Слънчоглед
fertilization guide

Ръководство за подхранване на слънчоглед

Брошура – Слънчоглед

Слънчогледът е силно приспособимо растение, което дава адекватни добиви във възможно най-разнообразни почви. Високите добиви се постигат в дълбоки и плодородни почви със среден механичен състав, с подходящо отводняване и добро влагозадържане.

Тежките почви задържат вода и имат лоша проветряемост, което задушава и причинява заболявания на кореновата система, а леките почви се нуждаят от по-интензивно подхранване.

Що се отнася до химичните характеристики, слънчогледът обича почви с pH в диапазона от 5,8 до 8,0, в идеалния случай – от 6 до 7.2.

Това е растение, което обича умерен климат, като идеалната температура за растежа му е 25οС-28оС. Високите температури (> 35оСС), особено по време на цъфтежа и наливането на семената, водят до намалени добиви и имат неблагоприятен ефект върху количествените и качествените характеристики на произведеното масло.

Слънчогледът развива богата и дълбока коренова система, която му позволява да оползотворява по-добре водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата. Въпреки, че хранителните му нужди са по-малки от тези на другите култури, адекватното подхранване има решаващо значение за ранния растеж на растенията, цъфтежа, производството на семена и концентрацията на масло в семената. Целенасоченото торене, чиято цел е да покрие изцяло хранителните нужди на културите, има ключово значение за постигането на високи и качествени добиви:

Торови елементи за производството на 3 т от хектар

Тип

(N)

(P2O5)

(K2O)

Слънчоглед

120-160

40-70

90-140

 

От засяването до появата на цветни глави (VE – R1)

Подходящите влагосъдържание и температура на почвата (> 10*C), в съчетание с подходяща дълбочина на засяване (3-5 см), са най-важните фактори за бързия и равномерен растеж на културата.

В ранните стадии, растежът на растенията е бавен и локализиран предимно в подземната им част. Растенията развиват здрава и дълбока коренова система, която им позволява да оползотворяват водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата.

След появата на 8 лист, растението навлиза във фазата на вегетативен растеж и произвежда богата листна система. В растенията започва да се оформя цветната глава и, постепенно, в нея се оформят пространства, където след това се развиват отделните цветчета. Главата става видима, след като растенията са произвели 14-16 листа, а цветчетата стават напълно диференцируеми и развити две седмици преди истинския цъфтеж.

В етапа на бърз растеж, растенията абсорбират големи количества хранителни вещества и вода, което им помага да образуват здрава коренова система и богата зеленина, които подпомагат формирането на главата, цъфтежа и наливането на семената в последващите етапи от развитието.

Интензивността на поемане на хранителни вещества е ниска до появата на 4 лист, след което се увеличава между 4 и 8 лист, за да достигне максимум между 8 лист и появата на главата.

Азотът (Ν) допринася за развитието на листната система, засилва фотосинтезата и увеличава диаметъра на съцветието и броя на цветчетата, образувани в него, което предопределя по-голям потенциал по отношение на продукцията от културата.

Фосфорът (P) засилва растежа на кореновата система и усвояването на хранителни вещества и вода. Увеличава броя на образуваните цветове и подобрява цъфтежа, като по този начин увеличава производството.

Калият (К) изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, стимулира фотосинтезата, регулира водния баланс на растенията и предпазва културите от болести и неблагоприятните климатични условия.

Що се отнася до вторичните елементи, сярата (S) играе важна роля за оползотворяването на азота и увеличаването на повърхността на листната система, а що се отнася до микроелементите, борът (Β) участва в растежа на младата тъкан и увеличава производителността и плодоностността на цветния прашец.

От появата на главата до края на цъфтежа (R1 – R6)

Това е ключов етап от гледна точка на растежа на културите и добивите. На първо място, на върха на растението се появява незрялото съцветие под формата на малка пъпка, заобиколена от листа.

Растенията растат на височина и продължават да произвеждат листа до началото на цъфтежа, приключват растежа на цветчетата, достигат репродуктивно съзряване и са готови за торене.

Цъфтежът започва с отварянето на външните незрели езикообразни цветчета (жълти венчелистчета), постепенно се премества от периферията към центъра на цветната глава и завършва в рамките на 5-8 дни с увяхване на външните цветчета.

През целия период от появата на съцветие до завършване на цъфтежа, растенията имат доста високи изисквания по отношение на храненето и условията на околната среда. Те поемат хранителни вещества от почвата, за да образуват фотосинтезни продукти и, в същото време, разграждат част от веществата, които са съхранили в листата и стъблото си, за да подхранват главата.

Осигуряването на достатъчно хранителни вещества и вода и подходящите условия на околната среда са необходимо условие за здравословен цъфтеж и успешно опрашване и имат определящо влияние върху крайния продукт.

