Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Земята, водата, въздуха и всяка форма на живот на планетата са в постоянно взаимодействие, съставлявайки „естествената среда”, в което се развива човешката дейност.

Интензивното използване на природните ресурси и ускоряването на икономическата дейност, за да покрива нуждите на постоянно нарастващо население, оказват значителен натиск върху всяка отделна екосистема и имат тенденцията да нарушават баланса на околната среда като цяло.

Влошаването на почвата – и като качество и като количество, разрастването на насажденията по начин, който уврежда горите и дъждовните гори, интензивното използване на вода за напояване, замърсяването на подпочвените води и глобалното затопляне съставляват комплексен проблем, който съвременното земеделие е призвано да разреши.

Днес, повече от всякога, е забележима необходимостта да бъде развита устойчива стратегия, стратегия, която би осигурила самодостатъчността на природните ресурси, би гарантирала продължаването на земеделската дейност от следващите поколения и би имала за цел да уреди както сигурността на прехраната, така и защитата на околната среда.

Надлежните познания за подхранването и рационалното торене на културите са основополагащи, за да се получи фокусирано, високоефективно земеделие, което би отговаряло на съвременните изисквания за самостоятелно задоволяване на хранителните потребности и производство на качествени продукти.

Доколкото става дума за промишлеността, производството на торове, които са безопасни за околната среда, с нисък въглероден отпечатък и намалени загуби, допринася за защитата на климата и водните ресурси и е част от решението в усилията в посока устойчиво развитие на земеделското производство и стабилността на околната среда.

Цялото планиране и всички дейности на Hellagrolip се реализират на базата на устойчиво развитие на земеделието и опазване на околната среда. Ние признаваме и приемаме нашата отговорност към обществото и следващите поколения, като подкрепяме действия, допринасящи за защитата на природните ресурси и различните екосистеми. Ние полагаме значителни усилия и влагаме значителни ресурси за изследване и разработване на иновативни продукти, които защитават околната среда и подобряват качеството на живот на хората.

Свържете се е нас!

Устойчиво развитие

Земята, водата, въздуха и всяка форма на живот на планетата са в постоянно взаимодействие, съставлявайки „естествената среда”, в което се развива човешката дейност.

Интензивното използване на природните ресурси и ускоряването на икономическата дейност, за да покрива нуждите на постоянно нарастващо население, оказват значителен натиск върху всяка отделна екосистема и имат тенденцията да нарушават баланса на околната среда като цяло.

Влошаването на почвата – и като качество и като количество, разрастването на насажденията по начин, който уврежда горите и дъждовните гори, интензивното използване на вода за напояване, замърсяването на подпочвените води и глобалното затопляне съставляват комплексен проблем, който съвременното земеделие е призвано да разреши.

Днес, повече от всякога, е забележима необходимостта да бъде развита устойчива стратегия, стратегия, която би осигурила самодостатъчността на природните ресурси, би гарантирала продължаването на земеделската дейност от следващите поколения и би имала за цел да уреди както сигурността на прехраната, така и защитата на околната среда.

Надлежните познания за подхранването и рационалното торене на културите са основополагащи, за да се получи фокусирано, високоефективно земеделие, което би отговаряло на съвременните изисквания за самостоятелно задоволяване на хранителните потребности и производство на качествени продукти.

Доколкото става дума за промишлеността, производството на торове, които са безопасни за околната среда, с нисък въглероден отпечатък и намалени загуби, допринася за защитата на климата и водните ресурси и е част от решението в усилията в посока устойчиво развитие на земеделското производство и стабилността на околната среда.

Цялото планиране и всички дейности на Hellagrolip се реализират на базата на устойчиво развитие на земеделието и опазване на околната среда. Ние признаваме и приемаме нашата отговорност към обществото и следващите поколения, като подкрепяме действия, допринасящи за защитата на природните ресурси и различните екосистеми. Ние полагаме значителни усилия и влагаме значителни ресурси за изследване и разработване на иновативни продукти, които защитават околната среда и подобряват качеството на живот на хората.