Картофи
fertilization guide

картофи

Potato Leaflet

Картофите виреят добре в дълбоки и плодородни почви със средна и фина текстура, с подходящо отводняване и проветряване. Пясъчно-глинестите до тинесто-глинестите почви с изобилие от органична материя се считат за идеални за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Бедните пясъчни почви, които не задържат достатъчно влага, са идеални за ранните сортове, но се нуждаят от интензивно торене и напояване.

По отношение на киселинността, културите се развиват без особени проблеми в почви с рН между 4,5 и 7,5, като идеалният диапазон е между 5,5 и 6.

В сравнение с други култури, картофите се характеризират с високо производство на растителна маса за кратък период от време.

За да се постигнат високи добиви са необходими достатъчно хранителни вещества през целия биологичен цикъл на културата. Картофите имат повишена потребност от хранителни вещества, за да могат да задоволят изцяло растежа на корените и издънките, както и образуването и наедряването на грудките.

Годишна потребност от хранителни компоненти за производство на 5 тона картофи (кг/ хектар)
Тип Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Magnesium
(MgO)
Сяра
(S)
Под земята 70 36 110 25 15
Над земята 180 84 260 45 25
Общо 250 120 370 70 40

От поникването до началото на образуване на грудките

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Веднага след поникването, издънките и листата се развиват върху надземната част на растението, а корените и столоните се развиват в почвата, където на тяхна база ще се образуват грудките.

В рамките на този стадий, основната цел е формирането на богата и здрава коренова система, която ще доставя на растението хранителни вещества и вода и ще отговори на високите хранителни нужди на клубените, в по-късните етапи на отглеждане.

На този етап, целта е да се осигури възможно най-ранен растеж на богата листна маса, което ще позволи производството на изобилни хранителни вещества, които, от своя страна, ще мигрират към столоните и ще образуват клубените.

Хранителното състсояние на растенията на този етап е от решаващо значение за началото на формирането на грудките, развитието на културата и крайните добиви.

(N)Aзотът стимулира бързия растеж, увеличава броя на листата и засилва тяхната фотосинтезна активност. На този етап трябва да се избягва прекомерното наторяване с азот, тъй като това води до засилен вегетативен растеж, което забавя началото на образуването на грудките и намалява продукцията.

(P)Фосфорът е най-значимото хранително вещество през този период. Той стимулира нарастването на кореновата система и ускорява поникването. Достатъчната обезпеченост на културата с фосфор ускорява началото на образуването на клубените и повишава добивите.

(Κ)Калият насърчава растежа на корените и листата и регулира водния баланс във вътрешността на растението, предпазвайки културата от болести и неблагоприятните метеорологични условия.

(Ca/Mg)Калцият е необходим за растежа на корените, листата и развиващата се тъкан и помага на растението да преодолява стреса от околната среда. Магнезият стимулира фотосинтезата, допринася за производството на въглехидрати и засилва миграцията им към столоните, за да могат да се образуват клубените.

От началото до приключването на образуването на грудките

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

В този момент започва процесът на образуване на грудките. Продуктите от фотосинтезата върху листата мигрират към столоните, чиито краища започват да се уголемяват.

(Ν)Азотът поддържа силна фотосинтезната активност на листата, необходима за образуването на грудките. Добавянето на азот по време на процеса на образуване на грудките трябва да се избягва, тъй като така процесът се удължава за сметка на производството и се намалява броя на столоните, които ще се превърнат в грудки.

(P)фосфорът влияе върху образуването на грудките повече от всяко друго хранително вещество. Това е ключовият елемент, който определя броя на клубените, които ще се формират и ще продължават да нарастват.

(Κ), (Mg) – калият и магнезият подобряват фотосинтезния капацитет на листата и увеличават производството на въглехидрати, освен което, участват в миграцията на последните към образуващите се грудки.

От изпълване на грудките до прибиране на реколтата

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

На този етап, грудките са достигнали пълния си размер и продължават да увеличават теглото си до прибиране на реколтата, акумулирайки големи количества скорбяла.

На този етап, картофите демонстрират възможно най-висока потребност от хранителни вещества и вода.

(Ν) – азотът допринася значително за растежа на клубените. Той участва в производството на протеини, които се съхраняват в клубените, а също така удължава живота на листата, които представляват основен източник за подхранване на грудките.

(P) – В рамките на този период на напълване, фосфорът има определящ ефект върху окончателния размер на грудките. Взема участие в производството на вещества, които подобряват съхраняемостта в надземната част на растението, а различни количества фосфор мигрират от растенията към грудките.

(Κ) – В стадия на нарастване на грудките, калият е елементът, абсорбиран с най-бързо темпо и в най-големи количества от културите. Той допринася за производството на въглехидрати в листата и миграцията им към грудките. Подхранването с достатъчно калий през този период е определящо за височината и качеството на крайната продукция.

