sa amonijačnim azotom u jednostavnom ili „stabilizovanom obliku“, koji smanjuju gubitke azota iz tla i osiguravaju adekvatnu opskrbu biljaka do kraja uzgoja, preporučuje se.

Primena đubriva u kukuruza
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon solub 34,5-0-0

Prihrana

400 – 600 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Basic fertilizers

 • NutrActive plus 24-6-7 (+12) +0,3Zn
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Nutrifert N-max 26-7-5 (+6) +0,5Zn
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
 NutrActive vitalNutrActive vitalNutrActive vital

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive vital NutrActive vitalNutrActive vital

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kukuruza spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama koje se javljaju u svakoj fazi razvoja.
 • ● Povećanje cvetanja i plodonošenja usled snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Bolje usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta nezavisno od vremenskih uslova.

(Basic – Top-dressing fertilization)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to corn.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the corn.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

Kukuruz uspeva na različitim tipovima zemljišta. Idealni tipovi zemljišta za gajenje kukuruza su ona sa finom teksturom, duboka i plodna praškasta ilovača i glinasta ilovača sa obiljem organske materije. Na ovim tipovima zemljišta kukuruz može maksimalno da iskoristi hranljive materije i vlagu iz zemljišta radi dobijanja visokih prinosa.

Teška zemljišta koja zadržavaju vodu i veoma zaslanjena zemljišta nisu pogodna za gajenje kukuruza.

Lagana, peskovita zemljišta ne zadržavaju dovoljno vlage, tako da se na takvim tipovima zemljišta dobijaju niski prinosi i usevi zahtevaju povećan intenzitet đubrenja i navodnjavanja.

U pogledu kiselosti, kukuruzu pogoduje pH vrednost u opsegu od 5 do 8, idealna vrednost je 6,2-6,8.

Kukuruz ima visoke zahteve prema hranljivim materijama usled velike produktivnosti i brzog porasta useva i to u kratkom vremenskom period. Ovo znači da je kukuruz tip useva koji iscrpljuje zalihe iz zemljišta i usled toga treba im obezbediti dovoljno hranljivih materija koje su neophodne za dobijanje visokih prinosa dobrog kvaliteta:

Potreban unos hranljivih materija radi proizvodnje 16t plodova (kg/ha)
Tip (N) (P2O5) (K2O) (S) (Zn)
Ukupno 286 104 193 31 5,1

Ukupan azot (N)

Azot je neophodan za zdrav i brz rast mladih biljaka, fotosintetičku aktivnost u lišću i proizvodnju proteina i ugljikohidrata koji će biljci biti potrebni u svakoj fazi rasta.

Fosfor (P)

Fosfor podstiče razvoj korijenskog sistema, doprinosi snažnom uspostavljanju usjeva, povećava unos nutrijenata i vode, povećava plodnost polena i obezbjeđuje potrebnu energiju za sve metaboličke procese rasta i proizvodnje.

Kalijum (K)

Kalijum favors the mechanical support of the frame of the plants, boosts root and leaf growth, regulates the utilization of water, and boosts resistance against diseases and adverse weather conditions. It is a necessary element for the production of carbohydrates in the leaves and their migration to the fruits during the “filling” phase.

Cink (Zn)

Cink podstiče nicanje i rast korijena i listova, povećava visinu biljaka i veličinu lisne površine, pojačava oprašivanje i učestvuje kao katalizator u formiranju mnogih važnih enzima.

Početni porast (od nicanja do pojave šestog lista)

U početku, rast biljaka je zasnovan na materijama koje se nalaze uskladištene u semenu, a delimično i uz pomoć korenčića iz kotiledona – radikula koji snabdeva mladu biljku vodom i hranljivim materijama iz zemljišta.

Po pojavi drugog lista, biljke postaju samostalne i pravi koren zamenjuje radikule i preuzima ulogu snabdevanja biljke dok lišće počinje sa fotosintezom.

