Лук
fertilization guide

Ръководство за подхранване на лук

Брошура – Лук

Луковите култури могат да виреят в разнообразни почви. Почвите, считани за идеални, са такива със средна и фина текстура, пясъчно-глинести, топли, с добро отводняване и богати на органична материя. В такива почви се постигат високи добиви и се получават луковици с висококачествени характеристики. Леките песъчливи почви стимулират ранното зреене, но изискват по-често напояване и по-интензивно торене.

Твърдите глинени и солените почви предотвратяват окисляването и нормалното функциониране на кореновата система, предизвикват болести и понижават добивите и качеството на продукцията.

Що се отнася до киселинността, луковите култури предпочитат слабо кисели до неутрални почви (pH: 6.5 – 7). При почви с рН, по-ниско от 5,5 или по-високо от 8, растенията демонстрират намален растеж и добиви, поради което се налага корекция на почвената киселинност.

Луковите култури дават високи добиви и имат висока потребност от хранителни вещества. Поради факта, че кореновата система е тънка и близо до повърхността, осигуряването на хранителни вещества трябва да бъде целенасочено и да покрива адекватно всички стадии от жизнения цикъл. За получаване на задоволителна продукция по отношение на количеството и качеството, потребността от торови елементи зависи от типа на културата.

Хранителни изисквания за производството на шест тона сух лук (кг/хектар)
Тип Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Калций
(CaO)
Сяра
(S)
от семена 200 – 260 140 – 180 220 – 260 60 – 80 40 – 60
от арпаджик 160 – 220 120 – 160 180 – 220 40 – 60 30 – 60
от зелен лук 180 – 220 80 – 120 160 – 180 40 – 60 20 – 40

От поникването до началото на образуване на луковици (1 – 4 лист)

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της βολβοποίησης (1ο έως - 4ο φύλλο)

След поникване и до появата на 3 лист, лукът расте бавно, както над земята, така и в почвата.

След появата на 3 лист, растежът на културата се ускорява. С приноса на по-високите температури, растенията произвеждат все повече и все по-големи стръкове, за да увеличат своята фотосинтезна активност и да произвеждат запаси от вещества, за да могат да се формират луковиците.

Хранителният статус на растенията на този етап е от решаващо значение за началото на формирането на луковиците, развитието на културата и крайните добиви.

Азотът (Ν) и Сярата (С) насърчават формирането на органите на растението (листа – корени) през ранните етапи и стимулират ранното и здраво поникване, което е необходимо за формирането на луковиците. Трябва да се избягва прекомерното наторяване с азот, защото това води до големи загуби и забавя образуването на луковици.

Фосфорът (Ρ) е най-важният елемент за развитието на кореновата система, устойчивото вкореняване на културите и началото на формирането на луковиците. Поради факта, че кореновата система е тънка и близо до повърхността, луковите култури не поемат лесно фосфора, поради което на същия трябва да се постави акцент, както при основното, така и при повърхностното торене.

Калият (Κ) насърчава растежа на корените и стръковете, увеличава листната активност, за да може да започне образуването на луковици, подобрява усвояването на водата и предпазва културите от болести и неблагоприятни метеорологични условия.

По време на ранните стадии, калцият (Ca), борът (Β), цинкът (Ζn), и желязото (Fe) са ключови елементи за формирането и развитието на растителната тъкан, а също така увеличават производството на вещества, които подобряват съхраняемостта, и стимулират образуването на луковици.

Образуване на луковици (5 – 7 лист)

Στάδιο σχηματισμού των βολβών (5ο - 7ο φύλλο)

Стръковете акумулират продуктите на фотосинтезата и се уголемяват в основата си. Техният диаметър се удвоява в почвата и се образува луковицата. Произвеждат се нови, по-големи стръкове, а първите три стръка постепенно изсъхват. Времетраенето на дневната светлина, температурата и хранителното състояние на растенията са основните фактори, влияещи върху образуването на луковиците.

Доброто снабдяване на растенията с хранителни вещества и вода допринася за безпроблемното развитие и завършването на образуването на луковиците.

Азотът (Ν) поддържа фотосинтезната активност на стръковете, необходима за образуването на луковиците. Подхранването на растенията трябва да бъде редовно, без да бъде прекалено, за да не се забави образуването на луковиците.

Фосфорът (Ρ) и Калият (Κ) играят съществена роля, тъй като участват в производството и усвояването на веществата, благоприятстващи съхраняемостта, които са акумулирани в луковиците. Растенията трябва да се снабдяват адекватно с двата хранителни компонента чрез основното и повърхностното торене.

Калцият (Ca) насърчава образуването на здрави луковици, подобрява техните качествени характеристики и подобрява съхраняемостта им след прибиране на реколтата.

Нарастване на луковиците (от 7 лист до началото на зреенето)

Στάδιο αύξησης των βολβών (από το 7ο φύλλο έως την έναρξη της ωρίμανσης)

На този етап растенията ускоряват скоростта на производство на листата. След появата на 13 лист, останалите не могат да растат над земята, поради което остават вътре в луковицата и увеличават нейния диаметър. В същото време, веществата, които подобряват съхраняемостта, произведени в порасналите листа, мигрират към образуваните луковици и допринасят за по-нататъшното им наедряване.

По време на нарастването на луковиците, луковата култура има най-голяма потребност от хранителни вещества и вода, повече отколкото във всеки друг стадий от развитието.

Азотът (Ν) оказва ключово влияние върху размера на луковиците. Прилагането му в ранните етапи на уголемяването увеличава производството на стръкове и акумулирането на протеини в луковиците. Освен това, трябва да се избягва късното и прекомерно внасяне на азота, тъй като това води до по-меки луковици, което влошава качеството им и ограничава тяхната съхраняемост.

Фосфор (P) е необходим за увеличаване на размера, образуване на външните слоеве и узряване на луковиците. През този период лукът поема големи количества фосфор, поради което се нуждае от подхранване с достатъчно фосфор. Дефицитът на фосфор води до по-малък размер на луковиците, забавя зреенето им и влошава техните качествени характеристики.

С уголемяване на луковиците, тяхната потребност от калий (Κ) се увеличава. Последното допринася за производството на въглехидрати в стръковете и миграцията им към луковиците. Снабдяването с достатъчно калий през този период има определящ ефект върху размера и теглото на лука, неговата „сладост“ и съхранението му след прибиране на реколтата.

Зрялост – Реколтиране (окапване – пълно изсъхване на листата)

Ωρίμανση - συγκομιδή (πτώση - πλήρη ξήρανση των φύλλων)

С приключване на нарастването на луковицата, по-старите листа изсъхват, при което се наблюдава изсъхване и в краищата на по-новите стръкове. По същото време се образуват външните слоеве на луковицата. Постепенно всички стръкове губят своята здравина, свиват се и окапват на земята, а шийката става по-слаба и вече не може да ги поддържа.

Въпреки факта, че фотосинтезната активност на растенията се преустановява, луковиците продължават да растат по време на зреенето поради миграцията на веществата, които са били съхранявани в стръковете, към луковиците.

Целта е да се задоволи потребността от хранителни вещества, необходими за развитието на здрава и богата коренова система, и да се инициира адекватно и ранно поникване, което да стимулира образуването на луковиците. Поради факта, че кореновата система на лука е тънка и близо до повърхността, трябва да се постави акцент върху снабдяването на културата с достатъчно фосфор и калий за заздравяването на кореновата система и правилното вкореняване на културата.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ½ Фосфор (P)
 • ● ½ Калият (Κ) и Сярата (S)

Due to the root system being near the surface and the slow rate of absorption from the crop, Nitrogen in basic fertilization should be supplied through complex fertilizers rich in Ammoniacal Nitrogen. Fertilizers with high Nitric Nitrogen (ΝΟ3-) content led to great losses and are not considered suitable for this crop.
It is recommended, either the application of stabilized fertilizers (NutrActive) that protect the Ammoniacal Nitrogen, or the use of complex fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and keep them active and assimilable for a long time.
Note: In order to better utilize the nutrients, basic fertilization can be applied in two doses. The first through integration before sowing and the second immediately after sprouting.

Торене на луковите култури
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Основно торене

800 – 1200 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Поникване – 1 торене (3 – 5 лист)

The goal is the formation of a rich leaf area, which will contribute to the onset of bulb formation. Nitrogen can be supplied in doses with two applications: one early on (between the 2nd and 3rd leaf) together with Calcium, and one before bulb formation (between the 4th and 5th leaf) together with Phosphorus.
В този стадий се осигурява следното:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ¼ of Phosphorus (P)
● The full amount of Calcium (Ca)
The use of Ammonium Sulphate Nitrate (ASN) with nanopolymer technology (Ωmega fert) or stabilized fertilizers (NutrActive), which perfectly cover the needs of the crop and boost bulb formation, is recommended. Part of the Nitrogen and the Potassium (if necessary) can be supplied through the irrigation system, in the form of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Начало на уголемяването на луковиците – 2 торене (7 – 8 лист)

Целта на второто повърхностно торене е да се задоволят високите хранителни потребности за растежа на луковиците. Торът трябва да се внася рано, преди да приключи образуването на луковицата, и трябва да включва трите макроелемента (Ν, Ρ, Κ), необходими за увеличаване на размера и теглото на луковиците.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ¼ Фосфор (P)
 • ● ½ Калият (Κ)

Препоръчва се използване на комплексни торове с множество хранителни елементи (Complefert), тъй като същите са силно разтворими и осигуряват на културите напълно асимилируеми форми на Ν, P, K, С, Mg и микроелементи, и гарантират високи добиви и качествени характеристики на продукцията.

 
Торене на луковите култури
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Nutrammon 34,5-0-0

Период на поникване

(3ο – 5ο лист)

300 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Начало на уголемяването на луковиците

(7ο – 8ο лист)

400 – 500 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Основно торене Sprouting stage
(3ο – 4ο лист)
Начало на уголемяването на луковиците
Лук NutrActive.
Ωmega fert.
Complefert.
Nutrifert.
NutrActive.
Novacan stabil.
Fertammon.
Nutrammon.
Complefert.

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.
NutrActive boro-plusNutrActive boro-plus

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Nutrammon 34,5-0-0
Nutractive 27N Nutractive 27N Nutractive 27N

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Стимулиране на растежа на луковиците и високи добиви благодарение на снабдяването на културите с двете форми на азота
 • ● Идеален за тънката и разположена близо до повърхността коренова система на лука и свеждане до минимум на загубите поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора.
 • ● Не включват карбамид, който е токсичен и инхибира покълването на семената
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия

(основно – повърхностно торене)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to onion.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) и вторични (S, Mg) елементи, както и с микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват пълноценно подхранване на културите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми на хранителните вещества, в специално избрано съотношение, адаптирани към нуждите на луковата култура
 • ● Високо съдържание на амониев азот за продължително подхранване на културите
 • ● Оптимално оползотворяване на хранителните елементи от културите
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Не включват карбамид, който е токсичен и инхибира покълването на семената
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия

Луковите култури могат да виреят в разнообразни почви. Почвите, считани за идеални, са такива със средна и фина текстура, пясъчно-глинести, топли, с добро отводняване и богати на органична материя. В такива почви се постигат високи добиви и се получават луковици с висококачествени характеристики. Леките песъчливи почви стимулират ранното зреене, но изискват по-често напояване и по-интензивно торене.

Твърдите глинени и солените почви предотвратяват окисляването и нормалното функциониране на кореновата система, предизвикват болести и понижават добивите и качеството на продукцията.

Що се отнася до киселинността, луковите култури предпочитат слабо кисели до неутрални почви (pH: 6.5 – 7). При почви с рН, по-ниско от 5,5 или по-високо от 8, растенията демонстрират намален растеж и добиви, поради което се налага корекция на почвената киселинност.

Луковите култури дават високи добиви и имат висока потребност от хранителни вещества. Поради факта, че кореновата система е тънка и близо до повърхността, осигуряването на хранителни вещества трябва да бъде целенасочено и да покрива адекватно всички стадии от жизнения цикъл. За получаване на задоволителна продукция по отношение на количеството и качеството, потребността от торови елементи зависи от типа на културата.

Хранителни изисквания за производството на шест тона сух лук (кг/хектар)
Тип Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Калций
(CaO)
Сяра
(S)
от семена 200 – 260 140 – 180 220 – 260 60 – 80 40 – 60
от арпаджик 160 – 220 120 – 160 180 – 220 40 – 60 30 – 60
от зелен лук 180 – 220 80 – 120 160 – 180 40 – 60 20 – 40

От поникването до началото на образуване на луковици (1 – 4 лист)

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της βολβοποίησης (1ο έως - 4ο φύλλο)

След поникване и до появата на 3 лист, лукът расте бавно, както над земята, така и в почвата.

След появата на 3 лист, растежът на културата се ускорява. С приноса на по-високите температури, растенията произвеждат все повече и все по-големи стръкове, за да увеличат своята фотосинтезна активност и да произвеждат запаси от вещества, за да могат да се формират луковиците.

Хранителният статус на растенията на този етап е от решаващо значение за началото на формирането на луковиците, развитието на културата и крайните добиви.

