Naš kvalitet

Naš kvalitet

Kvalitet je najvažniji faktor razvoja svake kompanije koja se bavi proizvodnjom I trgovinom i koja posluje u skladu sa savremenim finansijskim i društvenim normama. To doprinosi efikasnijem poslovanju, poboljšava kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Na putu ka postizanju što boljeg kvaliteta, kompanije se upoznaju sa potrebama kljienata pokušavajući da što bolje razumeju i ispune njihove potrebe.

Through the course of a product from its conception and design to the procurement and use by the end user, all the operational activities of the company that produces and markets it is present, and they have a determining influence on its quality and value to the consumer.

Za poslove koji se karakterišu inovacijama, i čiji je cilj da ispune potrebe klijenata ključno je da prate, mere, analiziraju i uvek unapređuju svaki faktor koji može da utiče na kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Razvojem specijalnog Sistema Kvaliteta omogućeno je praćenje i unapređivanje načina poslovanja, povećane efikasnosti i očuvanje kvaliteta na kompetitivnom tržištu koje je podložno stalnim promenama.

Uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom i sertifikacijom rada kompanije, povećava se produktivnost u poređenju sa troškovima rada, nudi fleksibilnost i brzo prilagođavanje zahtevima tržišta, odlučuje se o rešenjima eventualnih problema sa procedurama, poboljšavaju veštine zaposlenih i doprinosi se aktivnom učestovanju zaposlenih u planiranju i implementaciji korporativnih ciljeva.

Najveća vrednost kompanije Hellagrolip je njena sposobnost da proizvede i ponudi tržištu proizvode vrhunskog kvaliteta. Konstantno se radi na unapređivanju kvaliteta proizvoda da bismo bili u mogućnosti da na najbolji način izađemo u susret poslovnim partnerima.

Ostvarenje ovog cilja je moguće usvajanjem prakse povezivanja intreakcije sukcesivnih stadijuma proizvodnje i marketinga i njihovom kontrolom pomoću uniformnog sistema. Ti stadijumi su:

 • ● Dizajn proizvoda koji zadovoljava potrebe kupca.
 • ● Sam process proizvodnje
 • ● Marketing, da bi korisnik imao na raspolaganju sve potrebne informacije o kvalitetu i tehničkim karakteristikama proizvoda, kao i svim prednostima upotrebe ovog proizvoda.
 • ● Prodaja, za plasiranje proizvoda na tržiste
 • ● Lanac snabdevanja, za nesmetano snabdevanje tržišta
 • ● Najbolju moguću podršku klijentima pošto su kupili određeni proizvod.

Pomoću Sistema upravljanja kvalitetom, svi elementi i sirovine uključene u proces proizvodnje i marketing, ocenjuju se na osnovu kvaliteta proizvoda i pruženih usluga i poboljšavaju se sa ciljem ispunjavanja potreba klijenata.

Istovremeno, trudimo se da se naš kadar sistematski obučava. Podržavamo sve zaposlene da razvijaju svoje veštine i kreativnost. Zalažemo se za konstantno usavršavanje zaposlenih. Težimo ka uspostavljanju pristupa orijentisanog prema klijentu u svakom odseku naše kompanije.

Postavljanjem visokih standarda u pogledu kvaliteta, Hellagrolip se fokusira na ljude i njihove potrebe, integriše poželjne kvalitativne karakteristike proizvoda i ima kompetitivnu prednost u smislu održivog i dugoročnog razvoja sa benefitima prema partnerima i prema društvu u celini.

Kontaktiraj nas!

Naš kvalitet

Kvalitet je najvažniji faktor razvoja svake kompanije koja se bavi proizvodnjom I trgovinom i koja posluje u skladu sa savremenim finansijskim i društvenim normama. To doprinosi efikasnijem poslovanju, poboljšava kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Na putu ka postizanju što boljeg kvaliteta, kompanije se upoznaju sa potrebama kljienata pokušavajući da što bolje razumeju i ispune njihove potrebe.

Through the course of a product from its conception and design to the procurement and use by the end user, all the operational activities of the company that produces and markets it is present, and they have a determining influence on its quality and value to the consumer.

Za poslove koji se karakterišu inovacijama, i čiji je cilj da ispune potrebe klijenata ključno je da prate, mere, analiziraju i uvek unapređuju svaki faktor koji može da utiče na kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Razvojem specijalnog Sistema Kvaliteta omogućeno je praćenje i unapređivanje načina poslovanja, povećane efikasnosti i očuvanje kvaliteta na kompetitivnom tržištu koje je podložno stalnim promenama.

Uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom i sertifikacijom rada kompanije, povećava se produktivnost u poređenju sa troškovima rada, nudi fleksibilnost i brzo prilagođavanje zahtevima tržišta, odlučuje se o rešenjima eventualnih problema sa procedurama, poboljšavaju veštine zaposlenih i doprinosi se aktivnom učestovanju zaposlenih u planiranju i implementaciji korporativnih ciljeva.

Najveća vrednost kompanije Hellagrolip je njena sposobnost da proizvede i ponudi tržištu proizvode vrhunskog kvaliteta. Konstantno se radi na unapređivanju kvaliteta proizvoda da bismo bili u mogućnosti da na najbolji način izađemo u susret poslovnim partnerima.

Ostvarenje ovog cilja je moguće usvajanjem prakse povezivanja intreakcije sukcesivnih stadijuma proizvodnje i marketinga i njihovom kontrolom pomoću uniformnog sistema. Ti stadijumi su:

 • ● Dizajn proizvoda koji zadovoljava potrebe kupca.
 • ● Sam process proizvodnje
 • ● Marketing, da bi korisnik imao na raspolaganju sve potrebne informacije o kvalitetu i tehničkim karakteristikama proizvoda, kao i svim prednostima upotrebe ovog proizvoda.
 • ● Prodaja, za plasiranje proizvoda na tržiste
 • ● Lanac snabdevanja, za nesmetano snabdevanje tržišta
 • ● Najbolju moguću podršku klijentima pošto su kupili određeni proizvod.

Pomoću Sistema upravljanja kvalitetom, svi elementi i sirovine uključene u proces proizvodnje i marketing, ocenjuju se na osnovu kvaliteta proizvoda i pruženih usluga i poboljšavaju se sa ciljem ispunjavanja potreba klijenata.

Istovremeno, trudimo se da se naš kadar sistematski obučava. Podržavamo sve zaposlene da razvijaju svoje veštine i kreativnost. Zalažemo se za konstantno usavršavanje zaposlenih. Težimo ka uspostavljanju pristupa orijentisanog prema klijentu u svakom odseku naše kompanije.

Postavljanjem visokih standarda u pogledu kvaliteta, Hellagrolip se fokusira na ljude i njihove potrebe, integriše poželjne kvalitativne karakteristike proizvoda i ima kompetitivnu prednost u smislu održivog i dugoročnog razvoja sa benefitima prema partnerima i prema društvu u celini.