(Mg/Ca) – калият и магнезият подобряват фотосинтезния капацитет на листата и увеличават производството на въглехидрати, освен което, участват в миграцията на последните към образуващите се грудки.

От изпълване на грудките до прибиране на реколтата

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

На този етап, грудките са достигнали пълния си размер и продължават да увеличават теглото си до прибиране на реколтата, акумулирайки големи количества скорбяла.

През този период, количеството на азота (Ν) не трябва да бъде голямо. Твърде много азот на този етап би увеличил процентното съдържание на протеини, което ще забави производството и ще намали качеството на грудките. Обратно, достатъчната обезпеченост с калий (Κ) ще стимулира акумулирането на скорбяла в клубените, ще оптимизира техните качествени характеристики и – в съчетание с фосфора (P) – ще подобри качеството и дебелината на кората и удължи периода на съхраняване след прибиране на реколтата.

Целта е да се задоволи потребността от онези хранителни вещества, които са необходими за развитието на здрава и богата коренова система, и да се инициира адекватно и ранно поникване, което да стимулира образуването на грудките.

От решаващо значение е, количествата на фосфора и калия, внесени по време на основното торене, да покриват поне 2/3 от общите потребности, тъй като тези хранителни вещества трябва да са на разположение на културата от самото начало, за да могат да се постигнат високи добиви. Обратно, внесеният азот не трябва да превишава 30 – 40% от общите потребности на културата по време на основното торене.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ⅔ Фосфор (P) и Сяра (K)
 • ● ½, или цялото количество Магнезий (Mg)

При основното торене, азотът трябва да се внася в амониевата си форма, тъй като скоростта на усвояване от културата в ранните етапи е бавна, а нитритният азот (ΝΟ3-) реализира големи загуби, като в същото време, пречи на усвояването на фосфора.

The fertilizers recommended for use are stabilized fertilizers (NutrActive), as they protect Ammoniacal Nitrogen and ensure crop growth for longer periods of time, or complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil, ensuring the adequate supply of plants with easily assimilable components, in all periods of high demand.

Торене на картофите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.

Основно торене

1000 – 1600 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Веднага след поникването (еднократно)

Целта е да се формира богата листна маса, което ще допринесе за образуване на здрави грудки и плътни картофи в следащите етапи от развитието.
It is recommended that Nitrogen and Calcium be applied early, once the crop has sprouted, while Phosphorus should be added later, before the onset of tuber formation.
В този стадий се осигурява следното:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ⅓ of Phosphorus (P)
● ½ of Magnesium (Mg)
● ½ of Calcium (Ca)
The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer techmology or slow-realize Ammoniacal Nitrogen (Ωmega 26N – NutrActive), or complex multi-nutrient (Complefert) fertilizers is recommended, as they ensure the even growth of both the above-ground and underground parts of the plants and promote a healthy tuber formation. Part of the required Nitrogen and Potassium can be supplied through the irrigation system, in the forms of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Стадий на приключване на образуването на грудките (еднократно)

Целта на второто повърхностно торене е да се обезпечат високите потребности от хранителни вещества, за да могат грудките да увеличат своя размер и тегло. Внасянето трябва да се извърши преди приключване на образуването на грудките, при което трябва да се постави акцент върху азота и калия.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ⅓ Сяра (K)

Препоръчва се да се използват комплексни торове с множество хранителни елементи (Complefert), тъй като същите са силно разтворими и осигуряват на културите напълно абсорбируеми форми на Ν, P, K, С, Mg и микроелементи, гарантирайки високи добиви и качествени характеристики на продукцията.

Торене на картофите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B

Веднага след покълването

250 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

В началото на растежа на грудките

400 – 500 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 
Основно торене Веднага след покълването В началото на растежа на грудките
Картофи Complefert.
Ωmega fert.
NutrActive.
NutrActive.
Novacan stabil.
Fertammon.
Nitrocan.
Complefert.

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.
ComplefertComplefertComplefert

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
NutrActive 27nNutrActive 27nNutrActive 27n

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Стимулиране на растежа на грудките благодарение на снабдяването на културите с двете форми на азота
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия

(основно – повърхностно торене)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to potato.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) и вторични (S, Mg) елементи, както и с микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват пълноценно подхранване културите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми на хранителните вещества, в специално избрано съотношение, адаптирани към нуждите на картофената култура
 • ● Високо съдържание на амониев азот за продължително подхранване на културите
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Специално проектиран за реагират на почвата и климата условията на Гърция

Картофите виреят добре в дълбоки и плодородни почви със средна и фина текстура, с подходящо отводняване и проветряване. Пясъчно-глинестите до тинесто-глинестите почви с изобилие от органична материя се считат за идеални за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Бедните пясъчни почви, които не задържат достатъчно влага, са идеални за ранните сортове, но се нуждаят от интензивно торене и напояване.

