+30 213 003 7600

info@hellagrolip.com

+30 213 003 7600

Θρέψη - Λίπανση Πατάτας

Η πατάτα ευδοκιμεί σε βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη, με καλή αποστράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό. Άριστα για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή θεωρούνται τα αμμοπηλώδη έως ιλυοπηλώδη εδάφη με άφθονη οργανική ουσία.

Τα φτωχά αμμώδη εδάφη που δεν συγκρατούν επαρκή υγρασία, είναι ιδανικά για πρώιμες ποικιλίες αλλά απαιτούν αυξημένη λιπαντική αγωγή και άρδευση.

Ως προ την οξύτητα, η καλλιέργεια αναπτύσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε εύρος ph από 4,5 – 7,5 με ιδανικό εύρος μεταξύ 5,5-6.

Χαρακτηριστικό της πατάτας, σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, είναι η μεγάλη παραγωγή φυτικής μάζας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητη η επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων σε όλο τον βιολογικό κύκλο της καλλιέργειας. Οι θρεπτικές απαιτήσεις της πατάτας είναι υψηλές προκειμένου να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των ριζών και του βλαστού, τον σχηματισμό και την αύξηση των κονδύλων.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες για την παραγωγή 5 τόνων πατάτας (kg/στρ.)
Τύπος Άζωτο
(N)
Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Μαγνήσιο
(MgO)
Θείο
(S)
Υπόγειο τμήμα 7 3,6 11 2,5 1,5
Υπέργειο τμήμα 18 8,4 26 4,5 2,5
Σύνολο 25 12 37 7 4

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Αμέσως μετά το φύτρωμα, το φυτό στο υπέργειο τμήμα αναπτύσσει τους βλαστούς και τα φύλλα, ενώ μέσα στο έδαφος την ρίζα και τους στόλωνες, πάνω στους οποίους θα δημιουργηθούν οι κόνδυλοι.

Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί πλούσιο και ισχυρό ριζικό σύστημα, που θα τροφοδοτεί το φυτό με θρεπτικά στοιχεία και νερό και θα ανταποκριθεί στις υψηλέ απαιτήσεις των κονδύλων, σε μεταγενέστερα στάδια της καλλιέργειας.

Σε αυτή την φάση επιδιώκεται και η όσο το δυνατόν πρωιμότερη ανάπτυξη πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, ικανή να παράξει πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών, που θα μεταναστεύσουν στους στόλωνες και θα δημιουργήσουν τους κονδύλους.

Η θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας σε αυτό το στάδιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην έναρξη της κονδυλοπόιησης και στην τελική παραγωγή.

(N) – Το Άζωτο διεγείρει την γρήγορη βλάστηση, αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και ενισχύει τη φωτοσύνθετική τους δραστηριότητα. Η υπερβολική χορήγηση Αζώτου σε αυτό το στάδιο πρέπει να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί βλαστομανία, καθυστερεί την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και μειώνει την παραγωγή.

(P) – Ο Φώσφορος είναι το στοιχείο με τον σημαντικότερο ρόλο αυτή την περίοδο. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης. Ο καλός εφοδιασμός τη καλλιέργειας με Φώσφορο, επιταχύνει την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αυξάνει την παραγωγή.

(Κ) – Το Κάλιο προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία εντός του φυτού, προστατεύοντας την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοε καιρικές συνθήκες.

(Ca/Mg) – Το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των νεαρών αναπτυσσόμενων ιστών και βοηθά το φυτό να ξεπεράσει την περιβαλλοντική καταπόνηση. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση των φύλλων, συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων και προωθεί την μεταφορά τους προ τους στόλωνες, προκειμένου να σχηματιστούν οι κόνδυλοι.

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η διαδικασία της κονδυλοποίησης. Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης που παράγονται στα φύλλα μεταναστεύουν στους στόλωνες, οι οποίοι ξεκινούν να διογκώνονται στα άκρα του.

(Ν) – Το Άζωτο συντηρεί την έντονη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων, που απαιτείται για τον σχηματισμό των κονδύλων. Η προσθήκη Αζώτου κατά την διάρκεια της κονδυλοποίησης πρέπει να αποφεύγεται, γιατί την παρατείνει εις βάρος της παραγωγής και μειώνει τον αριθμό των στολώνων που θα εξελιχθούν σε κονδύλους.

(P) – Ο Φώσφορος επηρεάζει την κονδυλοποίηση περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Είναι το στοιχείο κλειδί που καθορίζει τον αριθμό των κονδύλων που θα σχηματιστούν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

(Κ), (Mg) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο βελτιώνουν τη φωτοσύνθεση των φύλλων αυξάνουν την παραγωγή των υδατανθράκων και συμμετέχουν στην μεταφορά τους προς του σχηματιζόμενους κονδύλους.

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες που παράγονται στα φύλλα, το νερό και πολλά ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο φυτό, καθώς και αυτά που προσλαμβάνονται από το έδαφος, μεταναστεύουν στους κονδύλους και προωθούν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους.

Η πατάτα, στο συγκεκριμένο στάδιο, παρουσιάζει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, από κάθε άλλο στάδιο της ανάπτυξή της.

(Ν) – Το Άζωτο συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των κονδύλων. Συμμετέχει στην παραγωγή των πρωτεϊνών, που αποθηκεύονται στους κονδύλους και ταυτόχρονα παρατείνει την ζωή των φύλλων, που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη των κονδύλων.

(P) – Ο Φώσφορος αυτή την περίοδο του γεμίσματος, επιδρά καθοριστικά στο τελικό μέγεθος των κονδύλων. Στο υπέργειο τμήμα συμμετέχει στην παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών, ενώ ποσότητες Φωσφόρου μεταναστεύουν από τα φύλλα στους κονδύλους.

(Κ) – Το Κάλιο κατά την αύξηση των κονδύλων, είναι το στοιχείο που η καλλιέργεια απορροφά με τον πιο γρήγορο ρυθμό και σε μεγαλύτερες ποσότητες από οπουδήποτε άλλο στοιχείο. Συ βάλλει στην παραγωγή των υδατανθράκων στο φύλλωμα και την μεταφορά του προς τους κονδύλους. Η επάρκειά του αυτή την περίοδο είναι καθοριστική για το ύψος και την ποιότητα της τελικής παραγωγής.

(Mg/Ca) – Το Μαγνήσιο και το Ασβέστιο έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των κονδύλων. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση και προωθεί την μεταφορά των υδατανθράκων προς τους κονδύλους. Το Ασβέστιο συμβάλλει στον καλό σχηματισμό των κονδύλων, τους προστατεύει από φυσιολογικά προβλήματα και προωθεί την καλή ανάπτυξη του φλοιού.

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Στο στάδιο αυτό, ο κόνδυλος έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του σε μέγεθος και συνεχίζει την αύξηση του βάρους του έως και το στάδιο της συγκομιδής, με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αμύλου.

Αυτή την περίοδο, η ποσότητα του Άζωτου (Ν) θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Υπερβολική παροχή Αζώτου σε αυτό το στάδιο αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών, οψιμίζει την παραγωγή και μειώνει την ποιότητα των κονδύλων. Αντίθετα, η επάρκεια του Καλίου (Κ) αυξάνει την συσσώρευση του αμύλου στον κόνδυλο, βελτιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και σε συνδυασμό με τον Φώσφορο (P) βελτιώνουν την ποιότητα και το πάχος της φλούδας και επιμηκύνουν την μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήματος και να δημιουργηθεί ικανοποιητική και πρώιμη βλάστηση , που θα προωθήσει την κονδυλοποίηση.

