Politika zaštite životne sredine

Politika zaštite životne sredine

Napredak nauke i velike inovacije na polju razvoja tehnologije do kojih je došlo u poslednjih nekoliko vekova, podstakli su pokušaje ljudskog roda za traženjem rešenja velikih problema sa kojima su se susretali u prošlosti.

Napredak u inženjeringu, upotreba električne struje, modernih načina transporta, velika otkrića na polju hemije, medicine i biotehnologije, revolucija u načinu komunikacije i kompjuterskoj nauci i razvoj savremene svemirske tehnologije su dostignuća koja su nam otvorila potpuno nove horizonte.

Upotreba novih tehnologija je povećala snabdevanje robom, poboljšala životni standard i predstavlja motiv za visoke stope ekonomskog i društvenog razvoja.

Ogromni kapaciteti proizvodnje i nove mogućnosti društvenog razvoja omogućene primenom novih tehnologije dovode do povećanja proizvodnje i do maksimalne potražnje za sirovinama.

Ekonomski razvoj u prošlom veku pratila je preterana upotreba fosilnih goriva, trošenje rezervi plemenitih metala, nesavesno rasipanje energije i proizvodnja mnogih komercijalnih proizvoda.

Ovakav model razvoja je prekomerno zagadio atmosferu toksičnim otpadom. Zagađeni su morski i slatkovodni ekosistemi kao i prirodni izvori. Važni ekosistemi su narušeni da bi se zadovoljile potrebe rastuće populacije za stanovanjem, kao i porast potražnje za prehrambenim proizvodima.

Efekat staklene bašte, klimatske promene, smanjenje ozonskog omotača, kisele kiše, smanjenje rezervi čiste, vode za piće, krčenje šuma, erozija zemljišta i problemi sa energijom čine individualne manifestacije kompleksnog sklopa problema životne sredine koja preti da poremeti osetljivu ekološku ravnotežu, ograničava sposobnost obnove prirodnih resursa i ugrožava opstanak ekosistema i samog ljudskog roda i iz tog razloga suočavanje sa ovim problemom je više nego neophodno i to što pre.

Rešavanje akutnih problema zaštite životne sredine i posledica tih problema je hitno i usled toga je važno redizajnirati ekonomsku aktivnost u smeru održivog razvoja i društevene odgovornosti.

Danas, više nego ikad, neophodno je da se usvoje strategije održivog razvoja, koje ispunjavaju današnje potrebe savremenog života bez nanošenja štete životnoj sredini.

Koncept održivog razvoja na dobar način iskorišćava mogućnosti moderne tehnologije bez štetnih efekata na životnu sredinu, racionalno raspolaže postojećim prirodnim resursima, stvara i koristi nove reciklirane resurse i okreće se ka obnovivim alternativnim izvorima energije.

U skladu sa implementacijom univerzalno prihvaćenih zakona, na lokalnom i međunarodnom nivou, podizanje lične i poslovne svasti o zaštiti životne sredine, kompanija teži da uspostavi ravnotežu između ekonomskih ciljeva i društvene odgovornosti prema životnoj sredini.

Ideja i poslovanje kompanije Hellagrolip u celosti počivaju na osnovi širenja odgovornosti među ljudima, održivom razvoju poljoprivrede i na zaštiti životne sredine. Naše poslovne aktivnosti vrše se u skladu sa očuvanjem životne sredine i društvenih vrednosti i predstavljaju neprolazne vrednosti naše kompanije u odnosu sa partnerima.

Odgovornost prema životnoj sredini koju negujemo predstavlja integralni deo naše filozofije , uključujući i strateško planiranje zaštite životne sredine, odgovorono upravljanje prirodnim resursima, eliminacijom rizika i razvojem inovativnih proizvoda koji nisu štetni za životnu sredinu i potrošače.

Negujemo ekološku odgovornost kao sastavni deo filozofije naše kompanije, uključujući u naše strateško planiranje zaštitu životne sredine, odgovorno upravljanje prirodnim resursima, eliminaciju rizika i razvoj inovativnih proizvoda, prijateljskih prema životnoj sredini i potrošaču.

U mogućnosti smo da ispunimo ove ciljeve pomoću pažljivog planiranja i kontrole svih faza proizvodnje i marketinga, kao i usvajanjem sledećih praksi koje poboljšavaju odnos kompanije prema životnoj sredini:

 • ● Proizvodnja đubriva sa niskim karbonskim otiskom (među najnižim u Evropi)
 • ● Razvoj đubriva sa stabilizovanim azotom da bi se zagađenje nitratima svelo na minimum.
 • ● Konstantno usavršavanje i motivacija zaposlenih da učestvuju u akcijama zaštite životne sredine.
 • ● Promocija recikliranja i očuvanje prirodnih resursa i sirovina.
 • ● Ponovna upotreba i obnavljanje energije.
 • ● Minimalizacija i bezbedno odlaganje otpada.
 • ● Mogućnost povreda svedena na minimum – preventiva i korektivna akcija ukoliko je potrebno.
 • ● Posmatranje i usklađivanje sa svim zakonskim propisima koji se primenjuju.

U kompaniji HELLAGROLIP koristimo i primenjujemo sertifikovane sisteme upravljanja životnom sredinom, na dobrovoljnoj bazi, kao dodatak merama koje su propisane zakonom.

Naša politika zaštite životne sredine doprinosi očuvanju resursa i energije, osigurava izuzetan nivo upravljanja modernim potrebama životne sredine i potvrđuje kredibilitet kompanije HELLAGROLIP.

Istovremeno, doprinosi razvoju kvaliteta i inovacija. Promoviše nastanak proizvoda vrhunskog kvaliteta koji nisu štetni za životnu sredinu, obezbeđujući prepoznatljivost našeg brenda na tržištu.

Kontaktiraj nas!

Politika zaštite životne sredine

Napredak nauke i velike inovacije na polju razvoja tehnologije do kojih je došlo u poslednjih nekoliko vekova, podstakli su pokušaje ljudskog roda za traženjem rešenja velikih problema sa kojima su se susretali u prošlosti.

Napredak u inženjeringu, upotreba električne struje, modernih načina transporta, velika otkrića na polju hemije, medicine i biotehnologije, revolucija u načinu komunikacije i kompjuterskoj nauci i razvoj savremene svemirske tehnologije su dostignuća koja su nam otvorila potpuno nove horizonte.

Upotreba novih tehnologija je povećala snabdevanje robom, poboljšala životni standard i predstavlja motiv za visoke stope ekonomskog i društvenog razvoja.

Ogromni kapaciteti proizvodnje i nove mogućnosti društvenog razvoja omogućene primenom novih tehnologije dovode do povećanja proizvodnje i do maksimalne potražnje za sirovinama.

Ekonomski razvoj u prošlom veku pratila je preterana upotreba fosilnih goriva, trošenje rezervi plemenitih metala, nesavesno rasipanje energije i proizvodnja mnogih komercijalnih proizvoda.

Ovakav model razvoja je prekomerno zagadio atmosferu toksičnim otpadom. Zagađeni su morski i slatkovodni ekosistemi kao i prirodni izvori. Važni ekosistemi su narušeni da bi se zadovoljile potrebe rastuće populacije za stanovanjem, kao i porast potražnje za prehrambenim proizvodima.

Efekat staklene bašte, klimatske promene, smanjenje ozonskog omotača, kisele kiše, smanjenje rezervi čiste, vode za piće, krčenje šuma, erozija zemljišta i problemi sa energijom čine individualne manifestacije kompleksnog sklopa problema životne sredine koja preti da poremeti osetljivu ekološku ravnotežu, ograničava sposobnost obnove prirodnih resursa i ugrožava opstanak ekosistema i samog ljudskog roda i iz tog razloga suočavanje sa ovim problemom je više nego neophodno i to što pre.

Rešavanje akutnih problema zaštite životne sredine i posledica tih problema je hitno i usled toga je važno redizajnirati ekonomsku aktivnost u smeru održivog razvoja i društevene odgovornosti.

Danas, više nego ikad, neophodno je da se usvoje strategije održivog razvoja, koje ispunjavaju današnje potrebe savremenog života bez nanošenja štete životnoj sredini.

Koncept održivog razvoja na dobar način iskorišćava mogućnosti moderne tehnologije bez štetnih efekata na životnu sredinu, racionalno raspolaže postojećim prirodnim resursima, stvara i koristi nove reciklirane resurse i okreće se ka obnovivim alternativnim izvorima energije.

U skladu sa implementacijom univerzalno prihvaćenih zakona, na lokalnom i međunarodnom nivou, podizanje lične i poslovne svasti o zaštiti životne sredine, kompanija teži da uspostavi ravnotežu između ekonomskih ciljeva i društvene odgovornosti prema životnoj sredini.

Ideja i poslovanje kompanije Hellagrolip u celosti počivaju na osnovi širenja odgovornosti među ljudima, održivom razvoju poljoprivrede i na zaštiti životne sredine. Naše poslovne aktivnosti vrše se u skladu sa očuvanjem životne sredine i društvenih vrednosti i predstavljaju neprolazne vrednosti naše kompanije u odnosu sa partnerima.

Odgovornost prema životnoj sredini koju negujemo predstavlja integralni deo naše filozofije , uključujući i strateško planiranje zaštite životne sredine, odgovorono upravljanje prirodnim resursima, eliminacijom rizika i razvojem inovativnih proizvoda koji nisu štetni za životnu sredinu i potrošače.

Negujemo ekološku odgovornost kao sastavni deo filozofije naše kompanije, uključujući u naše strateško planiranje zaštitu životne sredine, odgovorno upravljanje prirodnim resursima, eliminaciju rizika i razvoj inovativnih proizvoda, prijateljskih prema životnoj sredini i potrošaču.

U mogućnosti smo da ispunimo ove ciljeve pomoću pažljivog planiranja i kontrole svih faza proizvodnje i marketinga, kao i usvajanjem sledećih praksi koje poboljšavaju odnos kompanije prema životnoj sredini:

 • ● Proizvodnja đubriva sa niskim karbonskim otiskom (među najnižim u Evropi)
 • ● Razvoj đubriva sa stabilizovanim azotom da bi se zagađenje nitratima svelo na minimum.
 • ● Konstantno usavršavanje i motivacija zaposlenih da učestvuju u akcijama zaštite životne sredine.
 • ● Promocija recikliranja i očuvanje prirodnih resursa i sirovina.
 • ● Ponovna upotreba i obnavljanje energije.
 • ● Minimalizacija i bezbedno odlaganje otpada.
 • ● Mogućnost povreda svedena na minimum – preventiva i korektivna akcija ukoliko je potrebno.
 • ● Posmatranje i usklađivanje sa svim zakonskim propisima koji se primenjuju.

U kompaniji HELLAGROLIP koristimo i primenjujemo sertifikovane sisteme upravljanja životnom sredinom, na dobrovoljnoj bazi, kao dodatak merama koje su propisane zakonom.

Naša politika zaštite životne sredine doprinosi očuvanju resursa i energije, osigurava izuzetan nivo upravljanja modernim potrebama životne sredine i potvrđuje kredibilitet kompanije HELLAGROLIP.

Istovremeno, doprinosi razvoju kvaliteta i inovacija. Promoviše nastanak proizvoda vrhunskog kvaliteta koji nisu štetni za životnu sredinu, obezbeđujući prepoznatljivost našeg brenda na tržištu.