Азотът (Ν) увеличава броя на произведените листа и производството на фотосинтезни продукти и стимулира цъфтежа и опрашването.

Фосфорът (P) увеличава броя и плодоносността на цветчетата и осигурява на растението необходимата енергия за цъфтеж и опрашване, както и структурните елементи за последващото развитие на семките.

Калият (Κ) се поема в големи количества и се съхранява в растителните тъкани, увеличавайки производството и преноса на фотосинтезните вещества към главата и цветчетата.

Борът (Β) увеличава производството и плодоносността на цветния прашец, подобрявайки цъфтежа и плододаването.

От края на цъфтежа до узряването (R6 – R9)

С приключването на цъфтежа започва развитието на семките и производството на масло. В първия стадий, шлюпката на семката започва да нараства и достига окончателния си размер две седмици след цъфтежа.

Развитието на семенния ембрион започва на 8-ия ден след опрашването с акумулиране на вода, захари и протеини, последвано на по-късен етап от образуване на липиди, което предопределя концентрацията на маслото в семките.

Около месец след цъфтежа, прицветниците, заобикалящи главата, стават от зелени кафяви, както и чупливи, а основата на главата пожълтява. Тези промени означават естествено узряване, по време на което приключват наливането на семките и производството на масло.

Сухото тегло на семките, концентрацията на маслото и количеството на водата в тях достигат максималната си стойност, а единственото, което остава, е тяхното високо влагосъдържание (> 30%) постепенно да намалее, за да могат слънчогледите да бъдат реколтирани месец по-късно.

През целия период на наливане на семената и образуването на маслото, за да покрият увеличените си потребности, растенията прехвърлят големи количества от веществата, съхранявани в листата, в растящите семки, докато последните продължават да поемат хранителни вещества от почвата, по-специално азот и фосфор,

Поддържането на листната система в здравословно състояние, обезпечеността с влага и хранителни вещества от почвата и подходящата температура играят важна роля за постигане на високи добиви от семки и масло.

Азотът (Ν) продължава да се поема от напояваните култури. Същият допринася за съхраняване на листата и увеличава броя и теглото на семките. На този етап прекомерната обезпеченост с азот има отрицателен ефект върху растенията, намалявайки концентрацията на масло в семената и забавяйки реколтирането.

Фосфорът (P), който продължава да се приема, и калият (Κ), който растенията са съхранили в предходни етапи, увеличават размера и теглото на семките, както и концентрацията им в маслото, и подобряват количествените и качествените характеристики на продукцията.

Целта е да се задоволят потребностите на културите от хранителни вещества, необходими за формирането на богата коренова система и устойчив вегетативен растеж, както и за последващите стадии на цъфтежа и плододаването.

При сухолюбиви култури, цялото количество на азота (Ν), фосфора (P) и калия (Κ) се осигурява еднократно чрез основно торене.

При поливни култури, чрез основно торене се осигуряват следните количества:

● 1/3 – 1/2 от Азотът (Ν)

● Цялото количество Фосфор (P)

● Цялото количество Калият (Κ)

Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.

The use of complex mult-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert) or fertilizers with stabilized Ammoniacal Nitrogen (NutrActive), is recommended. They increase the utilization of nutrients from the crop and scale up their supply over a long period of time, keeping the plant growth rate high throughout its biological cycle.

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Основно торене

250 – 400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Целта е да се задоволят нуждите на културите от Азот и сяра, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж, образуването и наливането на семките.

Дозировка:

● 1/2 – 2/3 от Азотът (Ν)

На този етап, адекватното подхранване на растенията с азот и сяра има решаващо значение за постигането на високи добиви, тъй като тези елементи засилват фотосинтезата и имат определящ ефект за увеличаването на броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.

The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega 26N) or stabilized form of Nitrogen (NutrActive), is recommended, as they are rich in Sulphur, reduce Nitrogen losses from the soil, and secure an adequate supply to the crops until the final stages of the filling of the seeds.

 

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nutrammon 34,5-0-0

Повърхностно торене

200 – 250 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Начин на торене

Култура

Основно торене

Повърхностно торене

Слънчоглед

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Basic fertilizers

 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
NutrActive special NutrActive magni-plus NutrActive magni-plus

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nutrammon 34,5-0-0
NutrActive special NutrActive special NutrActive magni-plus

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на слънчогледа за дълъг период от време с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Увеличени добиви от единица площ и висококачествени семки благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми.
 • ● Гарантирано подхранване на културите с азот до последните стадии на наливане на семената, без риск от загуби в резултат на отмиване или изпаряване.
 • ● Комплексно подхранване със стабилизирани азот и сяра, които увеличават броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на водата и хранителните вещества.
 • ● При сухолюбивите култури, балансира вегетацията чрез предотвратяване изчерпването на водата в почвата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.