Είναι κρίσιμο, οι ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου που παρέχονται την βασική λίπανση να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2/3 των συνολικών απαιτήσεων, καθώς η καλλιέργεια για να δώσει υψηλές αποδόσεις, πρέπει να έχει από νωρίς στην διάθεσή της αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα η χρήση του Αζώτου στην βασική λίπανση δεν πρέπει να ξεπερνά το 30 – 40% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (Ν)
 • ● Τα 2/3 του Φωσφόρου (P) και του Καλίου (K)
 • ● Το 1/2 ή όλη η ποσότητα του Μαγνησίου (Mg)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, γιατί ο ρυθμός απορρόφησης της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια είναι αργός, το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3-) παρουσιάζει μεγάλες απώλειες και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται την πρόσληψη του Φωσφόρου.

Συνιστάται η χρήση σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που προστατεύουν το Αμμωνιακό Άζωτο και διασφαλίζουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή των σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert), τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των φυτών σε Ν, P, K, S, Mg, B, Zn, Fe.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Βασική λίπανση

100 – 160 kg

*Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Αμέσως μετά το φύτρωμα (1η εφαρμογή)

Επιδιώκεται η δημιουργία πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, που θα συμβάλλει στην καλή κονδυλοποίηση, και στο χόντρεμα του καρπού μεταγενέστερα.

Το Άζωτο, και το Ασβέστιο συνιστάται να εφαρμόζονται νωρίς, μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας, ενώ ο επιπρόσθετος Φώσφορος μεταγενέστερα, λίγο πριν την έναρξη της κονδυλοποίησης.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (Ν)
 • ● Το 1/3 του Φωσφόρου (P)
 • ● Το 1/2 του Μαγνησίου (Mg)
 • ● Το 1/2 του Ασβεστίου (Ca)

Συνιστάται η εφαρμογή σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive) ή σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert) που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ανάπτυξη μεταξύ του υπέργειου και του υπόγειου τμήματος των φυτών, και προωθούν την καλή κονδυλοποίηση. Ένα μέρος του Αζώτου και του Καλίου μπορεί να δοθεί μέσα από σύστημα άρδευσης, με την μορφή Νιτρικού Ασβεστίου ή Θειικού Καλίου, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Ασβέστιο και Κάλιο.

Στάδιο ολοκλήρωσης της κονδυλοποίησης (2η εφαρμογή)

Στόχος της δεύτερης επιφανειακής εφαρμογής, είναι να καλυφθούν οι υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει η καλλιέργεια για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται προς το τέλος του σταδίου της κονδυλοποίησης και να δίνεται έμφαση στο Άζωτο και το Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (N)
 • ● Το 1/3 του Καλίου (K)

Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτοκαλιούχων λιπασμάτων της σειράς Complefert, που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα και εφοδιάζουν την καλλιέργεια με πλήρως αφομοιώσιμες μορφές του Ν, P, K, S, Mg, Iχν. και διασφαλίζουν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon solub. 34,5-0-0


Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Αμέσως μετά το φύτρωμα

25 – 50 kg

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE

Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων

40 – 50 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασική λίπανση Αμέσως μετά το φύτρωμα Στάδιο κονδυλοποίησης
Πατάτα Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη κονδυλοποίηση από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν, Ρ, Κ,) δευτερεύοντα (S, Mg) και ιχνοστοιχεία (Β, Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της πατάτας
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας
 • ● Άριστη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια. Ελαχιστοποίηση των απωλειών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Πρόσθετη θρέψη με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες τη Ελλάδας.

Η πατάτα ευδοκιμεί σε βαθιά, γόνιμα, μέσης και ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη, με καλή αποστράγγιση και ικανοποιητικό αερισμό. Άριστα για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή θεωρούνται τα αμμοπηλώδη έως ιλυοπηλώδη εδάφη με άφθονη οργανική ουσία.

Τα φτωχά αμμώδη εδάφη που δεν συγκρατούν επαρκή υγρασία, είναι ιδανικά για πρώιμες ποικιλίες αλλά απαιτούν αυξημένη λιπαντική αγωγή και άρδευση.

Ως προ την οξύτητα, η καλλιέργεια αναπτύσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε εύρος ph από 4,5 – 7,5 με ιδανικό εύρος μεταξύ 5,5-6.

Χαρακτηριστικό της πατάτας, σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, είναι η μεγάλη παραγωγή φυτικής μάζας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητη η επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων σε όλο τον βιολογικό κύκλο της καλλιέργειας. Οι θρεπτικές απαιτήσεις της πατάτας είναι υψηλές προκειμένου να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των ριζών και του βλαστού, τον σχηματισμό και την αύξηση των κονδύλων.

Ετήσιες θρεπτικές ανάγκες για την παραγωγή 5 τόνων πατάτας (kg/στρ.)
Τύπος Άζωτο
(N)
Φώσφορος
(P2O5)
Κάλιο
(K2O)
Μαγνήσιο
(MgO)
Θείο
(S)
Υπόγειο τμήμα 7 3,6 11 2,5 1,5
Υπέργειο τμήμα 18 8,4 26 4,5 2,5
Σύνολο 25 12 37 7 4

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Αμέσως μετά το φύτρωμα, το φυτό στο υπέργειο τμήμα αναπτύσσει τους βλαστούς και τα φύλλα, ενώ μέσα στο έδαφος την ρίζα και τους στόλωνες, πάνω στους οποίους θα δημιουργηθούν οι κόνδυλοι.

Πρωταρχικός στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί πλούσιο και ισχυρό ριζικό σύστημα, που θα τροφοδοτεί το φυτό με θρεπτικά στοιχεία και νερό και θα ανταποκριθεί στις υψηλέ απαιτήσεις των κονδύλων, σε μεταγενέστερα στάδια της καλλιέργειας.

Σε αυτή την φάση επιδιώκεται και η όσο το δυνατόν πρωιμότερη ανάπτυξη πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, ικανή να παράξει πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών, που θα μεταναστεύσουν στους στόλωνες και θα δημιουργήσουν τους κονδύλους.

Η θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας σε αυτό το στάδιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην έναρξη της κονδυλοπόιησης και στην τελική παραγωγή.

(N) – Το Άζωτο διεγείρει την γρήγορη βλάστηση, αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και ενισχύει τη φωτοσύνθετική τους δραστηριότητα. Η υπερβολική χορήγηση Αζώτου σε αυτό το στάδιο πρέπει να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί βλαστομανία, καθυστερεί την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και μειώνει την παραγωγή.

(P) – Ο Φώσφορος είναι το στοιχείο με τον σημαντικότερο ρόλο αυτή την περίοδο. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης. Ο καλός εφοδιασμός τη καλλιέργειας με Φώσφορο, επιταχύνει την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και αυξάνει την παραγωγή.

(Κ) – Το Κάλιο προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία εντός του φυτού, προστατεύοντας την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοε καιρικές συνθήκες.

(Ca/Mg) – Το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της ρίζας, των φύλλων και των νεαρών αναπτυσσόμενων ιστών και βοηθά το φυτό να ξεπεράσει την περιβαλλοντική καταπόνηση. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση των φύλλων, συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων και προωθεί την μεταφορά τους προ τους στόλωνες, προκειμένου να σχηματιστούν οι κόνδυλοι.

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η διαδικασία της κονδυλοποίησης. Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης που παράγονται στα φύλλα μεταναστεύουν στους στόλωνες, οι οποίοι ξεκινούν να διογκώνονται στα άκρα του.

(Ν) – Το Άζωτο συντηρεί την έντονη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων, που απαιτείται για τον σχηματισμό των κονδύλων. Η προσθήκη Αζώτου κατά την διάρκεια της κονδυλοποίησης πρέπει να αποφεύγεται, γιατί την παρατείνει εις βάρος της παραγωγής και μειώνει τον αριθμό των στολώνων που θα εξελιχθούν σε κονδύλους.

(P) – Ο Φώσφορος επηρεάζει την κονδυλοποίηση περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Είναι το στοιχείο κλειδί που καθορίζει τον αριθμό των κονδύλων που θα σχηματιστούν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

(Κ), (Mg) – Το Κάλιο και το Μαγνήσιο βελτιώνουν τη φωτοσύνθεση των φύλλων αυξάνουν την παραγωγή των υδατανθράκων και συμμετέχουν στην μεταφορά τους προς του σχηματιζόμενους κονδύλους.

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες που παράγονται στα φύλλα, το νερό και πολλά ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο φυτό, καθώς και αυτά που προσλαμβάνονται από το έδαφος, μεταναστεύουν στους κονδύλους και προωθούν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους τους.

Η πατάτα, στο συγκεκριμένο στάδιο, παρουσιάζει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, από κάθε άλλο στάδιο της ανάπτυξή της.

(Ν) – Το Άζωτο συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των κονδύλων. Συμμετέχει στην παραγωγή των πρωτεϊνών, που αποθηκεύονται στους κονδύλους και ταυτόχρονα παρατείνει την ζωή των φύλλων, που αποτελούν τον κύριο τροφοδότη των κονδύλων.

(P) – Ο Φώσφορος αυτή την περίοδο του γεμίσματος, επιδρά καθοριστικά στο τελικό μέγεθος των κονδύλων. Στο υπέργειο τμήμα συμμετέχει στην παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών, ενώ ποσότητες Φωσφόρου μεταναστεύουν από τα φύλλα στους κονδύλους.

(Κ) – Το Κάλιο κατά την αύξηση των κονδύλων, είναι το στοιχείο που η καλλιέργεια απορροφά με τον πιο γρήγορο ρυθμό και σε μεγαλύτερες ποσότητες από οπουδήποτε άλλο στοιχείο. Συ βάλλει στην παραγωγή των υδατανθράκων στο φύλλωμα και την μεταφορά του προς τους κονδύλους. Η επάρκειά του αυτή την περίοδο είναι καθοριστική για το ύψος και την ποιότητα της τελικής παραγωγής.

(Mg/Ca) – Το Μαγνήσιο και το Ασβέστιο έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των κονδύλων. Το Μαγνήσιο αυξάνει την φωτοσύνθεση και προωθεί την μεταφορά των υδατανθράκων προς τους κονδύλους. Το Ασβέστιο συμβάλλει στον καλό σχηματισμό των κονδύλων, τους προστατεύει από φυσιολογικά προβλήματα και προωθεί την καλή ανάπτυξη του φλοιού.

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

Στο στάδιο αυτό, ο κόνδυλος έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του σε μέγεθος και συνεχίζει την αύξηση του βάρους του έως και το στάδιο της συγκομιδής, με τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων αμύλου.

Αυτή την περίοδο, η ποσότητα του Άζωτου (Ν) θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Υπερβολική παροχή Αζώτου σε αυτό το στάδιο αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών, οψιμίζει την παραγωγή και μειώνει την ποιότητα των κονδύλων. Αντίθετα, η επάρκεια του Καλίου (Κ) αυξάνει την συσσώρευση του αμύλου στον κόνδυλο, βελτιστοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και σε συνδυασμό με τον Φώσφορο (P) βελτιώνουν την ποιότητα και το πάχος της φλούδας και επιμηκύνουν την μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήματος και να δημιουργηθεί ικανοποιητική και πρώιμη βλάστηση , που θα προωθήσει την κονδυλοποίηση.

Είναι κρίσιμο, οι ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου που παρέχονται την βασική λίπανση να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2/3 των συνολικών απαιτήσεων, καθώς η καλλιέργεια για να δώσει υψηλές αποδόσεις, πρέπει να έχει από νωρίς στην διάθεσή της αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα η χρήση του Αζώτου στην βασική λίπανση δεν πρέπει να ξεπερνά το 30 – 40% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (Ν)
 • ● Τα 2/3 του Φωσφόρου (P) και του Καλίου (K)
 • ● Το 1/2 ή όλη η ποσότητα του Μαγνησίου (Mg)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, γιατί ο ρυθμός απορρόφησης της καλλιέργειας στα αρχικά στάδια είναι αργός, το Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3-) παρουσιάζει μεγάλες απώλειες και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται την πρόσληψη του Φωσφόρου.

Συνιστάται η χρήση σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive), που προστατεύουν το Αμμωνιακό Άζωτο και διασφαλίζουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή των σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert), τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των φυτών σε Ν, P, K, S, Mg, B, Zn, Fe.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Βασική λίπανση

100 – 160 kg

*Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Αμέσως μετά το φύτρωμα (1η εφαρμογή)

Επιδιώκεται η δημιουργία πλούσιας φυλλικής επιφάνειας, που θα συμβάλλει στην καλή κονδυλοποίηση, και στο χόντρεμα του καρπού μεταγενέστερα.

Το Άζωτο, και το Ασβέστιο συνιστάται να εφαρμόζονται νωρίς, μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας, ενώ ο επιπρόσθετος Φώσφορος μεταγενέστερα, λίγο πριν την έναρξη της κονδυλοποίησης.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (Ν)
 • ● Το 1/3 του Φωσφόρου (P)
 • ● Το 1/2 του Μαγνησίου (Mg)
 • ● Το 1/2 του Ασβεστίου (Ca)

Συνιστάται η εφαρμογή σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive) ή σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων (Complefert) που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ανάπτυξη μεταξύ του υπέργειου και του υπόγειου τμήματος των φυτών, και προωθούν την καλή κονδυλοποίηση. Ένα μέρος του Αζώτου και του Καλίου μπορεί να δοθεί μέσα από σύστημα άρδευσης, με την μορφή Νιτρικού Ασβεστίου ή Θειικού Καλίου, καλύπτοντας τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Ασβέστιο και Κάλιο.

Στάδιο ολοκλήρωσης της κονδυλοποίησης (2η εφαρμογή)

Στόχος της δεύτερης επιφανειακής εφαρμογής, είναι να καλυφθούν οι υψηλές θρεπτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει η καλλιέργεια για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται προς το τέλος του σταδίου της κονδυλοποίησης και να δίνεται έμφαση στο Άζωτο και το Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/3 του Αζώτου (N)
 • ● Το 1/3 του Καλίου (K)

Συνιστάται η εφαρμογή Αζωτοκαλιούχων λιπασμάτων της σειράς Complefert, που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα και εφοδιάζουν την καλλιέργεια με πλήρως αφομοιώσιμες μορφές του Ν, P, K, S, Mg, Iχν. και διασφαλίζουν την αύξηση του μεγέθους και του βάρους των κονδύλων.

Λίπανση Πατάτας
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρέμμα)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon solub. 34,5-0-0


Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Αμέσως μετά το φύτρωμα

25 – 50 kg

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE

Έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων

40 – 50 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασική λίπανση Αμέσως μετά το φύτρωμα Στάδιο κονδυλοποίησης
Πατάτα Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη κονδυλοποίηση από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Πλήρη σε πρωτεύοντα (Ν, Ρ, Κ,) δευτερεύοντα (S, Mg) και ιχνοστοιχεία (Β, Ζn) προσφέρουν ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
 • ● Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία θρεπτικών στοιχείων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της πατάτας
 • ● Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας
 • ● Άριστη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια. Ελαχιστοποίηση των απωλειών
 • ● Κάλιο υπό μορφή Θειικού Καλίου για υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Πρόσθετη θρέψη με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες τη Ελλάδας.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