Λίπασμα...

η Τροφή της Τροφής μας

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
__

Η παρουσία μας στην αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας,της βαθιάς γνώσης και της μακρόχρονης εμπειρίας στη θρέψη των καλλιεργειών.

Κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, ως η μοναδική παραγωγός και εμπορική εταιρεία λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Η ποιότητα των λιπασμάτων μας κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο και το όνομα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Η ποιότητά μας

Αξιολογούμε την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας για να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας.

Ενεργειακή πολιτική

Συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής που θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας για το περιβάλλον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
__

Αξιοποιούμε την έρευνα και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά καινοτόμων

προϊόντων θρέψης, που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
__

Η αειφόρος ανάπτυξη και η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο χαρακτηρίζουν το σύνολο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες απέναντι στους συνεργάτες μας.

ΘΡΕΨΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
__

Αναπτύσσουμε καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές και παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και συμβάλλουν στη αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
__

Λίπασμα...

η Τροφή της Τροφής μας

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Η παρουσία μας στην αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας,της βαθιάς γνώσης και της μακρόχρονης εμπειρίας στη θρέψη των καλλιεργειών.

Κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, ως η μοναδική παραγωγός και εμπορική εταιρεία λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Η ποιότητα των λιπασμάτων μας κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο και το όνομα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Η ποιότητά μας

Αξιολογούμε την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας για να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας.

Energy
policy

Συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής που θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας για το περιβάλλον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιοποιούμε την έρευνα και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά καινοτόμων προϊόντων θρέψης, που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η αειφόρος ανάπτυξη και η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο χαρακτηρίζουν το σύνολο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες απέναντι στους συνεργάτες μας.

ΘΡΕΨΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Αναπτύσσουμε καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές και παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και συμβάλλουν στη αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