Αειφόρος ανάπτυξη

Αειφόρος ανάπτυξη

Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνθέτοντας το «φυσικό περιβάλλον» μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων και η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, ασκεί σημαντική πίεση σε κάθε οικοσύστημα ξεχωριστά και τείνει να διαταράξει την ισορροπία του περιβάλλοντος συνολικά.

Στην γεωργία, η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του εδάφους, η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος πεδινών και τροπικών δασών, η υπερκατανάλωση του νερού για άρδευση, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και η υπερθέρμανση του πλανήτη, συνθέτουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προβάλει ως αναγκαιότητα η ανάπτυξη μιας αειφόρου στρατηγικής, που θα διασφαλίζει την αυτάρκεια των φυσικών πόρων, θα εγγυάται την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας για τις επόμενες γενιές και ταυτόχρονα θα στοχεύει στη από κοινού αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η καλή γνώση της θρέψης και η ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών αποτελούν θεμέλιο για την επίτευξη μιας στοχευμένης και υψηλών αποδόσεων γεωργίας, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για διατροφική επάρκεια και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, η παραγωγή λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και μειωμένες απώλειες, συμβάλει στην προστασία του κλίματος και των υδάτινων πόρων και αποτελεί μέρος της λύσης στην προσπάθεια για βιώσιμη εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής, αειφόρο ανάπτυξη και περιβαλλοντική σταθερότητα.

Όλος ο σχεδιασμός και οι δραστηριότητες της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υλοποιούνται με βάση την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και τις επόμενες γενιές, υποστηρίζοντας ενέργειες και δράσεις που συμβάλλουν στη προστασία των φυσικών πόρων και των διαφορετικών οικοσυστημάτων. Καταβάλλουμε προσπάθειες και διαθέτουμε σημαντικούς πόρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων .

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αειφόρος ανάπτυξη

Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνθέτοντας το «φυσικό περιβάλλον» μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων και η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, ασκεί σημαντική πίεση σε κάθε οικοσύστημα ξεχωριστά και τείνει να διαταράξει την ισορροπία του περιβάλλοντος συνολικά.

Στην γεωργία, η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του εδάφους, η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος πεδινών και τροπικών δασών, η υπερκατανάλωση του νερού για άρδευση, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και η υπερθέρμανση του πλανήτη, συνθέτουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προβάλει ως αναγκαιότητα η ανάπτυξη μιας αειφόρου στρατηγικής, που θα διασφαλίζει την αυτάρκεια των φυσικών πόρων, θα εγγυάται την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας για τις επόμενες γενιές και ταυτόχρονα θα στοχεύει στη από κοινού αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η καλή γνώση της θρέψης και η ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών αποτελούν θεμέλιο για την επίτευξη μιας στοχευμένης και υψηλών αποδόσεων γεωργίας, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για διατροφική επάρκεια και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, η παραγωγή λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και μειωμένες απώλειες, συμβάλει στην προστασία του κλίματος και των υδάτινων πόρων και αποτελεί μέρος της λύσης στην προσπάθεια για βιώσιμη εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής, αειφόρο ανάπτυξη και περιβαλλοντική σταθερότητα.

Όλος ο σχεδιασμός και οι δραστηριότητες της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υλοποιούνται με βάση την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και τις επόμενες γενιές, υποστηρίζοντας ενέργειες και δράσεις που συμβάλλουν στη προστασία των φυσικών πόρων και των διαφορετικών οικοσυστημάτων. Καταβάλλουμε προσπάθειες και διαθέτουμε σημαντικούς πόρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων .