Θρέψη - Λίπανση
Πατάτας

Θρέψη - Λίπανση Πατάτας

Φυλλάδιο Πατάτας

Η πατάτα ευδοκιμεί σε βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη, με καλή αποστράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό. Άριστα για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή θεωρούνται τα αμμοπηλώδη έως ιλυοπηλώδη εδάφη με άφθονη οργανική ουσία.

Τα φτωχά αμμώδη εδάφη που δεν συγκρατούν επαρκή υγρασία, είναι ιδανικά για πρώιμες ποικιλίες αλλά απαιτούν αυξημένη λιπαντική αγωγή και άρδευση.

Ως προ την οξύτητα, η καλλιέργεια αναπτύσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε εύρος ph από 4,5 – 7,5 με ιδανικό εύρος μεταξύ 5,5-6.

Χαρακτηριστικό της πατάτας, σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, είναι η μεγάλη παραγωγή φυτικής μάζας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητη η επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων σε όλο τον βιολογικό κύκλο της καλλιέργειας. Οι θρεπτικές απαιτήσεις της πατάτας είναι υψηλές προκειμένου να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των ριζών και του βλαστού, τον σχηματισμό και την αύξηση των κονδύλων.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες για την παραγωγή 5 τόνων πατάτας (kg/στρ.)
Φυτικό είδος Άζωτο
(N)
Ο Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Μαγνήσιο
(MgO)
Θείο
(S)
Υπόγειο τμήμα 7 3,6 11 2,5 1,5
Υπέργειο τμήμα 18 8,4 26 4,5 2,5
Σύνολο 25 12 37 7 4

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Αμέσως μετά το φύτρωμα, το φυτό στο υπέργειο τμήμα αναπτύσσει τους βλαστούς και τα φύλλα, ενώ μέσα στο έδαφος την ρίζα και τους στόλωνες, πάνω στους οποίους θα δημιουργηθούν οι κόνδυλοι.

Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί πλούσιο και ισχυρό ριζικό σύστημα, που θα τροφοδοτεί το φυτό με θρεπτικά στοιχεία και νερό και θα ανταποκριθεί στις υψηλέ απαιτήσεις των κονδύλων, σε μεταγενέστερα στάδια της καλλιέργειας.

Σε αυτή την φάση επιδιώκεται και η όσο το δυνατόν πρωιμότερη ανάπτυξη πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, ικανή να παράξει πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών, που θα μεταναστεύσουν στους στόλωνες και θα δημιουργήσουν τους κονδύλους.

Η θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας σε αυτό το στάδιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην έναρξη της κονδυλοπόιησης και στην τελική παραγωγή.

(N) – Το Άζωτο διεγείρει την γρήγορη βλάστηση, αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και ενισχύει τη φωτοσύνθετική τους δραστηριότητα. Η υπερβολική χορήγηση Αζώτου σε αυτό το στάδιο πρέπει να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί βλαστομανία, καθυστερεί την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και μειώνει την παραγωγή.

(P) – Ο Φώσφορος είναι το στοιχείο με τον σημαντικότερο ρόλο αυτή την περίοδο. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης. Ο καλός εφοδιασμός τη καλλιέργειας με Φώσφορο, επιταχύνει την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αυξάνει την παραγωγή.

(Κ) – Το Κάλιο προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία εντός του φυτού, προστατεύοντας την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοε καιρικές συνθήκες.

(Ca/Mg) – Το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των νεαρών αναπτυσσόμενων ιστών και βοηθά το φυτό να ξεπεράσει την περιβαλλοντική καταπόνηση. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση των φύλλων, συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων και προωθεί την μεταφορά τους προ τους στόλωνες, προκειμένου να σχηματιστούν οι κόνδυλοι.

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η διαδικασία της κονδυλοποίησης. Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης που παράγονται στα φύλλα μεταναστεύουν στους στόλωνες, οι οποίοι ξεκινούν να διογκώνονται στα άκρα του.

(Ν) – Το Άζωτο συντηρεί την έντονη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων, που απαιτείται για τον σχηματισμό των κονδύλων. Η προσθήκη Αζώτου κατά την διάρκεια της κονδυλοποίησης πρέπει να αποφεύγεται, γιατί την παρατείνει εις βάρος της παραγωγής και μειώνει τον αριθμό των στολώνων που θα εξελιχθούν σε κονδύλους.

(P) – Ο Φώσφορος επηρεάζει την κονδυλοποίηση περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Είναι το στοιχείο κλειδί που καθορίζει τον αριθμό των κονδύλων που θα σχηματιστούν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

(Κ), (Mg) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο βελτιώνουν τη φωτοσύνθεση των φύλλων αυξάνουν την παραγωγή των υδατανθράκων και συμμετέχουν στην μεταφορά τους προς του σχηματιζόμενους κονδύλους.

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες που παράγονται στα φύλλα, το νερό και πολλά ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο φυτό, καθώς και αυτά που προσλαμβάνονται από το έδαφος, μεταναστεύουν στους κονδύλους και προωθούν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους.

Η πατάτα, στο συγκεκριμένο στάδιο, παρουσιάζει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, από κάθε άλλο στάδιο της ανάπτυξή της.

(Ν) – Το Άζωτο συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των κονδύλων. Συμμετέχει στην παραγωγή των πρωτεϊνών, που αποθηκεύονται στους κονδύλους και ταυτόχρονα παρατείνει την ζωή των φύλλων, που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη των κονδύλων.

(P) –Ο Φώσφορος αυτή την περίοδο του γεμίσματος, επιδρά καθοριστικά στο τελικό μέγεθος των κονδύλων. Στο υπέργειο τμήμα συμμετέχει στην παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών, ενώ ποσότητες Φωσφόρου μεταναστεύουν από τα φύλλα στους κονδύλους.

(Κ) – Το Κάλιο κατά την αύξηση των κονδύλων, είναι το στοιχείο που η καλλιέργεια απορροφά με τον πιο γρήγορο ρυθμό και σε μεγαλύτερες ποσότητες από οπουδήποτε άλλο στοιχείο. Συ βάλλει στην παραγωγή των υδατανθράκων στο φύλλωμα και την μεταφορά του προς τους κονδύλους. Η επάρκειά του αυτή την περίοδο είναι καθοριστική για το ύψος και την ποιότητα της τελικής παραγωγής.

(Mg/Ca) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των κονδύλων. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση και προωθεί την μεταφορά των υδατανθράκων προς τους κονδύλους. Το Ασβέστιο συμβάλλει στον καλό σχηματισμό των κονδύλων, τους προστατεύει από φυσιολογικά προβλήματα και προωθεί την καλή ανάπτυξη του φλοιού.

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Στο στάδιο αυτό, ο κόνδυλος έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του σε μέγεθος και συνεχίζει την αύξηση του βάρους του έως και το στάδιο της συγκομιδής, με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αμύλου.

Αυτή την περίοδο, η ποσότητα του Άζωτου (Ν) θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Υπερβολική παροχή Αζώτου σε αυτό το στάδιο αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών, οψιμίζει την παραγωγή και μειώνει την ποιότητα των κονδύλων. Αντίθετα, η επάρκεια του Καλίου (Κ) αυξάνει την συσσώρευση του αμύλου στον κόνδυλο, βελτιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και σε συνδυασμό με τον Φώσφορο (P) βελτιώνουν την ποιότητα και το πάχος της φλούδας και επιμηκύνουν την μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήματος και να δημιουργηθεί ικανοποιητική και πρώιμη βλάστηση , που θα προωθήσει την κονδυλοποίηση.

Είναι κρίσιμο, οι ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου που παρέχονται την βασική λίπανση να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2/3 των συνολικών απαιτήσεων, καθώς η καλλιέργεια για να δώσει υψηλές αποδόσεις, πρέπει να έχει από νωρίς στην διάθεσή της αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα η χρήση του Αζώτου στην βασική λίπανση δεν πρέπει να ξεπερνά το 30 – 40% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
 • ● τα 2/3 της ποσότητας του Φωσφόρου (P) και Κάλιο (K)
 • ● ½, or the full amount of Magnesium (Mg)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, γιατί ο ρυθμός απορρόφησης της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια είναι αργός, το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3-) παρουσιάζει μεγάλες απώλειες και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται την πρόσληψη του Φωσφόρου.

Συνιστάται, είτε η χρήση σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που προστατεύουν το Αμμωνιακό Άζωτο και διασφαλίζουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είτε η εφαρμογή σύνθετων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert), που αποτρέπουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών με εύκολα αφομοιώσιμα συστατικά, σε όλες τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.

Βασική λίπανση

100 - 160 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Αμέσως μετά το φύτρωμα (1η εφαρμογή)

Επιδιώκεται η δημιουργία πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, που θα συμβάλλει στην καλή κονδυλοποίηση, και στο χόντρεμα του καρπού μεταγενέστερα.
Το Άζωτο, και το Ασβέστιο συνιστάται να εφαρμόζονται νωρίς, μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας, ενώ ο επιπρόσθετος Φώσφορος μεταγενέστερα, λίγο πριν την έναρξη της κονδυλοποίησης.
Χορηγούνται:
● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
● το 1/3 της ποσότητας του Φωσφόρου (P)
● το 1/2 της ποσότητας του Μαγνήσιο (Mg)
● το 1/2 της ποσότητας του Ασβέστιο (Ca)
Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτούχων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία ή σταθεροποιημένη μορφή Άζωτου (Ωmega 26N - NutrActive), ή σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert) που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ανάπτυξη μεταξύ του υπέργειου και του υπόγειου τμήματος των φυτών, και προωθούν την καλή κονδυλοποίηση. Ένα μέρος του Αζώτου και του Καλίου μπορεί να δοθεί μέσα από σύστημα άρδευσης, με την μορφή Νιτρικού Ασβεστίου ή Θειικού Καλίου, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Ασβέστιο και Κάλιο.

Στάδιο ολοκλήρωσης της κονδυλοποίησης (2η εφαρμογή)

Στόχος της δεύτερης επιφανειακής εφαρμογής, είναι να καλυφθούν οι υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει η καλλιέργεια για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται προς το τέλος του σταδίου της κονδυλοποίησης και να δίνεται έμφαση στο Άζωτο και το Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
 • ● το 1/3 της ποσότητας του Κάλιο (K)

Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτοκαλιούχων λιπασμάτων της σειράς Complefert, που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα και εφοδιάζουν την καλλιέργεια με πλήρως αφομοιώσιμες μορφές του Ν, P, K, S, Mg, Iχν. και διασφαλίζουν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B

Αμέσως μετά το φύτρωμα

25 - 50 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων

40 - 50 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 
Βασική λίπανση Αμέσως μετά το φύτρωμα Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων
Πατάτα Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.
ComplefertComplefertComplefert

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
NutrActive 27nNutrActive 27nNutrActive 27n

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη κονδυλοποίηση από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για την καλλιέργεια.
  ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
  ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της καλλιέργειας.
  ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
  ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
  ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
  ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
  ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν,Ρ,Κ) δευτερεύοντα (S,Mg) και ιχνοστοιχεία (Β,Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη στην καλλιέργεια με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της πατάτας
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη και κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Πρόσθετη θρέψη με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων
 • ● Ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας

Η πατάτα ευδοκιμεί σε βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη, με καλή αποστράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό. Άριστα για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή θεωρούνται τα αμμοπηλώδη έως ιλυοπηλώδη εδάφη με άφθονη οργανική ουσία.

Τα φτωχά αμμώδη εδάφη που δεν συγκρατούν επαρκή υγρασία, είναι ιδανικά για πρώιμες ποικιλίες αλλά απαιτούν αυξημένη λιπαντική αγωγή και άρδευση.

Ως προ την οξύτητα, η καλλιέργεια αναπτύσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε εύρος ph από 4,5 – 7,5 με ιδανικό εύρος μεταξύ 5,5-6.

Χαρακτηριστικό της πατάτας, σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, είναι η μεγάλη παραγωγή φυτικής μάζας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητη η επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων σε όλο τον βιολογικό κύκλο της καλλιέργειας. Οι θρεπτικές απαιτήσεις της πατάτας είναι υψηλές προκειμένου να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των ριζών και του βλαστού, τον σχηματισμό και την αύξηση των κονδύλων.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες για την παραγωγή 5 τόνων πατάτας (kg/στρ.)
Φυτικό είδος Άζωτο
(N)
Ο Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Μαγνήσιο
(MgO)
Θείο
(S)
Υπόγειο τμήμα 7 3,6 11 2,5 1,5
Υπέργειο τμήμα 18 8,4 26 4,5 2,5
Σύνολο 25 12 37 7 4

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Αμέσως μετά το φύτρωμα, το φυτό στο υπέργειο τμήμα αναπτύσσει τους βλαστούς και τα φύλλα, ενώ μέσα στο έδαφος την ρίζα και τους στόλωνες, πάνω στους οποίους θα δημιουργηθούν οι κόνδυλοι.

Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί πλούσιο και ισχυρό ριζικό σύστημα, που θα τροφοδοτεί το φυτό με θρεπτικά στοιχεία και νερό και θα ανταποκριθεί στις υψηλέ απαιτήσεις των κονδύλων, σε μεταγενέστερα στάδια της καλλιέργειας.

Σε αυτή την φάση επιδιώκεται και η όσο το δυνατόν πρωιμότερη ανάπτυξη πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, ικανή να παράξει πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών, που θα μεταναστεύσουν στους στόλωνες και θα δημιουργήσουν τους κονδύλους.