Pri kraju ove faze rasta (pojava 3-6 lista), formiraju se kolenca iz kojih će se razviti muška cvast (metlica), klipovi i određuje se broj redova zrna koji će se nalaziti na klipovima.

Iako su zahtjevi usjeva u ovoj fazi mali, ograničen korijenski sistem biljaka otežava korištenje hranjivih tvari u tlu.

Zbog toga snabdevanje neophodnim hranljivim materijama kroz osnovno đubrenje rano i blizu korena igra odlučujuću ulogu u kasnijem rastu i prinosu useva.

Brz vegetativni rast – cvjetanje (6-8 list)

U ovoj fazi ubrzava se rast korijenskog sistema, formiranje novih korijena, izduživanje stabljike i nicanje novih listova. Biljke dostižu svoju konačnu visinu, a formiranje njihovih reproduktivnih organa odvija se iznutra, što će odrediti prinose usjeva.

Između 7. i 12. lista, na pazušcima listova pojavljuju se klipni izdanci, a dva gornja klipa razvijaju se u klasove za berbu. Do 12. lista određuje se broj redova na kojima će zrna rasti, a na redovima se formiraju sjemenke.

Do 17. lista postavlja se najveći mogući broj zrna koje biljka može proizvesti i konačna veličina koju će svaki klip dostići, čime se nepovratno oblikuje proizvodni potencijal kulture.

Vegetativna faza je završena potpunim izbijanjem rese na vrhu biljke i početkom cvatnje.

Tokom ovog perioda brzog rasta, potrebe usjeva za vodom i hranjivim tvarima su maksimizirane. Preko 2/3 azota (N), 3/4 του kalijuma (K) i 50% fosfora (P) je bilo apsorbira se početkom cvjetanja.

Nakon što nikne 8. list, nedostatak vode i bilo kojeg od tri navedena nutrijenata – posebno dušika – zaustavlja rast biljke, ograničava broj listova i površinu lista, kao i veličinu klipa i broj zrna, i dramatično smanjuje proizvodnju.

Vrhunsko đubrenje dušikom u fazi između 5. i 7. lista je apsolutno neophodno i predstavlja jedan od najvažnijih uzgojnih postupaka za prinos usjeva.

Od cvjetanja do punjenja zrna

Reproduktivna faza počinje oslobađanjem polena iz rese i pojavom svile na bočnim stranama klipa, a završava se nakon oprašivanja, s početkom rasta zrna u veličini i težini.

Kada je oprašivanje završeno, svi organi biljke rade kako bi "ispunili" rastuće jezgre, brzo povećavajući njihovu veličinu i težinu. Najprije velike količine šećera i bjelančevina migriraju iz listova i akumuliraju se u zrnu, a zatim se pretvaraju u škrob, koji se postepeno stvrdnjava tokom rasta jezgre.

Čak i prije nego što je resica u potpunosti iznikla, za vrijeme cvatnje i u ranim fazama rasta zrna, potrebe biljaka za hranjivim tvarima i vodom su velike.

Od cvatnje do zrelosti, biljke nastavljaju da apsorbuju 1/3 azota (N) i cinka (Zn) i preko 1/2 fosfora (P) , što im je potrebno tokom cijelog ciklusa rasta.

U fazama cvjetanja i zametanja plodova nedostatak vode će dovesti do isušivanja polena, odloženog svilanja, manjkavog oprašivanja i manjeg broja zrna, što će zauzvrat dovesti do značajnog smanjenja prinosa (do 50%).

Nakon zametanja ploda, posebno u ranim fazama rasta plodova, nedostatak hranljivih materija i vode dovodi do smanjenja veličine i težine zrna, a često i do njihovog osipanja, što značajno smanjuje prinose.

Potrebe za fosforom (P) i cinkom (Zn) u ovom periodu treba adekvatno pokriti rezervama iz osnovnog đubrenja, dok potrebe za azotom (N) treba pokriti gornjim đubrenjem u fazi između 5. i 7. lista.

Usjeve treba redovno navodnjavati do neposredno prije nego što zrna očvrsnu.

Sazrevanje

Slijedi zrelost kukuruza, a zrna postaju suva i tvrda. Znak normalne zrelosti je formiranje crnog sloja na vrhu svake jezgre, gdje ćelije umiru i sprječavaju daljnje nakupljanje škroba u jezgri.

Osnovno đubrenje ima odlučujući uticaj na prinose useva. Opskrbljuje biljke hranjivim tvarima koje su neophodne za rast korijenskog sistema, vegetativni rast i cvjetanje. Ono što je najvažnije, stvara rezerve koje će biljkama trebati u kasnijim ključnim fazama plodonošenja, posebno u fosforu i kalijumu.

Dosage:

 • ● 1/3 – 1/2 Azota (Ν)
 • ● Puna količina fosfora (P)
 • ● Puna količina Kalija (Κ)

Azot koji se nalazi u osnovnom đubrenju mora biti u obliku amonijaka, bilo da je jednostavan ili stabiliziran, tako da ne prodire u dublje slojeve tla i da je uvijek dostupan usjevima kako bi se osiguralo snažan i brz rast korijena, mladih biljaka i listova.

Lokalizirana linearna primjena količine (8-14 kg) početnog đubriva (NutrActive FerroZinc), zajedno sa sjemenom, povećava apsorpciju fosfora i >Kalijumu ranim fazama formiranja, jer korijenski sistem još nije u potpunosti razvijen i ima poteškoća u adekvatnom snabdijevanju usjeva zbog niskih temperatura u tlu.

The remaining amount of basic fertilizing should be integrated throughout the field. The use of complex stabilized fertilizers (NutrActive), which protect Ammoniacal Nitrogen or specific fertilizers with nanopolymer technology, which prevent the interaction of the nutrient elements of the fertilizer with the components of the soil, minimize losses and ensure in a short period of time the good establishment of plants in the soil and the early and rapid development of shoots and leaves, is recommended.

Primena đubriva u kukuruza
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive plus 24-6-7 (+12) +0,3Zn
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (+15)
Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Nutrifert N-max 26-7-5 (+6) +0,5Zn
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Osnovno đubrenje

600 – 800 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

Cilj je obezbediti biljci neophodne hranljive materije koje su potrebne za vegetativni rast, formiranje vegetativnih organa, cvetanje, plodonošenje i nalivanje zrna.

Vreme primene je ključno za razoj useva; prihranu uvek treba obaviti pre pojave 8. lista, idealno vreme je između 5 i 7 razvijenih listova.

Dosage:

 • ● 1/2 – 2/3 of Ukupan azot (N)

Upotreba azotnih đubriva, koja pospešuju vegetativni rast i povećavaju prinose, i azotnih đubriva sa amonijačnim azotom u jednostavnom ili „stabilizovanom obliku“, koji smanjuju gubitke azota iz tla i osiguravaju adekvatnu opskrbu biljaka do kraja uzgoja, preporučuje se.

Primena đubriva u kukuruza
Tip đubrivaVreme primeneDosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon solub 34,5-0-0

Prihrana

400 – 600 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Basic fertilizers

 • NutrActive plus 24-6-7 (+12) +0,3Zn
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Nutrifert N-max 26-7-5 (+6) +0,5Zn
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
 NutrActive vitalNutrActive vitalNutrActive vital

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5FeSO4 +0,5Zn
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive vital NutrActive vitalNutrActive vital

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kukuruza spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama koje se javljaju u svakoj fazi razvoja.
 • ● Povećanje cvetanja i plodonošenja usled snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Bolje usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta nezavisno od vremenskih uslova.

(Basic – Top-dressing fertilization)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to corn.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the corn.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.