Θρέψη - Λίπανση
Μηλιάς

Θρέψη - Λίπανση Μηλιάς

Φυλλάδιο Μηλιάς

Η μηλιά ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών, προσαρμόζεται όμως καλύτερα στα βαθιά γόνιμα αμμοπηλώδη εδάφη που στραγγίζουν καλά και είναι επαρκώς εφοδιασμένα με ασβέστιο. Οι ρίζες της είναι ευαίσθητες στην περίσσεια νερού και τα δέντρα υποφέρουν σε βαριά εδάφη που νεροκρατούν. Ως προς την οξύτητα προτιμά τα ελαφρώς όξινα προς ουδέτερα εδάφη (ρΗ 6-6,8).

Η μηλιά είναι δένδρο υγρών και ψυχρών κλιμάτων. Ευδοκιμεί σε περιοχές με ετήσιο ύψος βροχόπτωσης πάνω από 500mm και έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε ψύχος από όλα τα φυλλόβολα καρποφόρα δένδρα. Απαιτεί 800-1500 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω από 7⁰C) για τη διακοπή του ληθάργου των ανθοφόρων οφθαλμών. Το κλίμα, όπως και το έδαφος παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση και στην ποιότητα της καλλιέργειας. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις επιτυγχάνονται στις πεδινές περιοχές και η καλύτερη ποιότητα καρπών στις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές με ψυχρό χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι (20-22⁰C).

Εδαφική υγρασία

Είναι καλλιέργεια με αυξημένες υδατικές απαιτήσεις. Τα στάδια με τις υψηλότερες απαιτήσεις σε νερό, όπου η άρδευση δείχνει τα θετικά της αποτελέσματα, είναι το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης της βλάστησης (Απρίλιος-Ιούνιος) καθώς και το στάδιο της αύξησης του μεγέθους των καρπών (Ιούλιος-Αύγουστος). Περισσότερο από το μισό της συνολικής ποσότητας νερού, που καταναλώνεται για την άρδευση του οπωρώνα, θα πρέπει να δίνεται κατά τους θερινούς μήνες για την ανάπτυξη των καρπών και την ψύξη του μηλεώνα.

 

Η λίπανση έχει ως στόχο να καλύψει τις λιπαντικές μονάδες που απομακρύνονται κατά την συγκομιδή και το κλάδεμα του φυτού αλλά και να υποστηρίξει τις ανάγκες της καλλιέργειας για βλαστική ανάπτυξη, ανθοφορία και καρπόδεση. Οι ετήσιες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία εξαρτώνται από την ηλικία των δέντρων, το είδος της ποικιλίας, την πρωιμότητα, την επιδιωκόμενη παραγωγή και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες σε kg/στρ.
Άζωτο
(N)
Ο Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Ασβέστιο
(CaO)
Μαγνήσιο
(MgO)
14 - 20 8 - 12 18 - 25 16 - 22 3 - 6

Χειμερινός λήθαργος έως την έναρξη της έκπτυξης των οφθαλμών ( Δεκ. – Μάρ.)

Χειμερινός λήθαργος

Κατά τους χειμερινούς μήνες η μηλιά, όπως όλα τα φυλλοβόλα δέντρα, βρίσκεται σε λήθαργο. Αυτή την περίοδο οι ανθοφόροι οφθαλμοί συσσωρεύουν τις ώρες ψύχους που απαιτούνται και ολοκληρώνουν την εξέλιξή τους. Το δέντρο δεν παρουσιάζει θρεπτικές απαιτήσεις και οι ρίζες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την περίοδο δεν απορροφούν νερό και θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος έως τον Μάρτιο που θα ξεκινήσει η έκπτυξη των οφθαλμών.

Στάδιο από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθιση (Μάρ. – Απρ.)

Στάδιο από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθιση

Με την αύξηση των θερμοκρασιών οι οφθαλμοί ανοίγουν και εκπτύσσονται τα πρώτα φύλλα στην βάση των καρποφόρων οργάνων, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά τα πρώτα άνθη. Παράλληλα ενεργοποιείται το ριζικό σύστημα του δέντρου και ξεκινά η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.

Αυτή την περίοδο ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από την ρίζα και η φωτοσυνθετική ικανότητα των ανώριμων φύλλων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις της άνθισης και της καρπόδεσης. Τα δέντρα προκειμένου να θρέψουν τους οφθαλμούς, τα άνθη και τους νεοσχηματιζόμενους καρπούς, κινητοποιούν τις ουσίες που είχαν αποθηκεύσει από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο στην ρίζα, τον κορμό, και τους βραχίονες.

Σε αυτή την φάση της ανάπτυξης, τα θρεπτικά στοιχεία με καθοριστικό ρόλο είναι:

Το Άζωτο (Ν) συμβάλλει στο ξύπνημα του δέντρου, τροφοδοτεί με πρωτεΐνες τους οφθαλμούς και τα άνθη και προάγει την γονιμοποίηση και την καρπόδεση.

Ο Φώσφορος (Ρ) συμβάλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και στην ανανέωση των ριζικών τριχιδίων και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την άνθιση και τα δομικά στοιχεία για τις κυτταροδιαιρέσεις στους νεαρούς καρπούς.

Το Κάλιο (Κ) συμμετέχει σε όλες τις μεταβολικές αντιδράσεις και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία των δέντρων και μέσω αυτής την ανακατανομή των αποθηκευμένων ουσιών στα αναπτυσσόμενα όργανα.

Από τα ιχνοστοιχεία το Βόριο (Β) αυξάνει την βλαστικότητα της γύρης και επιδρά άμεσα στην καρπόδεση των δέντρων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο Ψευδάργυρος (Ζn) και o Σίδηρος (Fe) στην κάλυψη των αναγκών της αναπτυσσόμενης βλάστησης.

Στάδιο από την άνθιση έως την ολοκλήρωση της βλάστησης ( Απρ. – Ιούν.)

Στάδιο από την άνθιση έως την ολοκλήρωση της βλάστησης

Την άνθιση ακολουθεί η καρπόδεση και η ανάπτυξη του καρπού, που αρχικά είναι αποτέλεσμα κυτταροδιαιρέσεων και στην συνέχεια επιμήκυνσης των κυττάρων. Ταυτόχρονα το δέντρο δημιουργεί την ετήσια βλάστηση έως τον Ιούνιο. Την περίοδο του Ιουνίου τείνει να ολοκληρωθεί το βλαστικό κύμα και ξεκινά η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών, που θα ανθίσουν την επόμενη άνοιξη.

Σε αυτό το στάδιο τα δέντρα εκδηλώνουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις τους σε θρεπτικά στοιχεία και νερό. Οι ανάγκες σε Άζωτο (N) είναι οι μεγαλύτερες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εποχή του ετήσιου κύκλου. Η παροχή του όμως, πρέπει να είναι λελογισμένη για να αποφευχθεί η δημιουργία έντονης βλάστησης που ανταγωνίζεται την καρποφορία της τρέχουσας χρονιάς και υπονομεύει την δημιουργία ανθοφόρων οφθαλμών για την επόμενη χρονιά.

O Φώσφορος (Ρ), το Βόριο (B) και το Ασβέστιο (Ca) είναι απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες για να καλύψουν την ανάπτυξη των καρπών και την αυξημένη δραστηριότητα της βλάστησης, ενώ οι απαιτήσεις σε Κάλιο (Κ) είναι υψηλές και αυξάνονται προοδευτικά όσο μεγαλώνουν οι καρποί.

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξη των καρπών έως και την ωρίμανση (Ιούλ. – Σεπ.)

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξης των καρπών έως και την ωρίμανση

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού οι καρποί αυξάνουν το μέγεθος και το βάρος τους, ενώ ταυτόχρονα οι βλαστοί σταματούν την κατά μήκος αύξηση και ξεκινούν να συσσωρεύουν ξηρά ουσία και να ξυλοποιούνται.

Είναι η περίοδος που μειώνονται οι απαιτήσεις των δέντρων σε Άζωτο (επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και στην συντηρησιμότητα του καρπού) και αυξάνονται οι απαιτήσεις τους σε Κάλιο, καθώς μεταναστεύει από τα φύλλα στους καρπούς και παράλληλα συμμετέχει στην σύνθεση αποθησαυριστικών ουσιών για το επόμενο έτος.

Η περιορισμένη χορήγηση του Άζωτο σε συνδυασμό με σημαντική ποσότητα Κάλιοαυξάνουν το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα των καρπών και πρέπει να είναι πάγια καλλιεργητική τακτική σε αυτό το στάδιο. Ο Φώσφορος παρουσιάζει υψηλή απορρόφηση τον Αύγουστο και αυξάνει το βάρος και την συνεκτικότητα των καρπών ενώ εφαρμογές με Ασβέστιο συμβάλουν στην συντηρησιμότητά τους μετά την συγκομιδή.

Στάδιο μετά την συγκομιδή (Οκτ.-Νοε.)

Στάδιο μετά την συγκομιδή

Είναι η περίοδος κατά την οποία πολλές θρεπτικές ουσίες, υπό μορφή υδατανθράκων και αμινοξέων, μεταναστεύουν από τα φύλλα προς στον κορμό και τις ρίζες των δέντρων. Οι ουσίες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για την έναρξη και την φυσιολογική εξέλιξη της βλάστησης και της ανθοφορίας, την επόμενη άνοιξης.

Η χορήγηση Αζώτου στα δέντρα, κυρίως με διαφυλλική εφαρμογή, αυξάνει τις αποθησαυριστικές ουσίες και συμβάλει στην εύρωστη ανάπτυξη και την καλή καρποφορία της επόμενης χρονιάς.

Η βασική λίπανση γίνεται προ το τέλος του χειμώνα, πριν την ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος, προκειμένου τα δυσκίνητα θρεπτικά στοιχεία (Ρ,Κ) να εκτίθενται στις χειμερινές βροχές και να ενσωματωθούν στο έδαφος. Στόχος της είναι η έγκαιρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που παρουσιάζουν τα δέντρα μετά την άνθιση αλλά και μεταγενέστερα, κατά την περίοδο της αύξησης των βλαστών και των καρπών.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου Αζώτου (Ν)
 • ● τα 2/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου Καλίου (Κ)
 • ● τα 3/4 ή όλη η ποσότητα του Φωσφόρου (Ρ)

Επειδή αυτή την περίοδο η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα δεν έχει ξεκινήσει ή είναι πολύ μικρή, το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε Αμμωνιακή ή Σταθεροποιημένη μορφή, ώστε να αποφεύγονται οι εκπλήσσεις και να είναι διαθέσιμο στα δέντρα κατά την περίοδο της ανάπτυξης των καρπών.

Ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, συνιστάται η χρήση σύνθετων σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρμογή της βασικής λίπανσης και προστατεύουν το Άζωτο από τις εκπλήσσεις ή η εφαρμογή πολυθρεπτικών λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert), που αποτρέπουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και τα διατηρούν ενεργά και αφομοιώσιμα από τα δέντρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της βλάστησης, της ανθοφορίας και της ανάπτυξης των καρπών.

Λίπανση Μηλιάς
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/δέντρο)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Βασική λίπανση

(Ιαν. – Φεβ.)

1 – 3 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Επιφανειακή λίπανση Άνοιξη ( Απρ.-Μάι.)

Το υπόλοιπο 1/3 – 1/2 του απαιτούμενου Αζώτου (Ν) χορηγείται κατά την έναρξη της άνθισης (τον Απρίλιο σε μέτριας ζωηρότητας δέντρα ) ή με την ολοκλήρωση της καρπόδεσης ( τον Μάιο σε ζωηρά δέντρα ), για να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των καρπών και της δημιουργίας της ετήσιας βλάστησης.

Για να αποφευχθεί η υπερβολική βλάστηση που ανταγωνίζεται την καρποφορία, στις πρώιμες εφαρμογές (Απρ.), προτιμάτε η Αμμωνιακή και η σταθεροποιημένη μορφή Αζώτου (Ωmega 26N - NutrActive) που παρέχουν ισορροπημένα το Άζωτο στα δέντρα και καλύπτουν τις ανάγκες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις όψιμες εφαρμογές (Μαι. ) και ειδικά στα όξινα εδάφη, προτιμώνται ασβεστούχα λιπάσματα ( SulfoCan - Nitrocan )

Επιφανειακή λίπανση Καλοκαίρι (Ιούλ.)

Το υπολειπόμενο 1/3 του Καλίου χορηγείτε κατά την φάση της ταχείας ανάπτυξης των καρπών, προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους και ταυτόχρονα να προαχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ( χρώμα, σάκχαρα ).

Xορηγείται μια μικρή ποσότητα Άζωτο (20%) μαζί με το Κάλιο, που συμβάλει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών και στην δημιουργία αποθησαυριστικών ουσιών για την επόμενη χρονιά, καθώς και μια ποσότητα Ο Φώσφορος (20%) που αυξάνει το βάρος και την συνεκτικότητα των καρπών και ταυτόχρονα πρωιμίζει την ωρίμανσή τους.

Συνιστάται η χρήση ειδικών σύνθετων λιπασμάτων αζωτοκαλιούχων (Complefert), που προσφέρουν αρμονική θρέψη των δέντρων στην φάση της καρποφορίας και προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

 
Λίπανση Μηλιάς
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/δέντρο)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Επιφανειακή λίπανση

(Μάιος-Ιούνιος)

1 – 2 kg

Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE

Καλοκαιρινή λίπανση

(Ιούλιος)

1 – 2 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.
Complefert Complefert Complefert

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Complefert Complefert Complefert

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της μηλιάς, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Βελτίωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης από την τροφοδοσία των δέντρων και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες
 • ● Δυνατότητα εφάπαξ εφαρμογής της βασικής λίπανσης στο μέσω του χειμώνα, εξασφαλίζοντας επάρκεια βροχοπτώσεων για την μετακίνηση του Ρ και του Κ μέσα στο έδαφος χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του Αζώτου από εκπλήσσεις
 • ● Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους, λόγω μειωμένου αριθμού εφαρμογών και ποσότητας λιπάσματος

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για τα δέντρα.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα δέντρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα δέντρα σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των δέντρων.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν,Ρ,Κ) δευτερεύοντα (S,Mg) και ιχνοστοιχεία (Β,Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη της μηλιάς με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της μηλιάς
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη και κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των Ιχνοστοιχείων
 • ● Ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας

Η μηλιά ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών, προσαρμόζεται όμως καλύτερα στα βαθιά γόνιμα αμμοπηλώδη εδάφη που στραγγίζουν καλά και είναι επαρκώς εφοδιασμένα με ασβέστιο. Οι ρίζες της είναι ευαίσθητες στην περίσσεια νερού και τα δέντρα υποφέρουν σε βαριά εδάφη που νεροκρατούν. Ως προς την οξύτητα προτιμά τα ελαφρώς όξινα προς ουδέτερα εδάφη (ρΗ 6-6,8).

Η μηλιά είναι δένδρο υγρών και ψυχρών κλιμάτων. Ευδοκιμεί σε περιοχές με ετήσιο ύψος βροχόπτωσης πάνω από 500mm και έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε ψύχος από όλα τα φυλλόβολα καρποφόρα δένδρα. Απαιτεί 800-1500 ώρες χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω από 7⁰C) για τη διακοπή του ληθάργου των ανθοφόρων οφθαλμών. Το κλίμα, όπως και το έδαφος παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση και στην ποιότητα της καλλιέργειας. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις επιτυγχάνονται στις πεδινές περιοχές και η καλύτερη ποιότητα καρπών στις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές με ψυχρό χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι (20-22⁰C).

Εδαφική υγρασία

Είναι καλλιέργεια με αυξημένες υδατικές απαιτήσεις. Τα στάδια με τις υψηλότερες απαιτήσεις σε νερό, όπου η άρδευση δείχνει τα θετικά της αποτελέσματα, είναι το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης της βλάστησης (Απρίλιος-Ιούνιος) καθώς και το στάδιο της αύξησης του μεγέθους των καρπών (Ιούλιος-Αύγουστος). Περισσότερο από το μισό της συνολικής ποσότητας νερού, που καταναλώνεται για την άρδευση του οπωρώνα, θα πρέπει να δίνεται κατά τους θερινούς μήνες για την ανάπτυξη των καρπών και την ψύξη του μηλεώνα.

 

Η λίπανση έχει ως στόχο να καλύψει τις λιπαντικές μονάδες που απομακρύνονται κατά την συγκομιδή και το κλάδεμα του φυτού αλλά και να υποστηρίξει τις ανάγκες της καλλιέργειας για βλαστική ανάπτυξη, ανθοφορία και καρπόδεση. Οι ετήσιες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία εξαρτώνται από την ηλικία των δέντρων, το είδος της ποικιλίας, την πρωιμότητα, την επιδιωκόμενη παραγωγή και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες σε kg/στρ.
Άζωτο
(N)
Ο Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Ασβέστιο
(CaO)
Μαγνήσιο
(MgO)
14 - 20 8 - 12 18 - 25 16 - 22 3 - 6

Χειμερινός λήθαργος έως την έναρξη της έκπτυξης των οφθαλμών ( Δεκ. – Μάρ.)

Χειμερινός λήθαργος

Κατά τους χειμερινούς μήνες η μηλιά, όπως όλα τα φυλλοβόλα δέντρα, βρίσκεται σε λήθαργο. Αυτή την περίοδο οι ανθοφόροι οφθαλμοί συσσωρεύουν τις ώρες ψύχους που απαιτούνται και ολοκληρώνουν την εξέλιξή τους. Το δέντρο δεν παρουσιάζει θρεπτικές απαιτήσεις και οι ρίζες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την περίοδο δεν απορροφούν νερό και θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος έως τον Μάρτιο που θα ξεκινήσει η έκπτυξη των οφθαλμών.

Στάδιο από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθιση (Μάρ. – Απρ.)

Στάδιο από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθιση

Με την αύξηση των θερμοκρασιών οι οφθαλμοί ανοίγουν και εκπτύσσονται τα πρώτα φύλλα στην βάση των καρποφόρων οργάνων, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά τα πρώτα άνθη. Παράλληλα ενεργοποιείται το ριζικό σύστημα του δέντρου και ξεκινά η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.

Αυτή την περίοδο ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων από την ρίζα και η φωτοσυνθετική ικανότητα των ανώριμων φύλλων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες θρεπτικές απαιτήσεις της άνθισης και της καρπόδεσης. Τα δέντρα προκειμένου να θρέψουν τους οφθαλμούς, τα άνθη και τους νεοσχηματιζόμενους καρπούς, κινητοποιούν τις ουσίες που είχαν αποθηκεύσει από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο στην ρίζα, τον κορμό, και τους βραχίονες.

Σε αυτή την φάση της ανάπτυξης, τα θρεπτικά στοιχεία με καθοριστικό ρόλο είναι:

Το Άζωτο (Ν) συμβάλλει στο ξύπνημα του δέντρου, τροφοδοτεί με πρωτεΐνες τους οφθαλμούς και τα άνθη και προάγει την γονιμοποίηση και την καρπόδεση.

Ο Φώσφορος (Ρ) συμβάλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και στην ανανέωση των ριζικών τριχιδίων και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την άνθιση και τα δομικά στοιχεία για τις κυτταροδιαιρέσεις στους νεαρούς καρπούς.

Το Κάλιο (Κ) συμμετέχει σε όλες τις μεταβολικές αντιδράσεις και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία των δέντρων και μέσω αυτής την ανακατανομή των αποθηκευμένων ουσιών στα αναπτυσσόμενα όργανα.

Από τα ιχνοστοιχεία το Βόριο (Β) αυξάνει την βλαστικότητα της γύρης και επιδρά άμεσα στην καρπόδεση των δέντρων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο Ψευδάργυρος (Ζn) και o Σίδηρος (Fe) στην κάλυψη των αναγκών της αναπτυσσόμενης βλάστησης.

Στάδιο από την άνθιση έως την ολοκλήρωση της βλάστησης ( Απρ. – Ιούν.)

Στάδιο από την άνθιση έως την ολοκλήρωση της βλάστησης

Την άνθιση ακολουθεί η καρπόδεση και η ανάπτυξη του καρπού, που αρχικά είναι αποτέλεσμα κυτταροδιαιρέσεων και στην συνέχεια επιμήκυνσης των κυττάρων. Ταυτόχρονα το δέντρο δημιουργεί την ετήσια βλάστηση έως τον Ιούνιο. Την περίοδο του Ιουνίου τείνει να ολοκληρωθεί το βλαστικό κύμα και ξεκινά η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών, που θα ανθίσουν την επόμενη άνοιξη.

Σε αυτό το στάδιο τα δέντρα εκδηλώνουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις τους σε θρεπτικά στοιχεία και νερό. Οι ανάγκες σε Άζωτο (N) είναι οι μεγαλύτερες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εποχή του ετήσιου κύκλου. Η παροχή του όμως, πρέπει να είναι λελογισμένη για να αποφευχθεί η δημιουργία έντονης βλάστησης που ανταγωνίζεται την καρποφορία της τρέχουσας χρονιάς και υπονομεύει την δημιουργία ανθοφόρων οφθαλμών για την επόμενη χρονιά.

O Φώσφορος (Ρ), το Βόριο (B) και το Ασβέστιο (Ca) είναι απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες για να καλύψουν την ανάπτυξη των καρπών και την αυξημένη δραστηριότητα της βλάστησης, ενώ οι απαιτήσεις σε Κάλιο (Κ) είναι υψηλές και αυξάνονται προοδευτικά όσο μεγαλώνουν οι καρποί.

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξη των καρπών έως και την ωρίμανση (Ιούλ. – Σεπ.)

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξης των καρπών έως και την ωρίμανση

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού οι καρποί αυξάνουν το μέγεθος και το βάρος τους, ενώ ταυτόχρονα οι βλαστοί σταματούν την κατά μήκος αύξηση και ξεκινούν να συσσωρεύουν ξηρά ουσία και να ξυλοποιούνται.

Είναι η περίοδος που μειώνονται οι απαιτήσεις των δέντρων σε Άζωτο (επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και στην συντηρησιμότητα του καρπού) και αυξάνονται οι απαιτήσεις τους σε Κάλιο, καθώς μεταναστεύει από τα φύλλα στους καρπούς και παράλληλα συμμετέχει στην σύνθεση αποθησαυριστικών ουσιών για το επόμενο έτος.

Η περιορισμένη χορήγηση του Άζωτο σε συνδυασμό με σημαντική ποσότητα Κάλιοαυξάνουν το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα των καρπών και πρέπει να είναι πάγια καλλιεργητική τακτική σε αυτό το στάδιο. Ο Φώσφορος παρουσιάζει υψηλή απορρόφηση τον Αύγουστο και αυξάνει το βάρος και την συνεκτικότητα των καρπών ενώ εφαρμογές με Ασβέστιο συμβάλουν στην συντηρησιμότητά τους μετά την συγκομιδή.

Στάδιο μετά την συγκομιδή (Οκτ.-Νοε.)

Στάδιο μετά την συγκομιδή

Είναι η περίοδος κατά την οποία πολλές θρεπτικές ουσίες, υπό μορφή υδατανθράκων και αμινοξέων, μεταναστεύουν από τα φύλλα προς στον κορμό και τις ρίζες των δέντρων. Οι ουσίες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για την έναρξη και την φυσιολογική εξέλιξη της βλάστησης και της ανθοφορίας, την επόμενη άνοιξης.

Η χορήγηση Αζώτου στα δέντρα, κυρίως με διαφυλλική εφαρμογή, αυξάνει τις αποθησαυριστικές ουσίες και συμβάλει στην εύρωστη ανάπτυξη και την καλή καρποφορία της επόμενης χρονιάς.

Η βασική λίπανση γίνεται προ το τέλος του χειμώνα, πριν την ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος, προκειμένου τα δυσκίνητα θρεπτικά στοιχεία (Ρ,Κ) να εκτίθενται στις χειμερινές βροχές και να ενσωματωθούν στο έδαφος. Στόχος της είναι η έγκαιρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που παρουσιάζουν τα δέντρα μετά την άνθιση αλλά και μεταγενέστερα, κατά την περίοδο της αύξησης των βλαστών και των καρπών.

Χορηγούνται:

 • ● το 1/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου Αζώτου (Ν)
 • ● τα 2/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου Καλίου (Κ)
 • ● τα 3/4 ή όλη η ποσότητα του Φωσφόρου (Ρ)

Επειδή αυτή την περίοδο η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα δεν έχει ξεκινήσει ή είναι πολύ μικρή, το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε Αμμωνιακή ή Σταθεροποιημένη μορφή, ώστε να αποφεύγονται οι εκπλήσσεις και να είναι διαθέσιμο στα δέντρα κατά την περίοδο της ανάπτυξης των καρπών.

Ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, συνιστάται η χρήση σύνθετων σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρμογή της βασικής λίπανσης και προστατεύουν το Άζωτο από τις εκπλήσσεις ή η εφαρμογή πολυθρεπτικών λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert), που αποτρέπουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και τα διατηρούν ενεργά και αφομοιώσιμα από τα δέντρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της βλάστησης, της ανθοφορίας και της ανάπτυξης των καρπών.

Λίπανση Μηλιάς
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/δέντρο)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (+27)
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.

Βασική λίπανση

(Ιαν. – Φεβ.)

1 – 3 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Επιφανειακή λίπανση Άνοιξη ( Απρ.-Μάι.)

Το υπόλοιπο 1/3 – 1/2 του απαιτούμενου Αζώτου (Ν) χορηγείται κατά την έναρξη της άνθισης (τον Απρίλιο σε μέτριας ζωηρότητας δέντρα ) ή με την ολοκλήρωση της καρπόδεσης ( τον Μάιο σε ζωηρά δέντρα ), για να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των καρπών και της δημιουργίας της ετήσιας βλάστησης.

Για να αποφευχθεί η υπερβολική βλάστηση που ανταγωνίζεται την καρποφορία, στις πρώιμες εφαρμογές (Απρ.), προτιμάτε η Αμμωνιακή και η σταθεροποιημένη μορφή Αζώτου (Ωmega 26N - NutrActive) που παρέχουν ισορροπημένα το Άζωτο στα δέντρα και καλύπτουν τις ανάγκες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στις όψιμες εφαρμογές (Μαι. ) και ειδικά στα όξινα εδάφη, προτιμώνται ασβεστούχα λιπάσματα ( SulfoCan - Nitrocan )

Επιφανειακή λίπανση Καλοκαίρι (Ιούλ.)

Το υπολειπόμενο 1/3 του Καλίου χορηγείτε κατά την φάση της ταχείας ανάπτυξης των καρπών, προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους και ταυτόχρονα να προαχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ( χρώμα, σάκχαρα ).

Xορηγείται μια μικρή ποσότητα Άζωτο (20%) μαζί με το Κάλιο, που συμβάλει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών και στην δημιουργία αποθησαυριστικών ουσιών για την επόμενη χρονιά, καθώς και μια ποσότητα Ο Φώσφορος (20%) που αυξάνει το βάρος και την συνεκτικότητα των καρπών και ταυτόχρονα πρωιμίζει την ωρίμανσή τους.

Συνιστάται η χρήση ειδικών σύνθετων λιπασμάτων αζωτοκαλιούχων (Complefert), που προσφέρουν αρμονική θρέψη των δέντρων στην φάση της καρποφορίας και προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

 
Λίπανση Μηλιάς
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/δέντρο)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Επιφανειακή λίπανση

(Μάιος-Ιούνιος)

1 – 2 kg

Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE

Καλοκαιρινή λίπανση

(Ιούλιος)

1 – 2 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE
 • Organofert 12-12-12 (+35) +10%O.Y.
Complefert Complefert Complefert

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B
Complefert Complefert Complefert

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της μηλιάς, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Βελτίωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης από την τροφοδοσία των δέντρων και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες
 • ● Δυνατότητα εφάπαξ εφαρμογής της βασικής λίπανσης στο μέσω του χειμώνα, εξασφαλίζοντας επάρκεια βροχοπτώσεων για την μετακίνηση του Ρ και του Κ μέσα στο έδαφος χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του Αζώτου από εκπλήσσεις
 • ● Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους, λόγω μειωμένου αριθμού εφαρμογών και ποσότητας λιπάσματος

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για τα δέντρα.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα δέντρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα δέντρα σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των δέντρων.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν,Ρ,Κ) δευτερεύοντα (S,Mg) και ιχνοστοιχεία (Β,Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη της μηλιάς με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της μηλιάς
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη και κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των Ιχνοστοιχείων