По отношение на киселинността, културите се развиват без особени проблеми в почви с рН между 4,5 и 7,5, като идеалният диапазон е между 5,5 и 6.

В сравнение с други култури, картофите се характеризират с високо производство на растителна маса за кратък период от време.

За да се постигнат високи добиви са необходими достатъчно хранителни вещества през целия биологичен цикъл на културата. Картофите имат повишена потребност от хранителни вещества, за да могат да задоволят изцяло растежа на корените и издънките, както и образуването и наедряването на грудките.

Годишна потребност от хранителни компоненти за производство на 5 тона картофи (кг/ хектар)
Тип Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Magnesium
(MgO)
Сяра
(S)
Под земята 70 36 110 25 15
Над земята 180 84 260 45 25
Общо 250 120 370 70 40

От поникването до началото на образуване на грудките

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Веднага след поникването, издънките и листата се развиват върху надземната част на растението, а корените и столоните се развиват в почвата, където на тяхна база ще се образуват грудките.

В рамките на този стадий, основната цел е формирането на богата и здрава коренова система, която ще доставя на растението хранителни вещества и вода и ще отговори на високите хранителни нужди на клубените, в по-късните етапи на отглеждане.

На този етап, целта е да се осигури възможно най-ранен растеж на богата листна маса, което ще позволи производството на изобилни хранителни вещества, които, от своя страна, ще мигрират към столоните и ще образуват клубените.

Хранителното състсояние на растенията на този етап е от решаващо значение за началото на формирането на грудките, развитието на културата и крайните добиви.

(N)Aзотът стимулира бързия растеж, увеличава броя на листата и засилва тяхната фотосинтезна активност. На този етап трябва да се избягва прекомерното наторяване с азот, тъй като това води до засилен вегетативен растеж, което забавя началото на образуването на грудките и намалява продукцията.

(P)Фосфорът е най-значимото хранително вещество през този период. Той стимулира нарастването на кореновата система и ускорява поникването. Достатъчната обезпеченост на културата с фосфор ускорява началото на образуването на клубените и повишава добивите.

(Κ)Калият насърчава растежа на корените и листата и регулира водния баланс във вътрешността на растението, предпазвайки културата от болести и неблагоприятните метеорологични условия.

(Ca/Mg)Калцият е необходим за растежа на корените, листата и развиващата се тъкан и помага на растението да преодолява стреса от околната среда. Магнезият стимулира фотосинтезата, допринася за производството на въглехидрати и засилва миграцията им към столоните, за да могат да се образуват клубените.

От началото до приключването на образуването на грудките

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

В този момент започва процесът на образуване на грудките. Продуктите от фотосинтезата върху листата мигрират към столоните, чиито краища започват да се уголемяват.

(Ν)Азотът поддържа силна фотосинтезната активност на листата, необходима за образуването на грудките. Добавянето на азот по време на процеса на образуване на грудките трябва да се избягва, тъй като така процесът се удължава за сметка на производството и се намалява броя на столоните, които ще се превърнат в грудки.

(P)фосфорът влияе върху образуването на грудките повече от всяко друго хранително вещество. Това е ключовият елемент, който определя броя на клубените, които ще се формират и ще продължават да нарастват.

(Κ), (Mg) – калият и магнезият подобряват фотосинтезния капацитет на листата и увеличават производството на въглехидрати, освен което, участват в миграцията на последните към образуващите се грудки.

От изпълване на грудките до прибиране на реколтата

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

На този етап, грудките са достигнали пълния си размер и продължават да увеличават теглото си до прибиране на реколтата, акумулирайки големи количества скорбяла.

На този етап, картофите демонстрират възможно най-висока потребност от хранителни вещества и вода.

(Ν) – азотът допринася значително за растежа на клубените. Той участва в производството на протеини, които се съхраняват в клубените, а също така удължава живота на листата, които представляват основен източник за подхранване на грудките.

(P) – В рамките на този период на напълване, фосфорът има определящ ефект върху окончателния размер на грудките. Взема участие в производството на вещества, които подобряват съхраняемостта в надземната част на растението, а различни количества фосфор мигрират от растенията към грудките.

(Κ) – В стадия на нарастване на грудките, калият е елементът, абсорбиран с най-бързо темпо и в най-големи количества от културите. Той допринася за производството на въглехидрати в листата и миграцията им към грудките. Подхранването с достатъчно калий през този период е определящо за височината и качеството на крайната продукция.

(Mg/Ca) – калият и магнезият подобряват фотосинтезния капацитет на листата и увеличават производството на въглехидрати, освен което, участват в миграцията на последните към образуващите се грудки.

От изпълване на грудките до прибиране на реколтата

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

На този етап, грудките са достигнали пълния си размер и продължават да увеличават теглото си до прибиране на реколтата, акумулирайки големи количества скорбяла.

През този период, количеството на азота (Ν) не трябва да бъде голямо. Твърде много азот на този етап би увеличил процентното съдържание на протеини, което ще забави производството и ще намали качеството на грудките. Обратно, достатъчната обезпеченост с калий (Κ) ще стимулира акумулирането на скорбяла в клубените, ще оптимизира техните качествени характеристики и – в съчетание с фосфора (P) – ще подобри качеството и дебелината на кората и удължи периода на съхраняване след прибиране на реколтата.

Целта е да се задоволи потребността от онези хранителни вещества, които са необходими за развитието на здрава и богата коренова система, и да се инициира адекватно и ранно поникване, което да стимулира образуването на грудките.

От решаващо значение е, количествата на фосфора и калия, внесени по време на основното торене, да покриват поне 2/3 от общите потребности, тъй като тези хранителни вещества трябва да са на разположение на културата от самото начало, за да могат да се постигнат високи добиви. Обратно, внесеният азот не трябва да превишава 30 – 40% от общите потребности на културата по време на основното торене.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ⅔ Фосфор (P) и Сяра (K)
 • ● ½, или цялото количество Магнезий (Mg)

При основното торене, азотът трябва да се внася в амониевата си форма, тъй като скоростта на усвояване от културата в ранните етапи е бавна, а нитритният азот (ΝΟ3-) реализира големи загуби, като в същото време, пречи на усвояването на фосфора.

The fertilizers recommended for use are stabilized fertilizers (NutrActive), as they protect Ammoniacal Nitrogen and ensure crop growth for longer periods of time, or complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil, ensuring the adequate supply of plants with easily assimilable components, in all periods of high demand.

Торене на картофите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.

Основно торене

1000 – 1600 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Веднага след поникването (еднократно)

Целта е да се формира богата листна маса, което ще допринесе за образуване на здрави грудки и плътни картофи в следащите етапи от развитието.
It is recommended that Nitrogen and Calcium be applied early, once the crop has sprouted, while Phosphorus should be added later, before the onset of tuber formation.
В този стадий се осигурява следното:
● ⅓ of Nitrogen (Ν)
● ⅓ of Phosphorus (P)
● ½ of Magnesium (Mg)
● ½ of Calcium (Ca)
The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer techmology or slow-realize Ammoniacal Nitrogen (Ωmega 26N – NutrActive), or complex multi-nutrient (Complefert) fertilizers is recommended, as they ensure the even growth of both the above-ground and underground parts of the plants and promote a healthy tuber formation. Part of the required Nitrogen and Potassium can be supplied through the irrigation system, in the forms of Calcium Nitrate or Potassium Sulphate, thus covering the needs of the crop in Calcium and Potassium.

Стадий на приключване на образуването на грудките (еднократно)

Целта на второто повърхностно торене е да се обезпечат високите потребности от хранителни вещества, за да могат грудките да увеличат своя размер и тегло. Внасянето трябва да се извърши преди приключване на образуването на грудките, при което трябва да се постави акцент върху азота и калия.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ⅓ Азотът (Ν)
 • ● ⅓ Сяра (K)

Препоръчва се да се използват комплексни торове с множество хранителни елементи (Complefert), тъй като същите са силно разтворими и осигуряват на културите напълно абсорбируеми форми на Ν, P, K, С, Mg и микроелементи, гарантирайки високи добиви и качествени характеристики на продукцията.

Торене на картофите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B

Веднага след покълването

250 – 500 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

В началото на растежа на грудките

400 – 500 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 
Основно торене Веднага след покълването В началото на растежа на грудките
Картофи Complefert.
Ωmega fert.
NutrActive.
NutrActive.
Novacan stabil.
Fertammon.
Nitrocan.
Complefert.

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.
ComplefertComplefertComplefert

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
NutrActive 27nNutrActive 27nNutrActive 27n

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Стимулиране на растежа на грудките благодарение на снабдяването на културите с двете форми на азота
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви видове почви, при всякакви метеорологични условия

(основно – повърхностно торене)

 • • Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to potato.
  • Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
  • Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
  • Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the culture.
  • Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
  • Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
  • Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
  • Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
  • Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) и вторични (S, Mg) елементи, както и с микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват пълноценно подхранване културите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми на хранителните вещества, в специално избрано съотношение, адаптирани към нуждите на картофената култура
 • ● Високо съдържание на амониев азот за продължително подхранване на културите
 • ● Оптимално оползотворяване на хранителните елементи от културите Свеждане до минимум на загубите.
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Високоразтворим фосфор, до 90%, за подхранване на културите във всякакви видове почви
 • ● Калий под формата на калиев сулфат, за по-висока производителност и по-добро качество