Luk
fertilization guide

Plan đubrenja luka

Luka Letak

Usev luka uspeva na različitim tipovima zemljišta. Idealna zemljišta su zemljišta koja imaju srednju do finu teksturu, topla, peskovita ilovača, sa dobrom drenažom, bogata organskom materijom. Na ovakvim tipovima zemljišta, postiže se visok prinos i lukovice su izuzetnog kvaliteta. Lagana, peskovita zemljišta podstiču ranije sazrevanje, ali zahtevaju češće navodnjavanje i pojačan intenzitet đubrenja.

Glinovita i zaslanjena zemljišta sprečavaju provetravanje zemljišta i normalnu funkciju korenovog sistema, doprinose širenju bolesti, smanjenju prinosa i kvaliteta proizvoda.

Usevu luka pogoduje zemljište blago kisele do neutralne reakcije (pH 6,5-7). Na zemljištima sa pH vrednosti ispod 5,5 ili iznad 8, biljke su zakržljale, prinos je smanjen i u tom slučaju neophodna je korekcija pH vrednosti zemljišta.

Usev luka ima visok prinos i visoke zahteve prema hranljivim materijama. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta i usled toga snabdevanje hranljivim materijama mora biti ciljano i adekvatno raspoređeno u toku razvojnog ciklusa. Da bi se postigao prinos zadovoljava-jućeg kvaliteta, količina đubriva zavisi od tipa useva.

Hranljive materije neophodne za proizvodnju 70 t luka u vidu suve materije (kg/ha.)
Tip Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Sulfur
(S)
iz semena 200 – 260 140 – 180 220 – 260 60 – 80 40 – 60
iz lukovice 160 – 220 120 – 160 180 – 220 40 – 60 30 – 60
prolećni luk 180 – 220 80 – 120 160 – 180 40 – 60 20 – 40

Od nicanja do početka formiranja lukovice (1 do 4 lista)

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της βολβοποίησης (1ο έως - 4ο φύλλο)

Nakon nicanja i dok ne nikne 3. list, luk raste sporo, kako iznad zemlje, tako i u zemljištu.

Kada nikne treći list, rast usjeva se ubrzava. Uz doprinos viših temperatura, biljke proizvode sve veće listove kako bi povećale svoju fotosintetičku aktivnost i stvorile rezerve tvari za formiranje lukovica.

Status ishrane biljaka u ovoj fazi je kritičan za početak formiranja lukovica, razvoj useva i konačne prinose.

Azot (Ν) i Sumpor (S) pospješuju formiranje organa biljke (listovi – korijen) u ranim fazama i podstiču rano i snažno nicanje, što potrebno je za formiranje lukovice. Treba izbegavati prekomerno snabdevanje azotom, jer to dovodi do velikih gubitaka i odlaže formiranje lukovice.

Fosfor (Ρ) je najvažniji element za razvoj korenovog sistema, snažno formiranje useva i početak formiranja lukovica. S obzirom da je korijenski sistem tanak i blizu površine, luk slabo upija fosfor, zbog čega ga treba posebno naglasiti u njegovoj primjeni, kako u osnovnoj tako i pri gornjoj gnojidbi.

Kalijum (Κ) podstiče rast korena i listova, povećava folijarnu aktivnost tako da može da počne formiranje lukovica, poboljšava apsorpciju vode i štiti usev od bolesti i nepovoljnih vremenskih uslova.

Tokom ranih faza, Kalcijum (Ca), bor (Β), cink (Ζn) i Gvožđe (Fe) su ključni elementi za formiranje i razvoj biljnog tkiva , a također povećavaju proizvodnju tvari za skladištenje i pospješuju stvaranje lukovica.

Formiranje lukovica (5 do 7 listova)

Στάδιο σχηματισμού των βολβών (5ο - 7ο φύλλο)

Listovi akumuliraju proizvode fotosinteze i postaju uvećani u svojoj osnovi. Njihov prečnik se u tlu udvostručuje u odnosu na kragnu i formira se lukovica. Nastaju novi, veći listovi, a prva tri lista postepeno se suše. Dužina dnevnog svetla, temperatura i stanje u ishrani biljaka su glavni faktori koji utiču na formiranje lukovica.

Dobra opskrba biljaka hranjivim tvarima i vodom doprinosi nesmetanom razvoju i završetku formiranja lukovica.

Azot (Ν) održava fotosintetičku aktivnost listova potrebnu za formiranje lukovica. Snabdijevanje biljaka mora biti redovno, bez ikakvih preterivanja koja bi odložila formiranje lukovica.

Fosfor (Ρ) i Kalijum (Κ) igraju značajnu ulogu, jer su uključeni u proizvodnju i asimilaciju supstanci za skladištenje akumuliranih u lukovicama. Biljke treba adekvatno snabdjeti oba ova hranjiva i kroz osnovnu i gornju gnojidbu.

Kalcijum (Ca) potiče zdravo formiranje lukovica, poboljšava njihove kvalitativne karakteristike i povećava njihovu sposobnost skladištenja nakon berbe.

Rast lukovica (od 7 lista do početka zrenja)

Στάδιο αύξησης των βολβών (από το 7ο φύλλο έως την έναρξη της ωρίμανσης)

U ovoj fazi biljke ubrzavaju proizvodnju listova. Nakon što iznikne 13. list, ostali ne mogu rasti iznad zemlje, pa ostaju unutar lukovice i povećavaju njen prečnik. U isto vrijeme, skladišne ​​tvari proizvedene u izraslim listovima migriraju u formirane lukovice i doprinose njihovom daljnjem uvećanju.

U vrijeme rasta lukovice, luk ima najveće potrebe za hranjivim tvarima i vodom, više nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Azot (Ν) ima odlučujući uticaj na veličinu sijalica. Njegova primjena u ranim fazama uvećanja povećava proizvodnju listova i nakupljanje proteina u lukovicama. Dodavanje Azota prekasno i prekomjerno treba izbjegavati, jer to dovodi do mekših sijalica, što narušava njihov kvalitet i smanjuje njihovu mogućnost skladištenja.

Fosfor (P) je neophodan za povećanje veličine, formiranje vanjskih slojeva i sazrijevanje lukovica. Luk apsorbuje velike količine fosfora tokom ovog perioda i stoga zahteva adekvatnu opskrbu fosforom. Nedostatak fosfora dovodi do manje veličine lukovice, odgađa zrelost i pogoršava njihove kvalitativne karakteristike.

Kako lukovice rastu, njihove potrebe za Kalijumom (Κ) su maksimizirane. Potonji doprinosi proizvodnji ugljikohidrata u listovima i njihovoj migraciji u lukovice. Adekvatna zaliha kalijuma tokom ovog perioda ima odlučujući uticaj na veličinu i težinu luka, njihovu „slatkoću“ i njihovu mogućnost skladištenja nakon berbe.

Zrenje – Berba (potpuno sušenje lišća)

Ωρίμανση - συγκομιδή (πτώση - πλήρη ξήρανση των φύλλων)

Na kraju faze rasta lukovica dolazi do potpunog sušenja starijeg lišća, dok mlađe lišće počinje da se suši na krajevima. Istovremeno, dolazi do formiranja spoljašnjih slojeva lukovice. Postepeno, kompletna lisna masa se suši i pada na zemlju dok vrat lukovice postaje krh i više ne može da izdrži njihovu težinu.

Uprkos činjenici da se proces fotosinteze zaustavlja, lukovica nastavlja sa rastom za vreme faze zrenja zahvaljujući migraciji materija koje su uskladištene u listovima.

Cilj osnovnog đubrenja je zadovoljavanje potreba biljaka za hranljivim materijama koje su neophodne za razvoj snažnog korenovog sistema i adekvatno i rano nicanje koje podstiče formiranje lukovica. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta, a adekvatno snabdevanje fosforom i kalijumom je posebno važno za jačanje korenovog sistema i za dobro ukorenjavanje biljke.

Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:

 • ● ⅓ of Ukupan azot (N)
 • ● ½ of Fosfor (P)
 • ● ½ of Kalijum (K) and Sulphur (S)

Due to the root system being near the surface and the slow rate of absorption from the crop, Nitrogen in basic fertilization should be supplied through complex fertilizers rich in Ammoniacal Nitrogen. Fertilizers with high Nitric Nitrogen (ΝΟ3-) content led to great losses and are not considered suitable for this crop.
It is recommended, either the application of stabilized fertilizers (NutrActive) that protect the Ammoniacal Nitrogen, or the use of complex fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and keep them active and assimilable for a long time.
Note: In order to better utilize the nutrients, basic fertilization can be applied in two doses. The first through integration before sowing and the second immediately after sprouting.

Primena đubriva u luka
Tip đubrivaVreme primeneDosage* (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Osnovno đubrenje

800 – 1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

Nicanje – prva aplikacija (3 – 5 listova)

The goal is the formation of a rich leaf area, which will contribute to the onset of bulb formation. Nitrogen can be supplied in doses with two applications: one early on (between the 2nd and 3rd leaf) together with Calcium, and one before bulb formation (between the 4th and 5th leaf) together with Phosphorus.
Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ¼ of Phosphorus (P)
● The full amount of Calcium (Ca)
The use of Ammonium Sulphate Nitrate (ASN) with nanopolymer technology (Ωmega fert) or stabilized fertilizers (NutrActive), which perfectly cover the needs of the crop and boost bulb formation, is recommended. Part of the Nitrogen and the Potassium (if necessary) can be supplied through the irrigation system, in the form of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Početak rasta lukovice – druga primena (7 – 8 list)

Cilj drugog gornjeg đubrenja je ispunjavanje visokih nutritivnih potreba rasta lukovice. Đubrivo treba primeniti rano, pre nego što se završi formiranje lukovice, i trebalo bi da sadrži sva tri makronutrijenta (Ν, Ρ, Κ) potrebna za povećanje veličine i težine lukovica.

Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:

 • ● ⅓ of Ukupan azot (N)
 • ● ¼ of Fosfor (P)
 • ● ½ of Kalijum (K)

Preporučuje se upotreba složenih multihranljivih đubriva (Complefert), jer su visoko rastvorljiva i snabdevaju usev potpuno asimiliranim oblicima Ν, P, K, S, Mg, elemenata u tragovima, kao i osiguravaju visoke prinose i kvalitativne karakteristike proizvoda.

 
Primena đubriva u luka
Tip đubrivaVreme primeneDosage* (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Nutrammon 34,5-0-0

Sprouting period

(3ο – 5ο leaf)

300 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Onset of bulb enlargement

(7ο – 8ο leaf)

400 – 500 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje Sprouting stage
(3ο – 4ο leaf)
Onset of bulb enlargement
Luk NutrActive®
Ωmega fert®
Complefert®
Nutrifert®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nutrammon®
Complefert®

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.
NutrActive boro-plusNutrActive boro-plus

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Nutrammon 34,5-0-0
Nutractive 27N Nutractive 27N Nutractive 27N

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produženo dejstvo spororazlažućeg azota.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa biljnim potrebama u svakoj fazi razvoja.
 • ● Povećano formiranje lukovica i visok prinos kao rezultat snabdevanja biljaka sa oba oblika azota.
 • ● Idealna za nežan korenov sistem luka koji je blizu površine zemljišta, gubici usled ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet proizvodnje.
 • ● Dodatak sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to onion.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● U njihov sastav ulaze primarni (N, P, K), sekundarni (S, Mg) elementi kao i mikroelementi (B, Zn). Usevu pružaju kompletnu ishranu, bogatu svim neophodnim hranljivim elementima.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija u specijalizovanom odnosu.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu useva.
 • ● Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.
 • ● Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim prilikama.

Usev luka uspeva na različitim tipovima zemljišta. Idealna zemljišta su zemljišta koja imaju srednju do finu teksturu, topla, peskovita ilovača, sa dobrom drenažom, bogata organskom materijom. Na ovakvim tipovima zemljišta, postiže se visok prinos i lukovice su izuzetnog kvaliteta. Lagana, peskovita zemljišta podstiču ranije sazrevanje, ali zahtevaju češće navodnjavanje i pojačan intenzitet đubrenja.

Glinovita i zaslanjena zemljišta sprečavaju provetravanje zemljišta i normalnu funkciju korenovog sistema, doprinose širenju bolesti, smanjenju prinosa i kvaliteta proizvoda.

Usevu luka pogoduje zemljište blago kisele do neutralne reakcije (pH 6,5-7). Na zemljištima sa pH vrednosti ispod 5,5 ili iznad 8, biljke su zakržljale, prinos je smanjen i u tom slučaju neophodna je korekcija pH vrednosti zemljišta.

Usev luka ima visok prinos i visoke zahteve prema hranljivim materijama. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta i usled toga snabdevanje hranljivim materijama mora biti ciljano i adekvatno raspoređeno u toku razvojnog ciklusa. Da bi se postigao prinos zadovoljava-jućeg kvaliteta, količina đubriva zavisi od tipa useva.

Hranljive materije neophodne za proizvodnju 70 t luka u vidu suve materije (kg/ha.)
Tip Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Sulfur
(S)
iz semena 200 – 260 140 – 180 220 – 260 60 – 80 40 – 60
iz lukovice 160 – 220 120 – 160 180 – 220 40 – 60 30 – 60
prolećni luk 180 – 220 80 – 120 160 – 180 40 – 60 20 – 40

Od nicanja do početka formiranja lukovice (1 do 4 lista)

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της βολβοποίησης (1ο έως - 4ο φύλλο)

Nakon nicanja i dok ne nikne 3. list, luk raste sporo, kako iznad zemlje, tako i u zemljištu.

Kada nikne treći list, rast usjeva se ubrzava. Uz doprinos viših temperatura, biljke proizvode sve veće listove kako bi povećale svoju fotosintetičku aktivnost i stvorile rezerve tvari za formiranje lukovica.

Status ishrane biljaka u ovoj fazi je kritičan za početak formiranja lukovica, razvoj useva i konačne prinose.

Azot (Ν) i Sumpor (S) pospješuju formiranje organa biljke (listovi – korijen) u ranim fazama i podstiču rano i snažno nicanje, što potrebno je za formiranje lukovice. Treba izbegavati prekomerno snabdevanje azotom, jer to dovodi do velikih gubitaka i odlaže formiranje lukovice.

Fosfor (Ρ) je najvažniji element za razvoj korenovog sistema, snažno formiranje useva i početak formiranja lukovica. S obzirom da je korijenski sistem tanak i blizu površine, luk slabo upija fosfor, zbog čega ga treba posebno naglasiti u njegovoj primjeni, kako u osnovnoj tako i pri gornjoj gnojidbi.

Kalijum (Κ) podstiče rast korena i listova, povećava folijarnu aktivnost tako da može da počne formiranje lukovica, poboljšava apsorpciju vode i štiti usev od bolesti i nepovoljnih vremenskih uslova.

Tokom ranih faza, Kalcijum (Ca), bor (Β), cink (Ζn) i Gvožđe (Fe) su ključni elementi za formiranje i razvoj biljnog tkiva , a također povećavaju proizvodnju tvari za skladištenje i pospješuju stvaranje lukovica.

Formiranje lukovica (5 do 7 listova)

Στάδιο σχηματισμού των βολβών (5ο - 7ο φύλλο)

Listovi akumuliraju proizvode fotosinteze i postaju uvećani u svojoj osnovi. Njihov prečnik se u tlu udvostručuje u odnosu na kragnu i formira se lukovica. Nastaju novi, veći listovi, a prva tri lista postepeno se suše. Dužina dnevnog svetla, temperatura i stanje u ishrani biljaka su glavni faktori koji utiču na formiranje lukovica.

Dobra opskrba biljaka hranjivim tvarima i vodom doprinosi nesmetanom razvoju i završetku formiranja lukovica.

Azot (Ν) održava fotosintetičku aktivnost listova potrebnu za formiranje lukovica. Snabdijevanje biljaka mora biti redovno, bez ikakvih preterivanja koja bi odložila formiranje lukovica.

Fosfor (Ρ) i Kalijum (Κ) igraju značajnu ulogu, jer su uključeni u proizvodnju i asimilaciju supstanci za skladištenje akumuliranih u lukovicama. Biljke treba adekvatno snabdjeti oba ova hranjiva i kroz osnovnu i gornju gnojidbu.

Kalcijum (Ca) potiče zdravo formiranje lukovica, poboljšava njihove kvalitativne karakteristike i povećava njihovu sposobnost skladištenja nakon berbe.

Rast lukovica (od 7 lista do početka zrenja)

Στάδιο αύξησης των βολβών (από το 7ο φύλλο έως την έναρξη της ωρίμανσης)

U ovoj fazi biljke ubrzavaju proizvodnju listova. Nakon što iznikne 13. list, ostali ne mogu rasti iznad zemlje, pa ostaju unutar lukovice i povećavaju njen prečnik. U isto vrijeme, skladišne ​​tvari proizvedene u izraslim listovima migriraju u formirane lukovice i doprinose njihovom daljnjem uvećanju.

U vrijeme rasta lukovice, luk ima najveće potrebe za hranjivim tvarima i vodom, više nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Azot (Ν) ima odlučujući uticaj na veličinu sijalica. Njegova primjena u ranim fazama uvećanja povećava proizvodnju listova i nakupljanje proteina u lukovicama. Dodavanje Azota prekasno i prekomjerno treba izbjegavati, jer to dovodi do mekših sijalica, što narušava njihov kvalitet i smanjuje njihovu mogućnost skladištenja.

Fosfor (P) je neophodan za povećanje veličine, formiranje vanjskih slojeva i sazrijevanje lukovica. Luk apsorbuje velike količine fosfora tokom ovog perioda i stoga zahteva adekvatnu opskrbu fosforom. Nedostatak fosfora dovodi do manje veličine lukovice, odgađa zrelost i pogoršava njihove kvalitativne karakteristike.

Kako lukovice rastu, njihove potrebe za Kalijumom (Κ) su maksimizirane. Potonji doprinosi proizvodnji ugljikohidrata u listovima i njihovoj migraciji u lukovice. Adekvatna zaliha kalijuma tokom ovog perioda ima odlučujući uticaj na veličinu i težinu luka, njihovu „slatkoću“ i njihovu mogućnost skladištenja nakon berbe.

Zrenje – Berba (potpuno sušenje lišća)

Ωρίμανση - συγκομιδή (πτώση - πλήρη ξήρανση των φύλλων)

Na kraju faze rasta lukovica dolazi do potpunog sušenja starijeg lišća, dok mlađe lišće počinje da se suši na krajevima. Istovremeno, dolazi do formiranja spoljašnjih slojeva lukovice. Postepeno, kompletna lisna masa se suši i pada na zemlju dok vrat lukovice postaje krh i više ne može da izdrži njihovu težinu.

Uprkos činjenici da se proces fotosinteze zaustavlja, lukovica nastavlja sa rastom za vreme faze zrenja zahvaljujući migraciji materija koje su uskladištene u listovima.

Cilj osnovnog đubrenja je zadovoljavanje potreba biljaka za hranljivim materijama koje su neophodne za razvoj snažnog korenovog sistema i adekvatno i rano nicanje koje podstiče formiranje lukovica. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta, a adekvatno snabdevanje fosforom i kalijumom je posebno važno za jačanje korenovog sistema i za dobro ukorenjavanje biljke.

Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:

 • ● ⅓ of Ukupan azot (N)
 • ● ½ of Fosfor (P)
 • ● ½ of Kalijum (K) and Sulphur (S)

Due to the root system being near the surface and the slow rate of absorption from the crop, Nitrogen in basic fertilization should be supplied through complex fertilizers rich in Ammoniacal Nitrogen. Fertilizers with high Nitric Nitrogen (ΝΟ3-) content led to great losses and are not considered suitable for this crop.
It is recommended, either the application of stabilized fertilizers (NutrActive) that protect the Ammoniacal Nitrogen, or the use of complex fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and keep them active and assimilable for a long time.
Note: In order to better utilize the nutrients, basic fertilization can be applied in two doses. The first through integration before sowing and the second immediately after sprouting.

Primena đubriva u luka
Tip đubrivaVreme primeneDosage* (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Osnovno đubrenje

800 – 1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

Nicanje – prva aplikacija (3 – 5 listova)

The goal is the formation of a rich leaf area, which will contribute to the onset of bulb formation. Nitrogen can be supplied in doses with two applications: one early on (between the 2nd and 3rd leaf) together with Calcium, and one before bulb formation (between the 4th and 5th leaf) together with Phosphorus.
Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ¼ of Phosphorus (P)
● The full amount of Calcium (Ca)
The use of Ammonium Sulphate Nitrate (ASN) with nanopolymer technology (Ωmega fert) or stabilized fertilizers (NutrActive), which perfectly cover the needs of the crop and boost bulb formation, is recommended. Part of the Nitrogen and the Potassium (if necessary) can be supplied through the irrigation system, in the form of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Početak rasta lukovice – druga primena (7 – 8 list)

Cilj drugog gornjeg đubrenja je ispunjavanje visokih nutritivnih potreba rasta lukovice. Đubrivo treba primeniti rano, pre nego što se završi formiranje lukovice, i trebalo bi da sadrži sva tri makronutrijenta (Ν, Ρ, Κ) potrebna za povećanje veličine i težine lukovica.

Snabdevanje zasada jabuke u ovoj fazi razvoja:

 • ● ⅓ of Ukupan azot (N)
 • ● ¼ of Fosfor (P)
 • ● ½ of Kalijum (K)

Preporučuje se upotreba složenih multihranljivih đubriva (Complefert), jer su visoko rastvorljiva i snabdevaju usev potpuno asimiliranim oblicima Ν, P, K, S, Mg, elemenata u tragovima, kao i osiguravaju visoke prinose i kvalitativne karakteristike proizvoda.

 
Primena đubriva u luka
Tip đubrivaVreme primeneDosage* (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Nutrammon 34,5-0-0

Sprouting period

(3ο – 5ο leaf)

300 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Onset of bulb enlargement

(7ο – 8ο leaf)

400 – 500 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje Sprouting stage
(3ο – 4ο leaf)
Onset of bulb enlargement
Luk NutrActive®
Ωmega fert®
Complefert®
Nutrifert®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nutrammon®
Complefert®

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

NutrActive boro-plusNutrActive boro-plus

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Nutrammon 34,5-0-0
Nutractive 27N
Nutractive 27N
Nutractive 27N
 

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produženo dejstvo spororazlažućeg azota.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa biljnim potrebama u svakoj fazi razvoja.
 • ● Povećano formiranje lukovica i visok prinos kao rezultat snabdevanja biljaka sa oba oblika azota.
 • ● Idealna za nežan korenov sistem luka koji je blizu površine zemljišta, gubici usled ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet proizvodnje.
 • ● Dodatak sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to onion.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● U njihov sastav ulaze primarni (N, P, K), sekundarni (S, Mg) elementi kao i mikroelementi (B, Zn). Usevu pružaju kompletnu ishranu, bogatu svim neophodnim hranljivim elementima.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija u specijalizovanom odnosu.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu useva.
 • ● Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.
 • ● Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim prilikama.