(Basic -Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to sunflower plants.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the sunflower.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

Слънчогледът е силно приспособимо растение, което дава адекватни добиви във възможно най-разнообразни почви. Високите добиви се постигат в дълбоки и плодородни почви със среден механичен състав, с подходящо отводняване и добро влагозадържане.

Тежките почви задържат вода и имат лоша проветряемост, което задушава и причинява заболявания на кореновата система, а леките почви се нуждаят от по-интензивно подхранване.

Що се отнася до химичните характеристики, слънчогледът обича почви с pH в диапазона от 5,8 до 8,0, в идеалния случай – от 6 до 7.2.

Това е растение, което обича умерен климат, като идеалната температура за растежа му е 25οС-28оС. Високите температури (> 35оСС), особено по време на цъфтежа и наливането на семената, водят до намалени добиви и имат неблагоприятен ефект върху количествените и качествените характеристики на произведеното масло.

Слънчогледът развива богата и дълбока коренова система, която му позволява да оползотворява по-добре водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата. Въпреки, че хранителните му нужди са по-малки от тези на другите култури, адекватното подхранване има решаващо значение за ранния растеж на растенията, цъфтежа, производството на семена и концентрацията на масло в семената. Целенасоченото торене, чиято цел е да покрие изцяло хранителните нужди на културите, има ключово значение за постигането на високи и качествени добиви:

Торови елементи за производството на 3 т от хектар

Тип

(N)

(P2O5)

(K2O)

Слънчоглед

120-160

40-70

90-140

 

От засяването до появата на цветни глави (VE – R1)

Подходящите влагосъдържание и температура на почвата (> 10*C), в съчетание с подходяща дълбочина на засяване (3-5 см), са най-важните фактори за бързия и равномерен растеж на културата.

В ранните стадии, растежът на растенията е бавен и локализиран предимно в подземната им част. Растенията развиват здрава и дълбока коренова система, която им позволява да оползотворяват водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата.

След появата на 8 лист, растението навлиза във фазата на вегетативен растеж и произвежда богата листна система. В растенията започва да се оформя цветната глава и, постепенно, в нея се оформят пространства, където след това се развиват отделните цветчета. Главата става видима, след като растенията са произвели 14-16 листа, а цветчетата стават напълно диференцируеми и развити две седмици преди истинския цъфтеж.

В етапа на бърз растеж, растенията абсорбират големи количества хранителни вещества и вода, което им помага да образуват здрава коренова система и богата зеленина, които подпомагат формирането на главата, цъфтежа и наливането на семената в последващите етапи от развитието.

Интензивността на поемане на хранителни вещества е ниска до появата на 4 лист, след което се увеличава между 4 и 8 лист, за да достигне максимум между 8 лист и появата на главата.

Азотът (Ν) допринася за развитието на листната система, засилва фотосинтезата и увеличава диаметъра на съцветието и броя на цветчетата, образувани в него, което предопределя по-голям потенциал по отношение на продукцията от културата.

Фосфорът (P) засилва растежа на кореновата система и усвояването на хранителни вещества и вода. Увеличава броя на образуваните цветове и подобрява цъфтежа, като по този начин увеличава производството.

Калият (К) изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, стимулира фотосинтезата, регулира водния баланс на растенията и предпазва културите от болести и неблагоприятните климатични условия.

Що се отнася до вторичните елементи, сярата (S) играе важна роля за оползотворяването на азота и увеличаването на повърхността на листната система, а що се отнася до микроелементите, борът (Β) участва в растежа на младата тъкан и увеличава производителността и плодоностността на цветния прашец.

От появата на главата до края на цъфтежа (R1 – R6)

Това е ключов етап от гледна точка на растежа на културите и добивите. На първо място, на върха на растението се появява незрялото съцветие под формата на малка пъпка, заобиколена от листа.

Растенията растат на височина и продължават да произвеждат листа до началото на цъфтежа, приключват растежа на цветчетата, достигат репродуктивно съзряване и са готови за торене.

Цъфтежът започва с отварянето на външните незрели езикообразни цветчета (жълти венчелистчета), постепенно се премества от периферията към центъра на цветната глава и завършва в рамките на 5-8 дни с увяхване на външните цветчета.

През целия период от появата на съцветие до завършване на цъфтежа, растенията имат доста високи изисквания по отношение на храненето и условията на околната среда. Те поемат хранителни вещества от почвата, за да образуват фотосинтезни продукти и, в същото време, разграждат част от веществата, които са съхранили в листата и стъблото си, за да подхранват главата.

Осигуряването на достатъчно хранителни вещества и вода и подходящите условия на околната среда са необходимо условие за здравословен цъфтеж и успешно опрашване и имат определящо влияние върху крайния продукт.

Азотът (Ν) увеличава броя на произведените листа и производството на фотосинтезни продукти и стимулира цъфтежа и опрашването.

Фосфорът (P) увеличава броя и плодоносността на цветчетата и осигурява на растението необходимата енергия за цъфтеж и опрашване, както и структурните елементи за последващото развитие на семките.

Калият (Κ) се поема в големи количества и се съхранява в растителните тъкани, увеличавайки производството и преноса на фотосинтезните вещества към главата и цветчетата.

Борът (Β) увеличава производството и плодоносността на цветния прашец, подобрявайки цъфтежа и плододаването.

От края на цъфтежа до узряването (R6 – R9)

С приключването на цъфтежа започва развитието на семките и производството на масло. В първия стадий, шлюпката на семката започва да нараства и достига окончателния си размер две седмици след цъфтежа.

Развитието на семенния ембрион започва на 8-ия ден след опрашването с акумулиране на вода, захари и протеини, последвано на по-късен етап от образуване на липиди, което предопределя концентрацията на маслото в семките.

Около месец след цъфтежа, прицветниците, заобикалящи главата, стават от зелени кафяви, както и чупливи, а основата на главата пожълтява. Тези промени означават естествено узряване, по време на което приключват наливането на семките и производството на масло.

Сухото тегло на семките, концентрацията на маслото и количеството на водата в тях достигат максималната си стойност, а единственото, което остава, е тяхното високо влагосъдържание (> 30%) постепенно да намалее, за да могат слънчогледите да бъдат реколтирани месец по-късно.

През целия период на наливане на семената и образуването на маслото, за да покрият увеличените си потребности, растенията прехвърлят големи количества от веществата, съхранявани в листата, в растящите семки, докато последните продължават да поемат хранителни вещества от почвата, по-специално азот и фосфор,

Поддържането на листната система в здравословно състояние, обезпечеността с влага и хранителни вещества от почвата и подходящата температура играят важна роля за постигане на високи добиви от семки и масло.

Азотът (Ν) продължава да се поема от напояваните култури. Същият допринася за съхраняване на листата и увеличава броя и теглото на семките. На този етап прекомерната обезпеченост с азот има отрицателен ефект върху растенията, намалявайки концентрацията на масло в семената и забавяйки реколтирането.

Фосфорът (P), който продължава да се приема, и калият (Κ), който растенията са съхранили в предходни етапи, увеличават размера и теглото на семките, както и концентрацията им в маслото, и подобряват количествените и качествените характеристики на продукцията.

Целта е да се задоволят потребностите на културите от хранителни вещества, необходими за формирането на богата коренова система и устойчив вегетативен растеж, както и за последващите стадии на цъфтежа и плододаването.

При сухолюбиви култури, цялото количество на азота (Ν), фосфора (P) и калия (Κ) се осигурява еднократно чрез основно торене.

При поливни култури, чрез основно торене се осигуряват следните количества:

● 1/3 – 1/2 от Азотът (Ν)

● Цялото количество Фосфор (P)

● Цялото количество Калият (Κ)

Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.

The use of complex mult-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert) or fertilizers with stabilized Ammoniacal Nitrogen (NutrActive), is recommended. They increase the utilization of nutrients from the crop and scale up their supply over a long period of time, keeping the plant growth rate high throughout its biological cycle.

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Основно торене

250 – 400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 

Целта е да се задоволят нуждите на културите от Азот и сяра, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж, образуването и наливането на семките.

Дозировка:

● 1/2 – 2/3 от Азотът (Ν)

На този етап, адекватното подхранване на растенията с азот и сяра има решаващо значение за постигането на високи добиви, тъй като тези елементи засилват фотосинтезата и имат определящ ефект за увеличаването на броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.

The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega 26N) or stabilized form of Nitrogen (NutrActive), is recommended, as they are rich in Sulphur, reduce Nitrogen losses from the soil, and secure an adequate supply to the crops until the final stages of the filling of the seeds.

 

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nutrammon 34,5-0-0

Повърхностно торене

200 – 250 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Начин на торене

Култура

Основно торене

Повърхностно торене

Слънчоглед

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Basic fertilizers

 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
NutrActive special NutrActive magni-plus NutrActive magni-plus

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nutrammon 34,5-0-0
NutrActive special NutrActive special NutrActive magni-plus

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на слънчогледа за дълъг период от време с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Увеличени добиви от единица площ и висококачествени семки благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми.
 • ● Гарантирано подхранване на културите с азот до последните стадии на наливане на семената, без риск от загуби в резултат на отмиване или изпаряване.
 • ● Комплексно подхранване със стабилизирани азот и сяра, които увеличават броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на водата и хранителните вещества.
 • ● При сухолюбивите култури, балансира вегетацията чрез предотвратяване изчерпването на водата в почвата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.

(Basic -Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to sunflower plants.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the sunflower.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.