Азотът (Ν) и Сярата (С) насърчават формирането на органите на растението (листа – корени) през ранните етапи и стимулират ранното и здраво поникване, което е необходимо за формирането на луковиците. Трябва да се избягва прекомерното наторяване с азот, защото това води до големи загуби и забавя образуването на луковици.

Фосфорът (Ρ) е най-важният елемент за развитието на кореновата система, устойчивото вкореняване на културите и началото на формирането на луковиците. Поради факта, че кореновата система е тънка и близо до повърхността, луковите култури не поемат лесно фосфора, поради което на същия трябва да се постави акцент, както при основното, така и при повърхностното торене.

Калият (Κ) насърчава растежа на корените и стръковете, увеличава листната активност, за да може да започне образуването на луковици, подобрява усвояването на водата и предпазва културите от болести и неблагоприятни метеорологични условия.

По време на ранните стадии, калцият (Ca), борът (Β), цинкът (Ζn), и желязото (Fe) са ключови елементи за формирането и развитието на растителната тъкан, а също така увеличават производството на вещества, които подобряват съхраняемостта, и стимулират образуването на луковици.

Образуване на луковици (5 – 7 лист)

Στάδιο σχηματισμού των βολβών (5ο - 7ο φύλλο)

Стръковете акумулират продуктите на фотосинтезата и се уголемяват в основата си. Техният диаметър се удвоява в почвата и се образува луковицата. Произвеждат се нови, по-големи стръкове, а първите три стръка постепенно изсъхват. Времетраенето на дневната светлина, температурата и хранителното състояние на растенията са основните фактори, влияещи върху образуването на луковиците.

Доброто снабдяване на растенията с хранителни вещества и вода допринася за безпроблемното развитие и завършването на образуването на луковиците.

Азотът (Ν) поддържа фотосинтезната активност на стръковете, необходима за образуването на луковиците. Подхранването на растенията трябва да бъде редовно, без да бъде прекалено, за да не се забави образуването на луковиците.

Фосфорът (Ρ) и Калият (Κ) играят съществена роля, тъй като участват в производството и усвояването на веществата, благоприятстващи съхраняемостта, които са акумулирани в луковиците. Растенията трябва да се снабдяват адекватно с двата хранителни компонента чрез основното и повърхностното торене.

Калцият (Ca) насърчава образуването на здрави луковици, подобрява техните качествени характеристики и подобрява съхраняемостта им след прибиране на реколтата.

Нарастване на луковиците (от 7 лист до началото на зреенето)

Στάδιο αύξησης των βολβών (από το 7ο φύλλο έως την έναρξη της ωρίμανσης)

На този етап растенията ускоряват скоростта на производство на листата. След появата на 13 лист, останалите не могат да растат над земята, поради което остават вътре в луковицата и увеличават нейния диаметър. В същото време, веществата, които подобряват съхраняемостта, произведени в порасналите листа, мигрират към образуваните луковици и допринасят за по-нататъшното им наедряване.

По време на нарастването на луковиците, луковата култура има най-голяма потребност от хранителни вещества и вода, повече отколкото във всеки друг стадий от развитието.

Азотът (Ν) оказва ключово влияние върху размера на луковиците. Прилагането му в ранните етапи на уголемяването увеличава производството на стръкове и акумулирането на протеини в луковиците. Освен това, трябва да се избягва късното и прекомерно внасяне на азота, тъй като това води до по-меки луковици, което влошава качеството им и ограничава тяхната съхраняемост.

Фосфор (P) е необходим за увеличаване на размера, образуване на външните слоеве и узряване на луковиците. През този период лукът поема големи количества фосфор, поради което се нуждае от подхранване с достатъчно фосфор. Дефицитът на фосфор води до по-малък размер на луковиците, забавя зреенето им и влошава техните качествени характеристики.

С уголемяване на луковиците, тяхната потребност от калий (Κ) се увеличава. Последното допринася за производството на въглехидрати в стръковете и миграцията им към луковиците. Снабдяването с достатъчно калий през този период има определящ ефект върху размера и теглото на лука, неговата „сладост“ и съхранението му след прибиране на реколтата.

Зрялост – Реколтиране (окапване – пълно изсъхване на листата)

Ωρίμανση - συγκομιδή (πτώση - πλήρη ξήρανση των φύλλων)

С приключване на нарастването на луковицата, по-старите листа изсъхват, при което се наблюдава изсъхване и в краищата на по-новите стръкове. По същото време се образуват външните слоеве на луковицата. Постепенно всички стръкове губят своята здравина, свиват се и окапват на земята, а шийката става по-слаба и вече не може да ги поддържа.

Въпреки факта, че фотосинтезната активност на растенията се преустановява, луковиците продължават да растат по време на зреенето поради миграцията на веществата, които са били съхранявани в стръковете, към луковиците.

Целта е да се задоволи потребността от хранителни вещества, необходими за развитието на здрава и богата коренова система, и да се инициира адекватно и ранно поникване, което да стимулира образуването на луковиците. Поради факта, че кореновата система на лука е тънка и близо до повърхността, трябва да се постави акцент върху снабдяването на културата с достатъчно фосфор и калий за заздравяването на кореновата система и правилното вкореняване на културата.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ½ Фосфор (P)
 • ● ½ Калият (Κ) и Сярата (S)

Due to the root system being near the surface and the slow rate of absorption from the crop, Nitrogen in basic fertilization should be supplied through complex fertilizers rich in Ammoniacal Nitrogen. Fertilizers with high Nitric Nitrogen (ΝΟ3-) content led to great losses and are not considered suitable for this crop.
It is recommended, either the application of stabilized fertilizers (NutrActive) that protect the Ammoniacal Nitrogen, or the use of complex fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and keep them active and assimilable for a long time.
Note: In order to better utilize the nutrients, basic fertilization can be applied in two doses. The first through integration before sowing and the second immediately after sprouting.

Торене на луковите култури
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Основно торене

800 – 1200 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Поникване – 1 торене (3 – 5 лист)

The goal is the formation of a rich leaf area, which will contribute to the onset of bulb formation. Nitrogen can be supplied in doses with two applications: one early on (between the 2nd and 3rd leaf) together with Calcium, and one before bulb formation (between the 4th and 5th leaf) together with Phosphorus.
В този стадий се осигурява следното:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ¼ of Phosphorus (P)
● The full amount of Calcium (Ca)
The use of Ammonium Sulphate Nitrate (ASN) with nanopolymer technology (Ωmega fert) or stabilized fertilizers (NutrActive), which perfectly cover the needs of the crop and boost bulb formation, is recommended. Part of the Nitrogen and the Potassium (if necessary) can be supplied through the irrigation system, in the form of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Начало на уголемяването на луковиците – 2 торене (7 – 8 лист)

Целта на второто повърхностно торене е да се задоволят високите хранителни потребности за растежа на луковиците. Торът трябва да се внася рано, преди да приключи образуването на луковицата, и трябва да включва трите макроелемента (Ν, Ρ, Κ), необходими за увеличаване на размера и теглото на луковиците.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ¼ Фосфор (P)
 • ● ½ Калият (Κ)

Препоръчва се използване на комплексни торове с множество хранителни елементи (Complefert), тъй като същите са силно разтворими и осигуряват на културите напълно асимилируеми форми на Ν, P, K, С, Mg и микроелементи, и гарантират високи добиви и качествени характеристики на продукцията.

 
Торене на луковите култури
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Nutrammon 34,5-0-0

Период на поникване

(3ο – 5ο лист)

300 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Начало на уголемяването на луковиците

(7ο – 8ο лист)

400 – 500 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Основно торене Sprouting stage
(3ο – 4ο лист)
Начало на уголемяването на луковиците
Лук NutrActive.
Ωmega fert.
Complefert.
Nutrifert.
NutrActive.
Novacan stabil.
Fertammon.
Nutrammon.
Complefert.

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

NutrActive boro-plusNutrActive boro-plus

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Nutrammon 34,5-0-0
Nutractive 27N
Nutractive 27N
Nutractive 27N
 

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Стимулиране на растежа на луковиците и високи добиви благодарение на снабдяването на културите с двете форми на азота
 • ● Идеален за тънката и разположена близо до повърхността коренова система на лука и свеждане до минимум на загубите поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора.
 • ● Не включват карбамид, който е токсичен и инхибира покълването на семената
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия

(основно – повърхностно торене)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to onion.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) и вторични (S, Mg) елементи, както и с микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват пълноценно подхранване на културите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми на хранителните вещества, в специално избрано съотношение, адаптирани към нуждите на луковата култура
 • ● Високо съдържание на амониев азот за продължително подхранване на културите
 • ● Оптимално оползотворяване на хранителните елементи от културите
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Не включват карбамид, който е токсичен и инхибира покълването на семената
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия