Нашето качество

Нашето качество

Качеството е най-важният стимулиращ фактор за развитието на всяко производствено и търговско дружество, извършващо дейност в рамките на съвременната финансова и социална среда. То допринася за по-ефективна работа, подобрява качеството на продуктите и предоставяните услуги и насочва дружеството да обхваща изцяло нуждите на своите сътрудници и да посреща големите очаквания на своите клиенти.

Чрез постоянните им усилия за по-добро качество, дружествата научават нуждите на своите клиенти, опитват се разберат и да посрещнат въпросните нужди, задават изпълнението им като приоритет и ги превръщат в неразделна част от социалната среда, в която се развиват.

В хода на развитието на един продукт от замислянето и проектирането му до набавянето и използването му от крайния потребител, всички оперативни дейности на дружеството, което произвежда и пазарите, на които присъства, имат решаващо влияние върху неговото качество и стойност за клиента.

За новите бизнеси, които се опитват да интегрират изследователска дейност и иновации и да удовлетворят нуждите на своите клиенти, е от съществено значение да наблюдават, измерват, анализират и винаги да подобряват всеки фактор, който може да окаже влияние върху качеството на продуктите и предоставяните услуги.

Разработването на специални Системи за качество им позволява да наблюдават и подобряват режима им на работа, да повишават своята ефективност и да запазват качественото си предимство на един постоянно променящ се и конкурентен пазар.

Въвеждането на Системи за управление на качеството и сертифицирането на дейностите на едно дружество според тях повишава производителността им спрямо техните оперативни разходи, предлага им гъвкавост и бърза приспособимост към изискванията на пазара, насърчава разрешаването на процедурни проблеми, подобрява уменията на персонала и допринася за активното включване на персонала в планирането и изпълнението на корпоративни цели.

Ние разглеждаме способността на HELLAGROLIP да произвежда и предлага продукти с високо качество и безспорни качества на своите сътрудници като ценност, по която не се водят преговори, и тя представлява твърд ангажимент за постоянно подобрение, така че по най-добър начин да отговорим на големите очаквания на нашите клиенти.

Ние постигаме тази цел, като възприемаме практики, които свързват всички взаимодействия на последващите етапи на производството и маркетинга и поставяме всички важни операции на дружеството в единна система за контрол, като тези операции са:

 • ● продуктов дизайн, чиято цел е да удовлетвори клиентите
 • ● производствения процес за един добре изработен продукт
 • ● маркетинг, за да бъде информиран клиентът за техническите и качествените предимства и използването на продукта
 • ● продажби, за да бъде пуснат продуктът на пазара
 • ● веригата за доставки – за непрекъснатото снабдяване на пазара
 • ● най-доброто обслужване на клиентите след като те са закупили продукта

Чрез Системата за управление на качеството, всички участници и ресурси, използвани по време на производството и маркетинга, се оценяват на база на качеството на продуктите и предоставените услуги и те се подобряват, за да бъдат удовлетворени нуждите на клиентите във възможно най-голяма степен.

Същевременно, ние вземаме мерки нашият персонал да бъде системно обучаван и подпомагаме всеки служител, така че да развие своите умения и креативност. Ние насърчаваме подобряването, пълноценното участие и доброто използване на служителите, и се стремим да култивираме във всеки отдел на компанията подход, при който в центъра стои клиентът.

Като задава високи стандарти и е трайно ориентирана към постигането на качество, HELLAGROLIP се фокусира върху хората и техните нужди, интегрира желаните качествени характеристики в продукта и има конкурентно предимство от устойчиво и дългосрочно развитие, в полза на своите партньори и обществото като цяло.

Свържете се е нас!

Нашето качество

Качеството е най-важният стимулиращ фактор за развитието на всяко производствено и търговско дружество, извършващо дейност в рамките на съвременната финансова и социална среда. То допринася за по-ефективна работа, подобрява качеството на продуктите и предоставяните услуги и насочва дружеството да обхваща изцяло нуждите на своите сътрудници и да посреща големите очаквания на своите клиенти.

Чрез постоянните им усилия за по-добро качество, дружествата научават нуждите на своите клиенти, опитват се разберат и да посрещнат въпросните нужди, задават изпълнението им като приоритет и ги превръщат в неразделна част от социалната среда, в която се развиват.

В хода на развитието на един продукт от замислянето и проектирането му до набавянето и използването му от крайния потребител, всички оперативни дейности на дружеството, което произвежда и пазарите, на които присъства, имат решаващо влияние върху неговото качество и стойност за клиента.

За новите бизнеси, които се опитват да интегрират изследователска дейност и иновации и да удовлетворят нуждите на своите клиенти, е от съществено значение да наблюдават, измерват, анализират и винаги да подобряват всеки фактор, който може да окаже влияние върху качеството на продуктите и предоставяните услуги.

Разработването на специални Системи за качество им позволява да наблюдават и подобряват режима им на работа, да повишават своята ефективност и да запазват качественото си предимство на един постоянно променящ се и конкурентен пазар.

Въвеждането на Системи за управление на качеството и сертифицирането на дейностите на едно дружество според тях повишава производителността им спрямо техните оперативни разходи, предлага им гъвкавост и бърза приспособимост към изискванията на пазара, насърчава разрешаването на процедурни проблеми, подобрява уменията на персонала и допринася за активното включване на персонала в планирането и изпълнението на корпоративни цели.

Ние разглеждаме способността на HELLAGROLIP да произвежда и предлага продукти с високо качество и безспорни качества на своите сътрудници като ценност, по която не се водят преговори, и тя представлява твърд ангажимент за постоянно подобрение, така че по най-добър начин да отговорим на големите очаквания на нашите клиенти.

Ние постигаме тази цел, като възприемаме практики, които свързват всички взаимодействия на последващите етапи на производството и маркетинга и поставяме всички важни операции на дружеството в единна система за контрол, като тези операции са:

 • ● продуктов дизайн, чиято цел е да удовлетвори клиентите
 • ● производствения процес за един добре изработен продукт
 • ● маркетинг, за да бъде информиран клиентът за техническите и качествените предимства и използването на продукта
 • ● продажби, за да бъде пуснат продуктът на пазара
 • ● веригата за доставки – за непрекъснатото снабдяване на пазара
 • ● най-доброто обслужване на клиентите след като те са закупили продукта

Чрез Системата за управление на качеството, всички участници и ресурси, използвани по време на производството и маркетинга, се оценяват на база на качеството на продуктите и предоставените услуги и те се подобряват, за да бъдат удовлетворени нуждите на клиентите във възможно най-голяма степен.

Същевременно, ние вземаме мерки нашият персонал да бъде системно обучаван и подпомагаме всеки служител, така че да развие своите умения и креативност. Ние насърчаваме подобряването, пълноценното участие и доброто използване на служителите, и се стремим да култивираме във всеки отдел на компанията подход, при който в центъра стои клиентът.

Като задава високи стандарти и е трайно ориентирана към постигането на качество, HELLAGROLIP се фокусира върху хората и техните нужди, интегрира желаните качествени характеристики в продукта и има конкурентно предимство от устойчиво и дългосрочно развитие, в полза на своите партньори и обществото като цяло.