Η θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας σε αυτό το στάδιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην έναρξη της κονδυλοπόιησης και στην τελική παραγωγή.

(N) – Το Άζωτο διεγείρει την γρήγορη βλάστηση, αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και ενισχύει τη φωτοσύνθετική τους δραστηριότητα. Η υπερβολική χορήγηση Αζώτου σε αυτό το στάδιο πρέπει να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί βλαστομανία, καθυστερεί την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και μειώνει την παραγωγή.

(P) – Ο Φώσφορος είναι το στοιχείο με τον σημαντικότερο ρόλο αυτή την περίοδο. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης. Ο καλός εφοδιασμός τη καλλιέργειας με Φώσφορο, επιταχύνει την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αυξάνει την παραγωγή.

(Κ) – Το Κάλιο προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία εντός του φυτού, προστατεύοντας την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοε καιρικές συνθήκες.

(Ca/Mg) – Το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των νεαρών αναπτυσσόμενων ιστών και βοηθά το φυτό να ξεπεράσει την περιβαλλοντική καταπόνηση. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση των φύλλων, συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων και προωθεί την μεταφορά τους προ τους στόλωνες, προκειμένου να σχηματιστούν οι κόνδυλοι.

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η διαδικασία της κονδυλοποίησης. Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης που παράγονται στα φύλλα μεταναστεύουν στους στόλωνες, οι οποίοι ξεκινούν να διογκώνονται στα άκρα του.

(Ν) – Το Άζωτο συντηρεί την έντονη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων, που απαιτείται για τον σχηματισμό των κονδύλων. Η προσθήκη Αζώτου κατά την διάρκεια της κονδυλοποίησης πρέπει να αποφεύγεται, γιατί την παρατείνει εις βάρος της παραγωγής και μειώνει τον αριθμό των στολώνων που θα εξελιχθούν σε κονδύλους.

(P) – Ο Φώσφορος επηρεάζει την κονδυλοποίηση περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Είναι το στοιχείο κλειδί που καθορίζει τον αριθμό των κονδύλων που θα σχηματιστούν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

(Κ), (Mg) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο βελτιώνουν τη φωτοσύνθεση των φύλλων αυξάνουν την παραγωγή των υδατανθράκων και συμμετέχουν στην μεταφορά τους προς του σχηματιζόμενους κονδύλους.

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες που παράγονται στα φύλλα, το νερό και πολλά ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο φυτό, καθώς και αυτά που προσλαμβάνονται από το έδαφος, μεταναστεύουν στους κονδύλους και προωθούν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους.

Η πατάτα, στο συγκεκριμένο στάδιο, παρουσιάζει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, από κάθε άλλο στάδιο της ανάπτυξή της.

(Ν) – Το Άζωτο συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των κονδύλων. Συμμετέχει στην παραγωγή των πρωτεϊνών, που αποθηκεύονται στους κονδύλους και ταυτόχρονα παρατείνει την ζωή των φύλλων, που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη των κονδύλων.

(P) –Ο Φώσφορος αυτή την περίοδο του γεμίσματος, επιδρά καθοριστικά στο τελικό μέγεθος των κονδύλων. Στο υπέργειο τμήμα συμμετέχει στην παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών, ενώ ποσότητες Φωσφόρου μεταναστεύουν από τα φύλλα στους κονδύλους.

(Κ) – Το Κάλιο κατά την αύξηση των κονδύλων, είναι το στοιχείο που η καλλιέργεια απορροφά με τον πιο γρήγορο ρυθμό και σε μεγαλύτερες ποσότητες από οπουδήποτε άλλο στοιχείο. Συ βάλλει στην παραγωγή των υδατανθράκων στο φύλλωμα και την μεταφορά του προς τους κονδύλους. Η επάρκειά του αυτή την περίοδο είναι καθοριστική για το ύψος και την ποιότητα της τελικής παραγωγής.

(Mg/Ca) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των κονδύλων. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση και προωθεί την μεταφορά των υδατανθράκων προς τους κονδύλους. Το Ασβέστιο συμβάλλει στον καλό σχηματισμό των κονδύλων, τους προστατεύει από φυσιολογικά προβλήματα και προωθεί την καλή ανάπτυξη του φλοιού.

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Στο στάδιο αυτό, ο κόνδυλος έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του σε μέγεθος και συνεχίζει την αύξηση του βάρους του έως και το στάδιο της συγκομιδής, με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αμύλου.

Αυτή την περίοδο, η ποσότητα του Άζωτου (Ν) θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Υπερβολική παροχή Αζώτου σε αυτό το στάδιο αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών, οψιμίζει την παραγωγή και μειώνει την ποιότητα των κονδύλων. Αντίθετα, η επάρκεια του Καλίου (Κ) αυξάνει την συσσώρευση του αμύλου στον κόνδυλο, βελτιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και σε συνδυασμό με τον Φώσφορο (P) βελτιώνουν την ποιότητα και το πάχος της φλούδας και επιμηκύνουν την μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήματος και να δημιουργηθεί ικανοποιητική και πρώιμη βλάστηση , που θα προωθήσει την κονδυλοποίηση.

Είναι κρίσιμο, οι ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου που παρέχονται την βασική λίπανση να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2/3 των συνολικών απαιτήσεων, καθώς η καλλιέργεια για να δώσει υψηλές αποδόσεις, πρέπει να έχει από νωρίς στην διάθεσή της αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα η χρήση του Αζώτου στην βασική λίπανση δεν πρέπει να ξεπερνά το 30 – 40% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
 • ● τα 2/3 της ποσότητας του Φωσφόρου (P) και Κάλιο (K)
 • ● ½, or the full amount of Magnesium (Mg)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, γιατί ο ρυθμός απορρόφησης της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια είναι αργός, το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3-) παρουσιάζει μεγάλες απώλειες και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται την πρόσληψη του Φωσφόρου.

Συνιστάται, είτε η χρήση σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που προστατεύουν το Αμμωνιακό Άζωτο και διασφαλίζουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είτε η εφαρμογή σύνθετων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert), που αποτρέπουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών με εύκολα αφομοιώσιμα συστατικά, σε όλες τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.

Βασική λίπανση

100 - 160 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Αμέσως μετά το φύτρωμα (1η εφαρμογή)

Επιδιώκεται η δημιουργία πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, που θα συμβάλλει στην καλή κονδυλοποίηση, και στο χόντρεμα του καρπού μεταγενέστερα.
Το Άζωτο, και το Ασβέστιο συνιστάται να εφαρμόζονται νωρίς, μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας, ενώ ο επιπρόσθετος Φώσφορος μεταγενέστερα, λίγο πριν την έναρξη της κονδυλοποίησης.
Χορηγούνται:
● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
● το 1/3 της ποσότητας του Φωσφόρου (P)
● το 1/2 της ποσότητας του Μαγνήσιο (Mg)
● το 1/2 της ποσότητας του Ασβέστιο (Ca)
Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτούχων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία ή σταθεροποιημένη μορφή Άζωτου (Ωmega 26N - NutrActive), ή σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert) που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ανάπτυξη μεταξύ του υπέργειου και του υπόγειου τμήματος των φυτών, και προωθούν την καλή κονδυλοποίηση. Ένα μέρος του Αζώτου και του Καλίου μπορεί να δοθεί μέσα από σύστημα άρδευσης, με την μορφή Νιτρικού Ασβεστίου ή Θειικού Καλίου, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Ασβέστιο και Κάλιο.

Στάδιο ολοκλήρωσης της κονδυλοποίησης (2η εφαρμογή)

Στόχος της δεύτερης επιφανειακής εφαρμογής, είναι να καλυφθούν οι υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει η καλλιέργεια για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται προς το τέλος του σταδίου της κονδυλοποίησης και να δίνεται έμφαση στο Άζωτο και το Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της ποσότητας του Άζωτο (Ν)
 • ● το 1/3 της ποσότητας του Κάλιο (K)

Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτοκαλιούχων λιπασμάτων της σειράς Complefert, που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα και εφοδιάζουν την καλλιέργεια με πλήρως αφομοιώσιμες μορφές του Ν, P, K, S, Mg, Iχν. και διασφαλίζουν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B

Αμέσως μετά το φύτρωμα

25 - 50 kg

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων

40 - 50 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 
Βασική λίπανση Αμέσως μετά το φύτρωμα Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων
Πατάτα Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.M.
ComplefertComplefertComplefert

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
NutrActive 27nNutrActive 27nNutrActive 27n

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη κονδυλοποίηση από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για την καλλιέργεια.
  ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
  ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της καλλιέργειας.
  ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
  ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
  ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
  ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
  ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν,Ρ,Κ) δευτερεύοντα (S,Mg) και ιχνοστοιχεία (Β,Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη στην καλλιέργεια με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της πατάτας
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη και κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας
 • ● Βέλτιστη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια. Ελαχιστοποιημένες απώλειες
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Πρόσθετη θρέψη με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων